AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Pievērs uzmanību! Inčukalna novada iedzīvotāji aicināti noslēgt līgumus ar “Clean R”! 20.augustā Inčukalna Tautas namā muzicēs džeza pianists, komponists Edgars Cīrulis un kontrabasists, komponists Jānis Rubiks. Daudzbērnu ģimenēm ir iespēja saņemt pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei.

ZIŅU ARHĪVS

Pašvaldības ziņas

2020-08-08
Ekumeniskie kapusvētki Inčukalna novada kapsētās notiks 8.augustā

2020-08-06
Mutiskā izsolē tiek nodots nomā Inčukalna novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18

2020-08-04
Inčukalna novada dome vēršas Satversmes tiesā pret novadu reformu

2020-07-27
Inčukalna novads Satversmes tiesā centīsies panākt novada nesadalīšanu

2020-07-24
Izdots Inčukalna novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Novada Vēstis" jūlija numurs

2020-07-23
Daudzbērnu ģimenēm ir iespēja saņemt pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei

2020-07-22
Paziņojums par lokālplānojuma teritorijā "Jauda-2", Gauja, Inčukalna novadā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu
Informācija par Vangažu pilsētā esošā ezera īpašniekiem

2020-07-09
VVD organizē tikšanos ar Inčukalna novada iedzīvotājiem, lai informētu par darbu progresu Dienvidu un Ziemeļu sērskābā gudrona dīķos

2020-07-06
Inčukalna novada pašvaldība vērsīsies Satversmes tiesā ar pieteikumu

2020-07-01
Šā gada oktobrī mainīsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs Inčukalna novadā

2020-06-30
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem "Ūdensloki" un "Linuži" Inčukalna novada teritorijas daļā, grozot Inčukalna novada teritorijas plānojumu
Paziņojums par detālplānojuma "Rakari" publisko apspriešanu

2020-06-26
Izdots Inčukalna novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Novada Vēstis" jūnija numurs

2020-06-24
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek izīrēts Inčukalna novada pašvaldības valdījumā esošais dzīvoklis Nr.46, kas atrodas Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek izīrēts Inčukalna novada pašvaldības valdījumā esošais dzīvoklis Nr.11, kas atrodas Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā

2020-06-18
Pirmo reizi Inčukalna novadā tiek pārbaudīta ugunsdzēsēju piekļuve māju pagalmiem

2020-06-11
Informācija par lokālplānojumu nekustamajā īpašumā Priežu iela 6, Vangažos, Inčukalna novadā

2020-06-10
Nodokļu administratore pieņems klientus pēc pieraksta pirmdienās un ceturtdienās
Inčukalna novada pašvaldības kases darba laiks no 10.jūnija
No 10.jūnija Sociālā dienestā klienti klātienē tiks pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta

2020-06-09
Inčukalna novada pašvaldības administrācijas darba laiks saistībā ar pārcelto darba dienu

2020-06-04
Ko nedrīkst darīt Ziemeļu gudrona dīķa teritorijā Inčukalna novadā?

2020-06-02
Vietējo pašvaldību palātas prezidents atkārtoti aicina atlikt administratīvi teritoriālās reformas virzību

2020-05-28
Pašvaldības policija iedzīvotājus informē par nepieciešamību sabiedriskajā transportā lietot mutes un deguna aizsegus
Pagarināts vides pārskata un lokālplānojuma redakcijas nekustamajam īpašumam "Jauda-2" publiskās apspriešanas laiks. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 28.maijā

2020-05-26
Izdots Inčukalna novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Novada Vēstis" maija numurs

2020-05-18
Neskatoties uz laikapstākļiem, Inčukalna novadā veiksmīgi aizvadīta Lielā talka

2020-05-11
Pagarināts vides pārskata un lokālplānojuma redakcijas nekustamajam īpašumam "Jauda-2" publiskās apspriešanas laiks. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 18.maijā

2020-05-07
Pašvaldībs policija Inčukalna novadā aprīlī saņēmusi 18 izsaukumus par pulcēšanās ierobežojumu pārkāpumiem

2020-05-06
Mīnmetēju mācības 6.05-8.05 Ādažu poligonā

2020-05-04
Sveicam Jūs Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 30. gadadienā!

2020-04-28
Sociālā dienestā darbs rit intensīvi un klienti lielākoties saņem konsultācijas pa tālruni un elektroniski
Šopavasar mitrā laika dēļ novadā kūlas ugunsgrēku ir mazāk nekā pagājušogad

2020-04-27
Informācija par izmaiņām klientu apkalpošanā un pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbā Inčukalna novadā
Informatīvā izdevuma "Novada Vēstis" 2020.gada aprīļa numura domes priekšsēdētāja komentārs
Iedzīvotāji ar sapratni sāk uztvert norādījumus par pulcēšanās ierobežojumu pārkāpumiem

2020-04-24
Pašvaldības policija pastiprināti pievērsīs uzmanību nesakoptajām teritorijām
Izdots Inčukalna novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Novada Vēstis" aprīļa numurs

2020-04-23
Par 2020.gadā plānotajiem tirgiem Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā

2020-04-22
Pievērs uzmanību! Par atbalsta pasākumu iedzīvotājiem un uzņēmējiem ārkārtas situācijā – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu pagarināšanu
Pievērs uzmanību! Par brīvpusdienu nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā
Pievērs uzmanību! Par nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu saistībā ar Covid-19 izplatību

2020-04-16
Inčukalna novadā Covid-19 krīzes skartās ģimenes (personas) varēs saņemt 80 eiro pabalstu
Inčukalna novada pašvaldība izsniedz brīvpusdienu pārtikas pakas 1.–9. klašu skolēniem
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai: Inčukalna novadā tiek pagarināts NĪN maksāšanas termiņš

2020-04-12
Priecīgas Lieldienas!

2020-04-08
Inčukalna novada domes un Vangažu pilsētas pārvaldes darba laiks Lieldienu nedēļā

2020-04-07
Pašvaldība ārkārtas situācijas laikā bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm nodrošinās pārtikas pakas

2020-04-06
Kopš aprīļa iespējams no Kadastra informācijas sistēmas bez maksas dzēst informāciju par dabā neesošu būvi

2020-04-03
Sociālās aprūpes institūcijās, tostarp PASAM "Gauja", tiek noteikta karantīna

2020-04-02
Būvvalde līdz maijam pagarina pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājuma iesniegšanu

2020-03-30
Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde sniegs atbalstu Covid-19 izplatības ierobežošanā
Restaurēs Kārļa Zāles veidoto pieminekli "Sērojošā māte"
Apstiprināti saistošie noteikumi lokālplānojumam Priežu ielai 6,Vangažos
Pievērs uzmanību! Tiek ieviesti stingrāki personu fiziskās distancēšanās noteikumi COVID-19 izplatīšanās ierobežošanai

2020-03-27
Izdots Inčukalna novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Novada Vēstis" marta numurs

2020-03-25
No 25. līdz 28. martam Ādažu poligonā norisināsies militārās mācības “Iron Spear 2020”, 26.martā kaujas šaušanas vingrinājumi notiks arī diennakts tumšajā laikā

2020-03-24
Kur vērsties, ja COVID-19 krīzes situācijā laikā nācies palikt bez darba

2020-03-23
Informācija pašvaldības dzīvokļu īrniekiem! Inčukalna novadā līdz 30.jūnijam neaprēķinās soda procentus par nesamaksāto īres maksu

2020-03-19
Pievērs uzmanību! Bāriņtiesa aicina ikvienam būt atbildīgam

2020-03-17
Pievērs uzmanību! Inčukalna novadā līdz 15.maijam pagarināts NĪN maksāšanas termiņš
Klientu apkalpošanas centrā mainīta iesniegumu pieņemšanas kārtība
LPS: Par Ministru kabineta lēmumu izsludināt ārkārtēju situāciju visā valsts teritorijā

2020-03-16
Inčukalna novada Sociālais dienests un bāriņtiesa līdz 14.aprīlim klientus apkalpos attālināti

2020-03-13
Pašvaldības un novada iestāžu darbība ārkārtas situācijā no 13.marta līdz 14.aprīlim

2020-03-08
Sveicam sievietes Starptautiskajā sieviešu dienā!

2020-03-04
Par nedalītu Inčukalna novadu - pie Saeimas 5.martā!

2020-03-03
Atcelta publiskās apspriešanas sanāksme vides pārskatam un lokālplānojumam "Jauda-2"

2020-02-28
Apstiprināts pašvaldības rīkotā projektu konkursa "Novadnieki novadam" nolikums

2020-02-27
Apstiprinātas Inčukalna novada un Vangažu pilsētas ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas tehniskās specifikācijas
Informācija par Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbu vasaras periodā

2020-02-26
Paplašināts Vienotajos klientu apkalpošanas centros sniegto pakalpojumu klāsts

2020-02-24
Igaunijas Republika šodien svin 102.gadskārtu, kopš proklamēta neatkarīga un demokrātiska Igaunijas valsts
Izdots Inčukalna novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Novada Vēstis" februāra numurs

2020-01-28
Informācija par pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas klašu apstiprināšanu
Pašvaldības sāk diskusijas ar Saeimas deputātiem par administratīvi teritoriālās reformas karti

2020-01-24
Šogad novadā paredzēts īstenot sen plānotus un novadam nepieciešamus projektus
Izdots Inčukalna novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Novada Vēstis" janvāra numurs

2020-01-23
Arī šogad pašvaldība novadā deklarētajiem jaundzimušajiem sarūpējusi īpašas dāvanas

2020-01-20
Vēstule LR Satiksmes ministram T.Linkaitam ar lūgumu rast iespēju izveidot drošu gājēju pāreju Inčukalna novadā, iepretim benzīntankam “Totāls”
20.janvārī Vangažos notiks publiskās apspriešanas sanāksme par lokālplānojumu Priežu ielā 6

2020-01-15
Rīgas un Pierīgas mēri vērsīsies pie valdības, aicinot atbalstīt un līdzdarboties vienotas sabiedriskā transporta pārvadājumu sistēmas izveidē Rīgas aglomerācijā
Informācija par parakstu vākšanas vietu un darba laikiem Inčukalna novadā

2020-01-10
RPR Attīstības padomes sēdē tiek prezentēts jaunais Rīgas metropoles areāla plāns2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009