AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums.

KONTAKTI

No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums

  • No 2021. gada 1. jūlija darbu uzsāk jaunais Siguldas novads, kurā ietilpst - Siguldas novads, Krimuldas novads, Mālpils novads un Inčukalna pagasts. Siguldas novada administratīvais centrs ir SIGULDA.
  • No 2021. gada 1. jūlija darbu uzsāk jaunais Ropažu novads, kurā ietilpst – Stopiņu pagasts, Ropažu pagasts, Garkalnes pagasts un Vangažu pilsēta. Ropažu novada administratīvais centrs ir ULBROKA.
KONTAKTI:

Inčukalna pagasta kontaktinformācija
Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Sigulda novads
Tālrunis +371 67977310
e-pasts: incukalns@sigulda.lv

Apmeklētāju pieņemšana:

Pirmdien no plkst.9.00 – 12.00 un no plkst.13.00 – 19.00
Ceturtdien no plkst.8.00 – 12.00 un no plkst.13.00 – 18.00


Vangažu pilsētas pārvalde
Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs: Juris Jakubovskis
Tālrunis/fakss: +371 67995650, +371 28608445
E-pasts: juris.jakubovskis@ropazi.lv

Sekretāre: Jana Bluka
Tālrunis/fakss: +371 67995650, +371 25629232
Adrese: Meža iela 1, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136
E-pasts: vangazi.parvalde@ropazi.lv

Apmeklētāju pieņemšana:

Pirmdien no plkst.9.00 – 12.00 un no plkst.13.00 – 19.00
Ceturtdien no plkst.8.00 – 12.00 un no plkst.13.00 – 18.00

NOSŪTĪT JAUTĀJUMU