AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

Vangažu pilsētas bibliotēka

Adrese: Meža iela 1, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136
E-pasts: vangazi.biblioteka@ropazi.lv

Vangažu pilsētas bibliotēkas vadītāja: Vineta Bordāne

Tālrunis: 67995502

Bibliotekāre: Gunda Keiša

VANGAŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKAS LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!

 • Katra mēneša pēdējā piektdiena Spodrības diena

VANGAŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKAS ZIEMAS DARBA LAIKS

(NO 1.SEPTEMBRA LĪDZ 30.JŪNIJAM)

 

PIRMDIENA

10.00 - 19.00

OTRDIENA  

10.00 – 17.00  

TREŠDIENA

9.00 – 17.00

CETURTDIENA

10.00 – 19.00

PIEKTDIENA    

10.00 – 17.00

SESTDIENA  

Slēgts

SVĒTDIENA      

Slēgts

 • Pusdienu pārtraukums no pl.12.00 - 13.00
 • Katra mēneša pēdējā piektdiena Spodrības diena

Bibliotēkai ir vietējās informācijas, izglītošanas, atpūtas, sociālās komunikācijas centra nozīme. Tā nodrošina kvalitatīvas informācijas pieejamību ikvienam lietotājam un komplektē iespieddarbus un citus dokumentus visām lietotāju grupām, ņemot vērā arī viņu vēlmes.

Bibliotēka sniedz šādus pamatpakalpojumus:

 • Lietotāju reģistrācija
 • Literatūras izsniegšana uz mājām
 • Grāmatu lietošanas termiņa pagarināšana
 • Laikraksti un žurnāli (40 nosaukumi)
 • Laikrakstu un žurnālu arhīvs
 • Grāmatu elektroniskā rezervēšana
 • DVD un CD kolekcijas
 • Datubāzes (Lursoft un Letonika)
 • Filmas no portāla filmas.lv
 • Uzziņas un konsultācijas
 • Starpbibliotēku abonements
 • Bezmaksas internets un datori
 • Bibliotēkā pieejams plašs bērnu un jauniešu literatūras klāsts, kā arī periodiskie izdevumi pirmsskolas vecuma bērniem un jauniešiem
 • Bibliotēka regulāri organizē izstādes un pasākumus par dažādiem sabiedrībā aktuāliem tematiem.

Visi bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bezmaksas. Bibliotēka sniedz arī maksas pakalpojumus (kopēšana, izdruka, skenēšana), kuru izcenojumi ir apstiprināti Inčukalna novada domē.

Lasītāju ērtībai! 

Ja zināt, kāda grāmata Jums nepieciešama, Jūs varat ieskatīties elektroniskajā katalogā un pārliecināties, ka tāda ir Vangažu bibliotēkā. Lai to izdarītu, Jums jāatver web lapa www.google.lv, meklētājā jāievada atslēgas vārdi "salaspils elektroniskais katalogs" un meklēšana var sākties.

SAISTĪTIE JAUNUMI