AKTUĀLI

Laipni lūgti Siguldas novadā! Visu informāciju iespējams atrast tīmekļa vietnē www.sigulda.lv!

Inčukalna invalīdu biedrība

 
Biedrība "Inčukalna Invalīdu Biedrība",  reģ. nr. 40008098716
Adrese: Plānupes iela 15-2, Inčukalns, Inčukalna pagasts, LV-2141
Banka: AS SEB banka, TRELL LV22, LV48UNLA0050007776768
Tālr. 67977126 
E-pasts: pavlovica@tvnet.lv
Biedrības valdes priekšsēdētāja Valda Pavloviča, tālr. 26703834, valda.pavlovica@inbox.lv
 
NEKO  PAR  MUMS BEZ MUMS!

Biedrība „Inčukalna Invalīdu Biedrība” dibināta 2006. gada 6. februārī. Biedrības darbība vērsta uz visa vecuma, dzimuma cilvēku ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu integrāciju sabiedrībā, tiesību un interešu aizstāvību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, brīvā laika organizēšanu, nodarbinātības veicināšanu, izglītošanu, sociālo pakalpojumu sniegšanu.

Biedrība „Inčukalna Invalīdu Biedrība” regulāri īsteno sociāli nozīmīgus projektus nodarbinātības, sociālās palīdzības un kapacitātes stiprināšanas jomās.

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu un LR Finanšu ministrijas 2006.gada 1.jūnija lēmumu Nr.109 biedrībai „Inčukalna Invalīdu Biedrība” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Biedrība ir  Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām organizācijas “SUSTENTO” biedrs. LCĪVSO „SUSTENTO” apvieno 40 dažādas organizācijas, kuru biedri ir vairāk kā 50 000 cilvēku ar invaliditāti vai ar hroniskām saslimšanām.

Biedrība ir parakstījusi Sadarbības Memorandu ar Latvijas valdību. Biedrība ir dalīborganizācija Rīgas Rajona Lauku attīstības biedrībā. 2008. gada novembrī darbu uzsāka integrācijas un mācību centrs „Mūsmājas”. No 2010. gada 7. oktobra esam reģistrēti kā sociālo pakalpojumu sniedzēji.

Pakalpojumu piedāvājums 

Sociālās rehabilitācijas  un integrācijas centrs “Mūsmājas” sniedz sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumus, kā arī nodrošina veselības uzlabošanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas ar mērķi sekmēt personu sociālo, darba un pašaprūpju prasmju attīstību, sociālo iemaņu pilnveidi, lai uzlabotu šo personu integrāciju sabiedrībā.

Par notikumiem un jaunumiem biedrībā skaties portālā DRAUGIEM.LV sadaļā  LAPAS, kur atrodama biedrības lapa. Papildus informācija par pakalpojumu saņemšanu biedrībā „Inčukalna Invalīdu Biedrība” (Plānupes ielā 15-2, Inčukalnā) vai pa tālruņiem: 67977126 un 26703834, e-pasts: pavlovica@tvnet.lv

Sadarbības partneri

  • LCĪVSO „SUSTENTO”
  • Latvijas Samāriešu apvienība
  • Fonds „Ziedot”
  • Latvijas sieviešu ar invaliditāti asociācija „Aspazija”
  • Biedrība „Cerību Spārni”
  • Borisa un Ināras Teterevu fonds
  • Taipejas misija Latvijā

Par biedrību

INČUKALNA INVALĪDU BIEDRĪBA AIZVADĪJUSI 10 GADU JUBILEJU

Svētku reizi  Inčukalna invalīdu biedrība 12. februārī  aizvadīja ar koncertu, kurā piedalījās viesi no citām biedrībām:  siguldiešu biedrības “Cerību spārni” , Aicinājums Tev”, Latvijas Sieviešu asociācijas „Aspazija” dāmas. Bija atbraukuši arī draugi no cilvēku ar invaliditāti  asociācijas Saues pilsētas Igaunijā un Carnikavas invalīdu biedrības.

Atskatoties uz paveikto, jāsecina, ka ar biedrības valdes priekšsēdētājas Valdas Pavlovičas entuziasmu un neatlaidību ir izdarīts daudz. Biedrība piesaistījusi dažādu fondu, tai skaitā ELFLA , Norvēģu finanšu  instrumenta  un Latvijas valsts līdzekļus SIF administrētajos projektos, lai veiktu apjomīgu remontu biedrības telpās, iegādātos dažādus palīglīdzekļus un citas lietas, kas nepieciešamas cilvēku ar īpašām vajadzībām ikdienā. Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu divas reizes nedēļā tiek rīkota zupu virtuve. Ilggadēja sadarbība ir ar Latvijas samāriešu apvienību un fondu „Ziedot”. Tā ir iespēja  iedzīvotājiem palīdzēt ar pārtiku, apģērbiem un sadzīves priekšmetiem kā arī ar palīglīdzekļiem cilvēkiem ar invaliditāti.

