AKTUĀLI

Līdz 12.novembrim vietnē www.vietagimenei.lv var balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību No 7.oktobra līdz 6.novembrim sabiedriskajā transportā obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs. No 14.oktobra sejas maskas jālieto arī veikalos, muzejos, izstādēs un citās vietās No 17.oktobra būs papildu ierobežojumi interešu izglītībai, privātajiem pasākumiem un sporta jomai.

Vakances

Inčukalna pamatskola aicina darbā: Ģeogrāfijas skolotāju 7.-9. klasei

DARBA APRAKSTS

 • Ģeogrāfijas skolotājs 2020./21. mācību gadā
 • CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: agnese.kalnina@incukalns.lv, zvanīt direktorei Agnesei Kalniņai mob.tel.29491243

PRASMES

 • Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai MK not. nr. 569 noteiktais

Uzņēmums: Inčukalna pamatskola, Reģ.Nr. 40900019414

 • Darba vietas adrese: LATVIJA, Inčukalns, Zvaigžņu 2
 • Darba laika veids: Normālais darba laiks
 • Darba veids: Mācību stundu vadīšana 7.-9. klasei
 • Slodze:0.2 likmes (6 stundas)
 • Atalgojums: 900 EUR bruto mēnesī par likmi (30 stundas)
 • Algas izmaksas veids: Laika darba alga
 • Darbības joma: Izglītība / Zinātne
 • Līgums: uz nenoteiktu laiku
 • Darba uzsākšanas laiks: pēc vienošanās
 • Vakance aktuāla līdz 30.10.2020.

Inčukalna pamatskola aicina darbā: Krievu valodas kā svešvalodas skolotāju 6.-9. klasei

DARBA APRAKSTS

 • Krievu valodas kā svešvalodas skolotājs 2020./21. mācību gadā
 • CV lūdzam sūtīt uz e-pastu : agnese.kalnina@incukalns.lv, zvanīt direktorei mob.tel.29491243

PRASMES

 • Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai MK not. nr. 569 noteiktais

Uzņēmums: Inčukalna pamatskola, Reģ.Nr. 409000194144

 • Darba vietas adrese: LATVIJA, Inčukalns, Zvaigžņu 2
 • Darba laika veids: Normālais darba laiks
 • Darba veids: Mācību stundu vadīšana 6.-9. klasei
 • Slodze: 0.4 likmes (12 stundas)
 • Atalgojums: 900 EUR bruto mēnesī par likmi (30 stundas)
 • Algas izmaksas veids: Laika darba alga
 • Darbības joma: Izglītība / Zinātne
 • Līgums: uz nenoteiktu laiku
 • Darba uzsākšanas laiks: pēc vienošanās
 • Vakance aktuāla līdz 30.10.2020.

 Inčukalna novada dome izsludina pieteikšanos uz Juridiskās daļas juriskonsulta personālvadības jautājumos amatu

Prasības pretendentiem:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnē vai personāla vadības jomā;
 • pieredze personāla vadības jomā vismaz divus gadus, vēlams valsts vai pašvaldību iestādē;
 • pārzināt un prast pielietot darba tiesisko attiecību reglamentējošos normatīvos aktus;
 • zināšanas personāla lietvedībā un personāla vadībā;
 • precizitāte, augsta atbildības izjūta;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas);
 • teicamas latviešu valodas zināšanas.

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt Inčukalna novada pašvaldības administrācijas un tās struktūrvienību personāla lietvedību, tai skaitā, sagatavot darba līgumus, to grozījumus un rīkojumus personāla jautājumos;
 • sagatavot Inčukalna novada pašvaldības domes un Pašvaldības iestāžu vadītāju un administrācijas darbinieku amatu aprakstu projektus;
 • nodrošināt un sniegt konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar personāla vadību;
 • izstrādāt dažāda veida dokumentus (administratīvos aktus, rīkojumus, iekšējos normatīvos aktus), kas saistīti ar darbinieku un valsts amatpersonu atlīdzību, darba izpildes novērtēšanu, personāla attīstību, novērtējumu u.c. jautājumos;
 • izstrādāt prasības amata pretendentiem dalībai Inčukalna novada pašvaldības administrācijas darbinieku un pašvaldības iestāžu vadītāju personāla atlasē;
 • apkopot un analizēt informāciju par personālu un sniegt nepieciešamo informāciju par pašvaldības administrācijas, iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju, kā arī pašvaldības administrācijas darbinieku vakantajiem amatiem, sagatavot un ievietot darba sludinājumus plašsaziņas līdzekļos;
 • veikt Inčukalna novada pašvaldības domes vadības, administrācijas un tās struktūrvienību darbinieku un pašvaldības iestāžu vadītāju darba laika uzskaiti un iesniegt to Finanšu un grāmatvedības daļai.

Darba vieta: Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141

Darba laiks: normālais darba laiks (40 stundas nedēļā)

Darba alga: bruto EUR 1125,- mēnesī

Piedāvājam:

 • atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
 • profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu pēc viena gada nostrādāšanas;
 • koplīgumā noteiktās garantijas pēc viena gada nostrādāšanas.

Motivācijas vēstuli un dzīvesgājuma aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu: dome@incukalns.lv ar norādi "Juriskonsults personālvadības jautājumos" vai iesniegt personīgi Inčukalna novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna nov.) līdz 2020. gada 16.oktobrim ieskaitot. Tālrunis uzziņām 67977278. Uz pārrunām tiks uzaicināti otrās kārtas pretendenti.


Vangažu vidusskola aicina darbā INFORMĀTIKAS un DATORIKAS SKOLOTĀJU  pamatizglītības un vidējās izglītības programmās uz nenoteiktu laiku nepilnai darba likmei 11 stundas nedēļā

Darba pienākumi:

 • pildīt skolotāja pienākumus, vadot informātikas stundas;
 • īstenot informātikas un datorikas programmas apguvi;
 • plānot un organizēt savu darbu atbilstoši iestādes mērķiem un uzdevumiem;
 • pildīt skolotāja pienākumus, vadot informātikas stundas;
 • skolotāju aizvietošana viņu prombūtnes laikā (slimība, neparedzēti apstākļi);
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

Prasības:

 • izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra.

Piedāvājums:

 • mēnešalga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Informātikas pedagoga amata vakancei” līdz 2020.gada 14.decembrim (ieskaitot) uz e-pastu: vang_vsk@latnet.lv

 

 Inčukalna novada Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku ar ģimenēm ar bērniem

Prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
 • atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta prasībām;
 • vēlamas prasmes riska faktoru novērtēšanā ģimenēs, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
 • pieredze darbā ar ģimenēm ar bērniem tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama pieredze sociālo gadījumu vadīšanā, rehabilitācijas plānu izstrādē sadarbībā ar klientiem;
 • zināšanas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības institūciju darbības tiesiskajā regulējumā Latvijā;
 • lieliskas komunikācijas prasmes;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu valoda – sarunvalodas līmenī;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office, datu bāzes, interneta pārlūkprogrammas);
 • prasmes strādāt komandā;
 • prasmes strādāt intensīvi un patstāvīgi organizēt savu darbu.

Darba pienākumi:

 • vadīt sociālos gadījumus, identificēt klienta sociālās problēmas, izvērtēt sociālo situāciju, piesaistīt nepieciešamos resursus, lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības;
 • informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem;
 • sadarboties ar valsts un citām pašvaldības iestādēm, organizēt un piedalīties starpinstitucionālās un starpprofesionālās komandas tikšanās;
 • pēc pieprasījuma sagatavot atzinumus, ziņojumus;
 • strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA) un nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu (NPAIS);
 • apsekot klientus dzīvesvietā;
 • veikt preventīvo darbu ar ģimenēm un jauniešiem, lai novērstu sociālo problēmu rašanos.

Atalgojums:

 • 1080  pirms nodokļu nomaksas.

Paredzēts pilns darba laiks, 40 stundas nedēļā, uz nenoteiktu laiku. Pārbaudes laiks 3 mēneši. Darbs Inčukalnā – Atmodas 2a, Inčukalns. 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 2020. gada 27. septembrim uz e-pasta adresi: socdienests@incukalns.lv. Vai iesniegt Inčukalna novada pašvaldības kancelejā ar norādi Sociālā dienesta vadītājai Z. Gofmanei.