AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums.

Darbinieki

Pieņemšanas laiki   (ja nav norādīts citādāk)
Pirmdiena: 9.00-12.00   13.00-19.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00  13.00-18.00

Pusdienas pārtraukums: 12.00-13.00

AMATS

VĀRDS, UZVĀRDS

TĀLRUNIS

MOB. TĀLRUNIS

E-PASTS

ADRESE, PIEŅEMŠANAS LAIKI

Izpilddirektors

Oskars Kalniņš

67977381

29432381

oskars.kalnins@incukalns.lv

Atmodas 4, Inčukalns, 1.stāvs

Pirmdiena 9.00-12.00

13.00-19.00

Ceturtdiena 8.00-12.00

13.00-18.00

pēc iepriekšēja pieraksta

Vangažu pilsētas

pārvaldes vadītājs

Juris Jakubovskis

65795650

28608445

juris.jakubovskis@incukalns.lv
parvalde@incukalns.lv

Meža iela 1, Vangaži, 1.stāvs

Kancelejas vadītāja, dzīvesvietas 

deklarēšanas speciāliste

Indra Rafelde

67977310

-

indra.rafelde@incukalns.lv

dome@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs

Sekretāre, dzīvesvietas 
deklarēšanas speciāliste

Lolita Sīka

67977310

26446502

lolita.sika@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs

Sekretāre Vangažu pārvaldē, dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste

Jana Bluka

67995650

25629232

parvalde@incukalns.lv

jana.bluka@incukalns.lv

Meža iela 1, Vangaži, 1.stāvs

Sekretāre, dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste

Kristīne Siliņa

67977381

25734310

kristine.silina@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs

Klientu apkalpošanas
centra speciāliste

Guna Drinka-Briede 66954820
65505888

-

guna.drinka@incukalns.lv Atmodas iela 4, Inčukalns, 1.stāvs
Juridiskās daļas vadītāja Vidaga Daniševska 67977476

  25766474

vidaga.danisevska@incukalns.lv Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs

Jurists

Roberts Straume

65509333

-

roberts.straume@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs

Juriste

Karina Saukāne 67977301 28358222 karina.saukane@incukalns.lv Atmodas iela 4, Inčukalns
Personāla speciālists Baiba Sproģe 67977278 - baiba.sproge@incukalns.lv Atmodas iela 4, Inčukalns, 2. stāvs

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Iveta Kokina

67977248

29424944

iveta.kokina@incukalns.lv

Atmodas iela 2A, Inčukalns, 1.stāvs

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Renāte Grišāne

67995150 20228027 renate.grisane@incukalns.lv Meža iela 1, Vangaži, 1.stāvs

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Edīte Ansfelde

  26521949

edite.ansfelde@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs

Galvenā grāmatveža vietniece

Dzintra Purviņa

62007415

-

dzintra.purvina@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs

Vecākā algu grāmatvede

Anitra Caica

62205840

-

anitra.caica@incukalns.lv

Meža iela 1, Vangaži, 2.stāvs

Kasiere - grāmatvede

Aija Dzene

67977415

-

aija.dzene@incukalns.lv

Atmodas 4, Inčukalns, 2.stāvs
Kases darba laiks:
P. 9.00 - 12.00  13.00-19.00  
C. 8.00-12.00  13.00-18.00 
Ekonomists Armands Siliņš

27079977

- armands.silins@incukalns.lv Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs
Grāmatvede Inta Preimane 67977187 - inta.preimane@incukalns.lv Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs
Galvenā grāmatvede Anita Aļļēna - - anita.allena@incukalns.lv Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs
Nodokļu administratore - kasiere Egita Krūze 62205840 - egita.kruze@incukalns.lv
Meža 1, Vangaži, 2.stāvs
Kases darba laiks:
 P. 9.00 - 12.00  13.00-19.00 
C. 8.00-12.00  13.00-18.00 

Galvenā nodokļu administratore

Ina Zvirbule

67977108
(Inčukalnā)

67995840
(Vangažos)

29197429

ina.zvirbule@incukalns.lv

P. 9.00 - 12.00  13.00-19.00 (Inčukalns)
T. 8.00-12.00  13.00-17.00 (Vangaži)
C. 8.00-12.00  13.00-18.00 (Inčukalns)

Pašvaldības dzīvojamā
fonda pārvaldnieks

Māris Onskulis

67995650

26374223 (privātais)

maris.onskulis@incukalns.lv

P. 9.00 - 12.00 (Atmodas iela 4, Inčukalns)
13.00 - 19.00 (Meža iela 1, Vangaži)
C. 8.00 - 12.00 (Atmodas iela 4, Inčukalns)
13.00 - 18.00 (Meža iela 1, Vangaži)

