AKTUĀLI

Laipni lūgti Siguldas novadā! Visu informāciju iespējams atrast tīmekļa vietnē www.sigulda.lv!

Iepirkuma procedūras

Publikācijas datums

Nosaukums

ID Numurs

Publicēja

Informācija par iepirkumu

Informācija par rezultātu

08.05.2020.

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Sociālās aprūpes mājā “Gauja” un PII “Minka”, Gaujā, Inčukalna novadā

IND 2020/13

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Jautājums un atbilde Nr. 1

Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu

Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu IUB mājas lapā

28.04.2020.

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Sociālās aprūpes mājā “Gauja” un PII “Minka”, Gaujā, Inčukalna novadā

IND 2020/12

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Nolikums pēc grozījumiem

Jautājums un atbilde Nr. 1

Nolikums pēc grozījumiem Nr. 2

Jautājums un atbilde Nr. 2

Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu

Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu IUB mājas lapā

11.03.2020.

Inčukalna novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

IND 2020/7

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Skaidrojums par nolikumu

Paziņojums par rezultātiem IUB mājas lapā

Paziņojums par rezultātiem

Līgums

13.02.2020.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Inčukalna novadā

IND 2020/5

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Nolikums pēc grozījumiem

Jautājums un atbilde Nr. 1

Jautājums un atbilde Nr. 2

Jautājums un atbilde Nr. 3

Paziņojums par rezultātiem IUB mājas lapā

Paziņojums par rezultātiem

Līgums

24.01.2020.

Teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Inčukalnā, Inčukalna novadā

IND 2020/2

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Jautājums un atbilde Nr. 1

Paziņojums par rezultātiem IUB mājas lapā

Paziņojums par rezultātiem

Līgums

23.01.2020.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Inčukalna novadā

IND 2020/1

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu

Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu IUB mājas lapā

27.08.2019.

Cīruļu ielas pārbūve no Atmodas ielas līdz autoceļam P10, Inčukalnā, Inčukalna novadā

IND 2019/19

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Jautājums un atbilde Nr. 1

Jautājums un atbilde Nr. 2

Jautājums un atbilde Nr. 3

Jautājums un atbilde Nr. 4

Pielikums atbildei Nr. 4

Jautājums un atbilde Nr. 5

Paziņojums par rezultātiem IUB mājas lapā

Paziņojums par rezultātiem

Līgums

19.06.2019.

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Inčukalna pamatskolā un Vangažu vidusskolā

IND 2019/8

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Jautājums un atbilde Nr. 1

Jautājums un atbilde Nr. 2

Paziņojums par rezultātiem IUB mājas lapā

Paziņojums par rezultātiem

Līgums Inčukalna pamatsk.

Līgums Vangažu vsk.

11.03.2019.

Inčukalna novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

IND 2019/3

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Paziņojums par rezultātiem IUB mājas lapā

Paziņojums par rezultātiem

Līgums

12.12.2018.

Vangažu vidusskolas stadiona labiekārtošana un lietus ūdens savākšanas sistēmas pārbūve

IND 2018/33

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Būvprojekts, 1.daļa

Būvprojekts, 2.daļa

Būvprojekts, 3.daļa

Būvprojekts, 4.daļa

Paziņojums par rezultātiem IUB mājas lapā

Paziņojums par rezultātiem

Līgums

10.12.2018.

Ēdiena sagatavošana un piegāde pansionātā “Gauja” un PII “Minka”, Gaujā, Inčukalna novadā

IND 2018/32

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Jautājums un atbilde Nr.1

Paziņojums par rezultātiem IUB mājas lapā

Paziņojums par rezultātiem

Līgums

05.11.2018

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Sociālās aprūpes mājā “Gauja” un PII “Minka”, Gaujā, Inčukalna novadā

IND 2018/28

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem IUB mājas lapā

Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem

03.10.2018

Degvielas iegāde Inčukalna novada pašvaldības vajadzībām

IND 2018/25

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem Nr. 1

Protokols par grozījumiem

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā ​https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

Piedāvājumi ir iesniedzami elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā​https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

Paziņojums par rezultātiem IUB mājas lapā

Paziņojums par rezultātiem

Līgums

28.03.2018

Vangažu kultūras nama pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

IND 2018/12

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums (precizēts 11.04.2018), piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniskā veidā

Pielikums Nr. 12 un 13.

Nolikums ar grozījumiem

Protokols par grozījumiem

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu IUB mājas lapā

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu

19.03.2018

Metu konkurss:  "Inčukalna novada pašvaldības administrācijas ēkas un bibliotēkas pārbūve"

IND 2018/10

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Pretendenta jautājumi un atbildes Nr.1

Papildus informācija

Devīzes atšifrēšanas sēde paredzēta 2019.gada 15.janvārī plkst.11:00, Atmodas ielā 4, Inčukalnā.

