AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Inčukalna novada pašvaldība aicina sava novada uzņēmējus 24.janvārī plkst.19.00 Vangažu Kultūras namā kopā ieskandināt 2020.gadu No 2020.gada janvāra visa būvniecības dokumentācijas aprite notiks elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā

Darba kārtība kārtējai sēdei

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko  likumā noteiktā kārtībā  sasauc  domes sēdi 2020.gada 22.janvārī plkst. 14.00  – Inčukalna novada Vangažos, Meža ielā 1

Darba kārtību skatīt šeit >

 

Domes priekšsēdētājs                                                                    A.Nalivaiko