Projektu vadītāja

Margita Līce

67977108

29486755

margita.lice@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns, 1.stāvs

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Jautrīte Siliņa

 

65795150
 (Vangažos)

 29994556

jautrite.silina@incukalns.lv

Sīkāka informācija par nodaļu

Sociālā dienesta vadītāja

Zinaīda Gofmane

 67977466

26463106

zinaida.gofmane@incukalns.lv

socdienests@incukalns.lv

Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem

Indra Hofmane

67977466

26621060

indra.hofmane@incukalns.lv

www.sdincukalns.lv

Sociālā darbiniece

Jolanta Veselova

67977466

26621060

jolanta.veselova@incukalns.lv

www.sdincukalns.lv

Sociālā dienesta vadītājas vietnieks -
sociālais darbinieks

Uģis Lapiņš

67977466

26621060

ugis.lapins@incukalns.lv

www.sdincukalns.lv

Sociālās palīdzības organizatore

Marina Čerkaskaja

67977466

26621060

marina.cerkaskaja@incukalns.lv

www.sdincukalns.lv

Psiholoģe

Valda Rozīte

-

29114202

-

www.sdincukalns.lv

           

D/C “Gauja” sociālā darbiniece

Inese Strauta

67977966

-

dc.gauja@incukalns.lv

D/C "Vangaži" sociālā darbiniece

Eva Lukjanska

67898525 - dc.vangazi@incukalns.lv www.sdincukalns.lv

Īres māja ar sociālajiem dzīvokļiem, pārzine

Aija Mukāne

26198862

-

iresmaja@incukalns.lv

-

Sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Vangažos

Sņežana Marina

67995140

28645651

snezana.marina@incukalns.lv

www.sdincukalns.lv

Sociālās palīdzības organizatore Vangažos Ligita Poška 67995140 - ligita.poska@incukalns.lv www.sdincukalns.lv
Sociālā darbiniece Vangažos Zane Ūtēna 67995140 - zane.utena@incukalns.lv www.sdincukalns.lv

Vecākā sociālā darbiniece Vangažos

Ināra Kalniņa

65795140

29465344

inara.kalnina@incukalns.lv

www.sdincukalns.lv

           

Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs

Informatīvā izdevuma "Novada Vēstis" redaktors

Mārtiņš Pozņaks

28328282

20271787

martins.poznaks@incukalns.lv

novada.vestis@incukalns.lv

Meža iela 1, Vangaži

Sabiedrisko attiecību speciālists - - - - -

Būvvaldes vadītājs

Mārtiņš Hofmanis

67977232

29268682

martins.hofmanis@incukalns.lv

Sīkāka informācija

Klientus nepieņems no 28.05.-10.06.

Būvinspektors

Aivars Struka

67977232

29250177

aivars.struka@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns, 1. stāvs

Nekustamo īpašumu speciāliste

Rudīte Stukle

62007232

-

rudite.stukle@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns, 1. stāvs

Teritorijas plānotāja          

Būvvalde Vangažu pilsētā

-

67995497

-

arhitekts@incukalns.lv

Trešdienās 8.00-12.00

IT speciālists Pēteris Caics - 28374804 it@incukalns.lv,
peteris.caics@incukalns.lv
Meža iela 1, Vangaži

IT speciālists

Imants Tučs

-

-

imants.tucs@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns, 1. stāvs

IT speciālists Jevgēnijs Sergejevs - 28374804 jevgenijs.sergejevs@incukalns.lv Atmodas iela 4, Inčukalns, 1. stāvs

Pašvaldības ēku un teritorijas apsaimniekošanas daļas vadītājs

Arnis Uzuliņš

-

29453100

arnis.uzulins@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns

Datu aizsardzības  koordinatore

Vidaga Daniševska

67977476

25766474

vidaga.danisevska@incukalns.lv

Atmodas iela 4, Inčukalns, 2.stāvs

Autovadītājs - sagādnieks Gunārs Ozoliņš - 27801004 gunars.ozolins@incukalns.lv Atmodas iela 4, Inčukalns

Kapu uzraudze

Velta Luce

-

29375462

-

-

Kapu uzraudze Vija Deņisova - 26348335 - Meža iela 1, Vangaži