AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

Inčukalna Pensionāru biedrība

Inčukalna pensionāru biedrība dibināta 2020.gada 27.janvārī ar mērķi veicināt senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu, aktīvu socializāciju un pilsonisko līdzdalību, veicināt savstarpējo saskarsmi veselīga dzīvesveida un aktīvas novecošanas popularizēšanu, padarīt senioru dzīvi interesantāku.

Biedrības kontakti:
  • Adrese: Saules iela 2, Inčukalns, Inčukalna novads
  • Priekšsēdētāja Līvija Šingele
  • Tālr.: 26440708
  • E-pasts: livija.singele@inbox.lv