AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

Darba laiks, Rekvizīti

Pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu  Nr. 103, izdots Rīgā 2020. gada 12. martā (prot. Nr. 11 1.  §) Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ar kuru nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 9. jūnijam Inčukalna novada pašvaldības administrācija pakalpojumu sniegšanu nodrošinās pēc iespējas attālināti, izvairoties no tieša kontakta.

Saziņai iespēju robežās lūdzam izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Iesniegumus u.c. dokumentus papīra formātā ievietot pie durvīm esošajā pasta kastītē.

 • Kontakti Vangažu pilsētas pārvaldē:

Kancelejas kontakta tel.: 67995650

Mob. tel. 25629232

e-pasts: parvalde@incukalns.lv

 • Kontakti Inčukalna novada domē:

Kancelejas kontakta tel.: 67977310

Mob. tel. 26181294

e-pasts: dome@incukalns.lv

 • Klientu apkalpošanas centra tel.nr.66954820

Inčukalna novada pašvaldības administrācijas darba laiks:

 • Pirmdienās - no 09:00 līdz 12:00, no 13:00 līdz 19:00
 • Otrdienās - no 08:00 līdz 12:00, no 13:00 līdz 17:00
 • Trešdienās - no 08:00 līdz 12:00, no 13:00 līdz 17:00
 • Ceturtdienās - no 08:00 līdz 12:00, no 13:00 līdz 18:00
 • Piektdienās - no 08:00 līdz 14:00
Inčukalna novada pašvaldības kases darba laiki:                              

Inčukalna novada domes kase:

 • Pirmdien no plkst. 09.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 19.00;
 • Ceturtdien no plkst. 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00.

Vangažu pilsētas pārvaldes kase:

 • Pirmdien no plkst. 09.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 19.00;
 • Ceturtdien no plkst. 08.00 līdz 12.00 un no  13.00 līdz 18.00.
Inčukalna novada pašvaldības rekvizīti:

Inčukalna novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000068337
Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV - 2141
Norēķinu konti:

 • AS SEB banka Siguldas filiāle, LV90UNLA0027800130800
 • AS Swedbank, LV23HABA0551006519264

NOSŪTĪT JAUTĀJUMU