AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> 13.septembrī pl.16.00 notiks Gaujas ielas atklāšanas pasākums pie Vangažu Kultūras nama Līdz 30.septembrim var pieteikties pabalstam individuālo mācību piederumu iegādei bērniem no daudzbērnu ģimenēm

Veidlapas un citi dokumenti

Iedzīvotāju aptaujas anketas

Lai noskaidrotu Inčukalna novada iedzīvotāju viedokli par šobrīd piedāvāto novadu apvienošanu, Inčukalna novada dome 21.08.2019. sēdē nolēma organizēt Inčukalna novada iedzīvotāju sapulci un aptauju. 

Neskaidrību gadījumā lūdzu zvaniet Klientu apkalpošanas centram pa tālruni 67995650, 65505888 vai 25629232. Plašāka informācija: https://www.incukalns.lv/public/lat/iedzivotaju_aptauja/

Esiet aktīvi un paudiet savu viedokli!

Iesniegumi Inčukalna novada domei 
Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
Citi dokumenti