Biedrība sniedz arī morālu atbalstu, jo cilvēki ar īpašām vajadzībām nereti jūtas sabiedrībā atstumti. Biedrības ikdienā ļoti palīdz brīvprātīgie. Biedrībā ir 115 biedri.

2002. gadā, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, arī Latvijā tika izveidota vairāk nekā 20 nevalstisko organizāciju apvienība ar nosaukumu LCĪVSO “Sustento” , kas pārstāv visu cilvēku ar invaliditāti intereses vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī, ievērojot katras grupas intereses. Arī  Inčukalna invalīdu biedrība ir “Sustento”  biedrs.

Biedrība ir iegādājusies stelles aušanai, un ir tapuši skaisti paklāji, tikai pircējus gan esot grūti atrast. Cilvēki, atnākot šeit, var piedalīties dažādās nodarbībās. Biedrība organizē vingrošanu tautas namā, nūjošanas,  aušanas, dažādu rokdarbu  nodarbības, un gaidīts ir ikviens. 

Filcēšanas nodarbībā satikām Brigitu, Ventu, Anneli, Aiju, Birutu.  Cita caur citu stāsta:

“Nākam uz filcēšanu, aušanu, dekupāžu, zupu paēst, nodarbojamies ar to, kam dzīvē laika nav pieticis.”

Biruta: “Es nāku uz pusdienām, pielūgt, un lasīt Bībeles stāstus, un iemācīties pateikties par to, ko dievs mums dāvina caur biedrību.”

Brigita: “Es nāku, jo šeit ir cilvēku sabiedrība, neesmu šeit vientuļa, te aizmirstās visas manas veselības problēmas, iespēju robežās darbojamies.  Šeit ir ļoti mājīgi, kā mājās, vienmēr silts. Mēs visi darbojamies brīvprātīgi, telpas paši uzpošam un turam kārtībā, un varam tikai priecāties par Valdas lielo atdevi šim darbam, kura strādā brīvprātīgi jau 10 gadus. Paldies viņai.“

Laima ir bieža viešņa un atbalsts biedrībai. Neskatoties uz veselības problēmām, jauniete gan dzied, gan raksta dzeju, gan fotografē. Lūk, ko Laima saka par invalīdu biedrības nozīmi: “Man tā ir vieta, kur iepriecināt citus un pašai radoši izpausties. Biedrības ēkā vienmēr ir draudzīga un omulīga atmosfēra. Kopā ar māsīcu un viņas mammu esam sniegušas Jāņu un Ziemassvētku koncertus biedrībā. Palīdzēju arī vadīt Invalīdu biedrības 10 gadu jubilejas pasākumu, un atlasīju tam atbilstošus citātus. Tā man ir vērtīga pieredze, jo studēju kultūras menedžmentu. Esmu piedalījusies arī vienā biedrības rīkotajā nometnē Straupes pusē. Dabas tuvums, klusums un miers ļāva nedomāt par ikdienu un milzīgo informācijas daudzumu, ar ko tajā jāsaskaras. Novēlu biedrībai būt tikpat radošai un darbīgai arī turpmāk!”

Foto: filcēšanas nodarbība Inčukalna Invalīdu biedrībā.

Teksts un foto: Zane Aperāne, 2016. g. febr.

PATVĒRUMS, PALĪDZĪBA, ATBALSTS UN LABA LAIKA PAVADĪŠANA 

Mūsu novadā darbojas daudz dažādu organizāciju, biedrību un aktīvistu grupu, kas, nerēķinot ne savu laiku, ne finanses, iegulda entuziasmu un darbu novada izaugsmē. Šoreiz viesojamies Inčukalna novada Invalīdu biedrībā „Mūsmājas”.
 
 
Inčukalna Invalīdu biedrība dibināta 2006.gadā. Divus gadus par mājvietu tā sauca Inčukalna dienas centru. Aktīvi darbojoties, ir nepieciešamas savas telpas. „Gribējās atrast vismaz vienu istabu, kuru saukt par savējo. Sākām meklēt, kur biedrība varētu apmesties uz dzīvi. Kāda sieviete mums pateica, ka šīs telpas Plānupes ielā ir tukšas. Atnācām, apskatījām, secinājām, ka telpas ir ļoti sliktā stāvoklī, jo 10 gadus bija nostāvējušās tukšas. Dome piekrita, ka mēs veidojam biedrību šajās telpās, bet bija arī nosacījums, ka darbība jāuzsāk gada laikā. Tas nozīmēja, ka mums bija gads, lai savestu visu kārtībā,” sarunā pastāstīja biedrības priekšsēdētāja Valda Pavloviča.
Pirmo istabiņu aktīvisti izremontēja par saviem līdzekļiem un paši saviem spēkiem. „Ko varējām, to darījām. Tomēr lielākā daļa telpu stāvēja neremontētas un bija jādomā, kā piesaistīt līdzekļus, lai arī tās sakārtotu. Sāku interesēties par projektiem. To ir daudz, bet, ja nepieciešams kas konkrēts, nemaz tik viegli nav. Atradu Sabiedrības integrācijas fonda projektu. Lai arī man nebija nekādu priekšzināšanu projektu rakstīšanā, sapratu, ka tā ir vienīgā iespēja. Mums palaimējās, un projektu apstiprināja.”
Tajā brīdī V.Pavloviču pārņēma divējādas izjūtas. No vienas puses – jāpriecājas, no otras – bija nepieciešams līdzfinansējums. Pilnībā jauno biedrību šis fakts iepriecināja tikai tad, kad pašvaldība piešķīra līdzfinansējumu. „Atlikušās telpas remontējām par citos projektos piešķirtajiem līdzekļiem. Tagad arī paplašināmies par projektu naudu. Vajag tikai ļoti gribēt un strādāt, tad viss būs!” uzskata V.Pavloviča.

