AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Inčukalna novada pašvaldība aicina sava novada uzņēmējus 24.janvārī plkst.19.00 Vangažu Kultūras namā kopā ieskandināt 2020.gadu No 2020.gada janvāra visa būvniecības dokumentācijas aprite notiks elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā

Veidlapas un citi dokumenti

Iedzīvotāju aptaujas anketas

Lai noskaidrotu Inčukalna novada iedzīvotāju viedokli par šobrīd piedāvāto novadu apvienošanu, Inčukalna novada dome 21.08.2019. sēdē nolēma organizēt Inčukalna novada iedzīvotāju sapulci un aptauju. 

Neskaidrību gadījumā lūdzu zvaniet Klientu apkalpošanas centram pa tālruni 67995650, 65505888 vai 25629232. Plašāka informācija: https://www.incukalns.lv/public/lat/iedzivotaju_aptauja/

Esiet aktīvi un paudiet savu viedokli!

Iesniegumi Inčukalna novada domei 
Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
Iesniegums Inčukalna novada bāriņtiesai
Citi dokumenti