AKTUĀLI

Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

Inčukalna Pensionāru biedrība

Inčukalna pensionāru biedrība dibināta 2020.gada 27.janvārī ar mērķi veicināt senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu, aktīvu socializāciju un pilsonisko līdzdalību, veicināt savstarpējo saskarsmi veselīga dzīvesveida un aktīvas novecošanas popularizēšanu, padarīt senioru dzīvi interesantāku.

Biedrības kontakti:
  • Adrese: Saules iela 2, Inčukalns, Inčukalna novads
  • Priekšsēdētāja Līvija Šingele
  • Tālr.: 26440708
  • E-pasts: livija.singele@inbox.lv