Galvenais – kopā būt
Invalīdu biedrība gaida ikvienu, ne tikai cilvēkus ar īpašām vajadzībām, jo šeit var iegūt galveno – sajūtu, ka esi kādam vajadzīgs. „Durvis ir vaļā katru dienu no rīta līdz vakaram. Šeit var saņemt gan palīdzību (pārtikas pakas, apģērbu, palīglīdzekļus, u.c.), gan vienkārši pasēdēt, padzert tēju. Ir iespēja piedalīties arī dažādās nodarbībās, piemēram, datorpulciņā, radošajās darbnīcās, fizioterapijas, aušanas un rokdarbu, kristīgās ētikas nodarbībās, veselīgā uztura mācībās,” stāstīja biedrības vadītāja, piebilstot, lai darbotos biedrībā, nepietiek tikai ar labu gribu. „Vajag daudz brīva laika, jo šeit nereti iznāk pavadīt gan dienu, gan vēlos vakarus, gan brīvdienas. Biedrība ir mūsu pašu radīta, un tikai mūsu ieguldītās pūles un laiks ir tās attīstības pamats. Mums neviens algu nemaksā, tāpēc ne visi te tik brīvi var darboties. Lai arī mums lielākajai daļai ir invaliditātes pensijas, līdzekļu nepietiek un ir jāstrādā. Man ir palaimējies, jo man ir darbs maiņās, un tad, kad nav jāstrādā, es varu būt šeit.”
Biedrība sniedz kopības sajūtu, kā arī iespēju robežās palīdz grūtībās nonākušajiem, piemēram, dalot pārtikas pakas.
„Mūsmājās” ir gaidīts ikviens. Ir iespēja arī iestāties biedrībā. Īpaši tiek gaidīti brīvprātīgie, jo darba rokas ļoti pietrūkst.

Invalīdu biedrība Vangažos
Vangažos invalīdu biedrība darbojas jau kopš 1983.gada, bet pēc Teritoriāli administratīvās reformas, tā tika apvienota ar Inčukalna invalīdu biedrību. Vangažu nodaļa atrodas Parka ielā, un to jau 11 gadus vada Vija Deņisova. „Cilvēkiem iztikt nav viegli. To jūtu arvien vairāk un vairāk, jo pēc palīdzības nāk daudz vairāk cilvēku, nekā iepriekš. Nāk ne tikai invalīdi, bet arī maznodrošinātie un trūcīgās personas. Nāk cilvēki, kuri vēl nav līdz galam šos statusus nokārtojuši, bet dzīve ir apgriezusies kājām gaisā. Palīdzu, cik varu. Šeit ir pieejams apģērbs, tehnika, palīglīdzekļi, nereti pat mēbeles un dažādi citi sadzīvei nepieciešami priekšmeti,” uzsvēra V.Deņisova.
Arī V.Deņisova pa šiem ilgajiem gadiem ir nodibinājusi lietderīgus kontaktus, tāpēc ziedojumi nāk no malu malām. „Palīdzam arī ārkārtas situācijās. Pagājušajā gadā kāds jaunietis salauza abas kājas, bija nepieciešami kruķi. Kāpēc pirkt par naudu, ja šeit uz laiku palīglīdzekļus var dabūt bez maksas? Invalīdu biedrība nereti ir kā glābējzvans, prieks, ka varam palīdzēt”.
Arī Vangažos ikviens var ziedot citiem nepieciešamas lietas un priekšmetus. Vangažu nodaļa šobrīd visvairāk saviem klientiem meklē gāzes plīti, elektriskās plītiņas, ledusskapi, veļas mašīnas, utt. Var ziedot arī pārtiku, kura nebojājās vai kurai vēl ir ilgs derīguma termiņš. „Šeit ir pieejama veļas mazgāšana. Trūcīgie, invalīdi un maznodrošinātie veļu var mazgāt bezmaksas. Pārējiem šis pakalpojums izmaksā 0,60 santīmus (viena reize). Ir pieejamas arī dušas.”
 
Teksts: Jana Bunkus, 2015.g.
 
×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas