AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> 7.augustā pl.19.00 Inčukalna Aleksandra parka estrādē notiks dzejnieka un komponista Guntara Rača autorkoncerts "Tikšanās dzejā un mūzikā". Pievērs uzmanību! Inčukalna novada iedzīvotāji aicināti noslēgt līgumus ar “Clean R”!

Vakances

Inčukalna novada Sociālais dienests aicina darbā: psihologu

Darba pienākumi:

 • sniegt psiholoģisko palīdzību dažādām iedzīvotāju grupām, sadarbībā ar klientu risināt psiholoģiska rakstura problēmas;
 • veikt klientu psiholoģisko izpēti un sniegt atzinumus par to;
 • nodrošināt profilaktisku atbalsta pakalpojumu sniegšanu personām riska situāciju mazināšanai;
 • dalība komandas darbā sociālo gadījumu risināšanā.

Prasības:

 • profesionāla augstākā izglītība klīniskajā psiholoģijā;
 • ir atbilstība Psihologu likuma 3. panta prasībām;
 • ir apgūta kāda no psiholoģiskās izpētes metodēm;
 • pieredze darbā ar dažādām klientu grupām – bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām;
 • lieliskas komunikācijas prasmes;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu valoda – sarunvalodas līmenī;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office, datu bāzes, interneta pārlūkprogrammas);
 • prasmes strādāt komandā;
 • prasmes strādāt intensīvi un patstāvīgi organizēt savu darbu;
 • pieredze darbā pašvaldībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • psihologa darbību reglamentējošo dokumentu pārzināšana;
 • vēlama vismaz 3 gadu pieredze profesijā.

Piedāvājam pusslodzes darbu – 20 stundas nedēļā. Atalgojums – EUR 512.50. Darbs Inčukalnā.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 2020. gada 15. augustam uz e-pasta adresi: socdienests@incukalns.lv.

Vai iesniegt domes kancelejā ar norādi Sociālā dienesta vadītājai Z. Gofmanei.

Inčukalna novada dome izsludina pieteikšanos uz Inčukalna pamatskolas direktora/es amatu (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība un apgūta akreditēta programma pedagoģijā ar nepieciešamo kvalifikāciju atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • labas komunikāciju, valodas, publiskas runas un sadarbības prasmes, psiholoģiskā noturība stresa situācijā;
 • vismaz vienas svešvalodas prasmes sarunvalodas līmenī.
 • prasmes strādāt ar informācijas tehnoloģijām;
 • zināšanas un prasmes vadības darba organizēšanas metodoloģijā;
 • zināšanas un prasmes izglītības satura un attīstības jautājumos;
 • vēlama pieredze projektu vadīšanā un autovadītāja tiesības.

Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • motivācijas vēstuli;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls jāņem līdzi uz interviju);
 • pamatskolas attīstības koncepciju (līdz 2 A4 lapām datorrakstā);
 •  dzīves un darba aprakstu (CV).
 • Apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Papildu pretendents var iesniegt:

 • pēdējo 3 gadu tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas,
 • ieteikuma vēstules,
 • citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Atalgojums:

 • bruto 1305 EUR

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Inčukalna novada pašvaldības mājaslapā www.incukalns.lv (https://www.incukalns.lv/upload/File/pielikums%20pie%201%20(2).pdf)

Pieteikumu var sūtīt elektroniski uz e-pastu: dome@incukalns.lv (ar norādi "Konkursam uz Inčukalna pamatskolas direktora/es amatu"), pa pastu uz adresi Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 vai iesniegt personīgi Inčukalna novada domes kancelejā, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, līdz 2020.gada 31.jūlijam plkst. 14.00., Tālrunis uzziņām: 67977278, 67977310.

Inčukalna pamatskola aicina darbā vispārējās pamatizglītības skolotāju - ĶĪMIJAS SKOLOTĀJU

Prasības: 

 • Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai MK noteikumos nr. 569 noteiktais

Darba apraksts:

 • Mācību stundu vadīšana 8.,9. klasei
 • Nepilna slodze (4 kontaktstundas)

Atalgojums:

 •  140 EUR bruto mēnesī

Algas izmaksas veids: Laika darba alga

Darba uzsākšanas laiks: no 2020.gada 1.septembra

Līgums: uz nenoteiktu laiku

Darba vieta - Inčukalns, Zvaigžņu iela 2. CV līdz 14.08.2020. sūtīt uz e-pastu: kaspars.kiris@incukalns.lv, zvanīt direktoram Kasparam Kirim mob.28451134.


Inčukalna pamatskola aicina darbā MEDMĀSU

Prasības: 

 • Izglītības un kvalifikācijas sertifikācija atbilstoši amata prasībām
 • Valsts valodas prasmes augstākajā pakāpē
 • Prasme strādāt ar datoru
 • Jābūt reģistrētai māsu reģistrā

Darba apraksts:

 • Sanitāro un higiēnisko normu prasību kontrole
 • Bērnu veselības stāvokļa novērošana
 • Pirmās palīdzības sniegšana
 • 0,7 slodze

Atalgojums:

 • 539 EUR bruto mēnesī

Darba uzsākšanas laiks: no 2020.gada 17.augusta

Līgums: uz nenoteiktu laiku

Darba vieta - Inčukalns, Zvaigžņu iela 2. CV līdz 14.08.2020. sūtīt uz e-pastu: kaspars.kiris@incukalns.lv, zvanīt direktoram Kasparam Kirim mob.28451134.
 


Inčukalna pamatskola aicina darbā SOCIĀLO PEDAGOGU

Prasības: 

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikāciju vai  MK noteikumos nr. 569 noteiktais

Darba apraksts:

 • Mācību stundu vadīšana 5.-9. klasei
 • Normālais darba laiks
 • 0,5 likme

Atalgojums:

 • 405 EUR bruto mēnesī

Algas izmaksas veids: Laika darba alga

Darba uzsākšanas laiks: no 2020.gada 01.septembra

Līgums: uz nenoteiktu laiku

Darba vieta - Inčukalns, Zvaigžņu iela 2. CV līdz 14.08.2020. sūtīt uz e-pastu: kaspars.kiris@incukalns.lv, zvanīt direktoram Kasparam Kirim mob.28451134.


Inčukalna pamatskola aicina darbā vispārējās pamatizglītības skolotāju - SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJU

Prasības: 

 • Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai MK noteikumos nr. 569 noteiktais

Darba apraksts:

 • Sākumskolas skolotājs 
 • Mācību stundu vadīšana 1.-4. klasei
 • Normālais darba laiks
 • 1 likme

Atalgojums:

 • 820 EUR bruto mēnesī

Algas izmaksas veids: Laika darba alga

Līgums: uz 2020./21.mācību gadu

Darba uzsākšanas laiks: 17.08.2020.

Darba vieta - Inčukalns, Zvaigžņu iela 2. Darba devējs piedāvā risinājumus dzīvesvietas nodrošināšanai nodarbinātības periodā. CV līdz 14.08.2020. sūtīt uz e-pastu: kaspars.kiris@incukalns.lv, zvanīt direktoram Kasparam Kirim mob.28451134.