Paziņojums par rezultātiem IUB mājas lapā

Paziņojums par rezultātiem

09.03.2018

Inčukalna novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

IND 2018/9

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Pretendenta jautājumi un atbildes Nr.1

Paziņojums par rezultātiem IUB mājas lapā

Paziņojums par rezultātiem

Līgums

07.03.2018

Inčukalna pamatskolas stadiona labiekārtošana un lietus ūdens savākšanas sistēmas pārbūve

IND 2018/8

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Darbu daudzumu saraksts

Būvprojekts, 1.daļa

Būvprojekts, 2.daļa

Papildus informācija, precizēts 22.03.2018 (DDS Excel, TS 1-7)

Paziņojums par rezultātiem IUB mājas lapā

Paziņojums par rezultātiem

Līgums

01.03.2018

Gaujas ielas un Silziedu ielas pārbūves būvuzraudzība

IND 2018/7 ERAF

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

(Abu objektu būvprojekti pieejami pie attiecīgo būvdarbu iepirkumu dokumentācijas - "Gaujas ielas pārbūve Vangažos, Inčukalna novadā" un "Silziedu ielas pārbūve Krustiņos, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā")

Paziņojums par rezultātiem IUB mājas lapā

Paziņojums par rezultātiem

Līgums

16.02.2018

Metu konkurss: "Inčukalna novada pašvaldības administrācijas ēkas un bibliotēkas pārbūve"

IND 2018/6

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Pretendenta jautājumi un atbildes Nr.1

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Protokols par grozījumiem Nr.1

Lēmums par metu konkursa izbeigšanu bez rezultātiem

Lēmums IUB mājas lapā

19.01.2018

Saimniecības preču iegāde Inčukalna novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

IND 2018/5

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Protokols par grozījumiem Nr.1

Informējam, ka piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz š.g. 5.martam plkst.12:00, ņemot vērā, ka atklāta konkursa nolikumā ir veikti grozījumi.

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Skaidrojums pretendentam Nr.1

Skaidrojums pretendentam Nr.2

Paziņojums par rezultātiem IUB mājas lapā

Paziņojums par rezultātiem

Līgums

04.01.2018

Saimniecības preču iegāde Inčukalna novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

IND 2018/3

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Paziņojums pie nolikuma

Paziņojums par pārtraukšanu

 
02.01.2018 Gaujas ielas pārbūve Vangažos, Inčukalna novadā IND 2018/2 Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Būvprojekts_1

Būvprojekts_2

Būvprojekts_3

Būvprojekts_4

Būvprojekts_5

Būvprojekts_6

Būvprojekts_7

Būvprojekts_8

Būvprojekts_9

Būvprojekts_10

Būvprojekts_11

Būvprojekts_12

Būvprojekts_13

Būvprojekts_14

Būvprojekts_15

Būvprojekts_16

Būvprojekts_17

Skaidrojums pretendentam Nr.1

Skaidrojums pretendentam Nr.2

Skaidrojums pretendentam Nr.3

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atcelta un iesniegtie piedāvājumi netiks atvērti līdz Iepirkumu uzraudzības birojs būs izskatījis iesniegto sūdzību par iepirkuma procedūru

Grozījumi Nr.1 Piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšana

Grozījumi Nr.2

Grozījumi Nr.3 (t.sk. Piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšana)

Paziņojums par rezultātiem IUB mājas lapā

Paziņojums par rezultātiem

Līgums

02.01.2018

Vangažu kultūras nama pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

IND 2018/1

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Nolikums, grozījumi, Nr.1

Protokols par grozījumiem Nr.1

Skaidrojums pretendentam Nr.1

Paziņojums par pārtraukšanu

29.11.2017

Metu konkurss: "Inčukalna novada pašvaldības administrācijas ēkas un bibliotēkas pārbūve"

IND 2017/31

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājas lapā

Nolikums

Lēmums

Ziņojums

 

27.06.2017

Elektroenerģijas iegāde Inčukalna novada pašvaldības un tās iestāžu un uzņēmumu vajadzībām

IND 2017/19

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Pretendenta jautājums un atbilde Nr.1

Paziņojums par rezultātiem IUB mājas lapā

Paziņojums par rezultātiem

Līgums

15.02.2017

Inčukalna novada domes darbinieku veselības apdrošināšana

IND 2017/3

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Pazinojums par rezultātiem IUB mājaslapā

Paziņojums par rezultātiem

30.12.2016

Būvprojektu izstrāde Inčukalna novada ielu pārbūvei un autoruzraudzībai būvdarbu laikā

IND 2016/45

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Paziņojums IUB mājaslapā

Paziņojums par rezultātiem

30.10.2016

Būvprojektu izstrāde Inčukalna novada ielu pārbūvei un autoruzraudzībai būvdarbu laikā

IND 2016/42

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Paziņojums par izbeigšanu

20.09.2016.

Metu konkurss: "Inčukalna novada pašvaldības administrācijas ēkas pārbūves meta izstrāde

IND 2016/40

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Pretendenta jautājums un atbilde Nr.1

Atbildes Nr.1 pielikums

Paziņojam, ka metu konkursā “Inčukalna novada pašvaldības administrācijas ēkas pārbūves meta izstrāde”, identifikācijas Nr. IND 2016/40, ir iesniegts 1 (viens) meta piedāvājums ar devīzes atšifrējumu. 2016.gada 5.decembrī, plkst.12:00, Inčukalna pagastā, Atmodas ielā 4, 2.stāvā notiks devīzes atšifrējuma atvēršanas sanāksmes sēde.

Paziņojums par konkursa izbeigšanu bez rezultātiem

07.07.2016.

Pārtikas produktu piegāde Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādēm

IND 2016/35

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Nolikums

Paziņojums par rezultātiem

20.06.2016.

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Inčukalna novada Inčukalna pamatskolā

IND 2016/34

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Grozījumi Nr.1

Grozījumi Nr.2

Paziņojums par rezultātiem

13.06.2016.

Degvielas iegāde Inčukalna novada domes vajadzībām

IND 2016/33

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Pretendenta jautājums un atbilde Nr.1

Nolikuma precizējums

Paziņojums par rezultātiem

07.06.2016

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Inčukalna novada Vangažu vidusskolā

IND 2016/31

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Pretendenta jautājums un atbilde Nr.1

Grozījumi Nr.1

Grozījumi Nr.2

Paziņojums par rezultātiem

10.02.2016 Inčukalna novada domes darbinieku veselības apdrošināšana IND 2016/3 Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Paziņojums par labojumiem_2

Nolikums ar labojumiem_2

Pazinoņojums par rezultātiem IUB
09.10.2015 Inčukalna novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana IND 2015/29 Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Paziņojums par rezultātiem

Paziņojums par rezultātiem IUB

02.10.2015 Pārtikas produktu piegāde Inčukalna novada pašvaldības aģentūrai SAM „Gauja” IND 2015/28 Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Paziņojums par pārtraukšanu
27.08.2015 Inčukalna novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana IND 2015/26 Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Atbildes uz Pretendentu jautājumiem Nr.1

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Paziņojums par iepirkuma iesniegšanas pagarinājumu

Paziņojums par pārtraukšanu

Paziņojums par pārtraukumu IUB

17.06.2015. Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana PASAM „ Gauja” Nr. IND 2015/19 8.7. Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337 Nolikums

 Paziņojums par Rezultātiem

10.02.2015

Pārtikas produktu piegāde Inčukalna novada pašvaldības aģentūrai SAM "Gauja"

IND 2015/1

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums
 

02.12.2014

Inčukalna novada domes darbinieku veselības apdrošināšana

IND 2014/28

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Rezultāts IUB mājaslapā

14.08.2014

Saimniecības, celtniecības materiālu un darbarīku iepirkums Inčukalna novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām.

IND 2014/19

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

 

30.07.2014

Zupas pagatavošana Inčukalna novada sociāli mazaizsargāto un mazturīgo personu atbalsta zupas virtuvei

IND 2014/18

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Nolikums

Paziņojums par Rezultātiem

12.06.2014

Elektroenerģijas iepirkums Inčukalna novada pašvaldības un tās iestāžu un uzņēmumu vajadzībām

IND 2014/16

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Pielikums Nr. 2

Skaidrojums par pretendentu jautājumiem

Rezultāts IUB mājaslapā

14.04.2014

Inčukalna novada domes valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana IND 2014/7 Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337 

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Rezultāts IUB mājaslapā

12.02.2014

Inčukalna novada domes valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana

IND 2014/2 Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337  

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Rezultāts IUB mājaslapā

25.01.2013

Inčukalna novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2012/2013, 2013/2014 un 2014/2015. gada ziemas sezonā

IND 2013/1

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337  

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

 Rezultāts IUB mājaslapā

04.12.2012

Atkritumu apsaimniekošana Inčukalna novada administratīvajā teritorijā

IND 2012/22

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337  

Atbildes uz Pretendentu jautājumiem (10.04.2013)

Paziņojums IUB mājaslapā par grozījumiem (18.01.2013)

Paziņojums par termiņa pagarinājumu

Atbildes uz pretendentu jautājumiem 09.01.2013

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Atkārtots Rezultāts IUB mājaslapā

Atkārtots Rezultāts IUB mājaslapā

Rezultāts IUB mājaslapā

20.11.2012

Inčukalna novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana 2012/2013, 2013/2014 un 2014/2015. gada ziemas sezonā

IND 2012/20 Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337  

Paziņojums IUB mājaslapā

Nolikums

Rezultāts IUB mājaslapā

Inčukalna novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068337

Links: te3st1

×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas