AKTUĀLI

Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

JAUNATNE

JAUNATNES ZIŅAS  

Apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2020.gadam

22.janvārī Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2020. gadam. Šogad joprojām veicinās ilgtermiņa darbu ar jaunatni un sistēmas turpmāku pilnveidošanu pašvaldībās, sekmējot un atbalstot pašvaldību sadarbību, kā arī institūciju sadarbību pašvaldībās.

Lai nodrošinātu atbalsta mehānismu darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, notiks mācības jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem, kā arī tiks nodrošinātas iespējas labās prakses pārņemšanai un pieredzes apmaiņai starp pašvaldībām.

Jaunatnes politikas prioritātes 2020.gadā:

  • veicināt darba ar jaunatni sistēmas vienmērīgu attīstību Latvijas teritorijā, t.sk. stratēģisku darba ar jaunatni plānošanu vietējā līmenī;
  • stiprināt un paplašināt darba ar jaunatni nozīmi un veidus, lai, izmantojot piemērotas pieejas un metodes, izveidotu kontaktu un iesaistītu jauniešus dažādās līdzdalības aktivitātēs;
  • sekmēt jaunatnes organizāciju darbības attīstību, sadarbību ar valsti un pašvaldībām, kā arī starptautiskajām institūcijām jaunatnes politikas nozarē;
  • veicināt 11 jaunatnes mērķu ieviešanu saskaņā ar Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijā 2019.– 2027. gadam noteikto.

Ar Jaunatnes politikas valsts programmu 2020.gadam var iepazīties šeit: https://izm.gov.lv/images/jaunatne/IZMrik_09012020_JPVP2020.pdf

No 7.oktobra līdz 13.oktobrim visā Latvijā norisināsies akcija "Labo darbu nedēļa"

Jau vienpadsmito gadu labdarības organizācijas Palīdzēsim.lv rīkotajā akcijā "Labo darbu nedēļa"  – labo darbu veikšanā aicināti aktīvi iesaistīties gan paši mazākie, gan jau pieredzējuši labo darbu veicēji, mudinot aizdomāties par katru vissīkāko darbiņu, kas citu spēj padarīt priecīgāku un atvieglo ikdienas dzīvi, kas otram nozīmē tik daudz, bet Tev pašam tik pāris mirkļu palīdzīgas rokas sniegšanas un gandarījumu par padarīto.

"Labo darbu nedēļā" pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. Tā var būt palīdzība kādam vientuļam cilvēkam vai vienkārša aprunāšanās, pat smaids un labs vārds kādam var nozīmēt tik daudz.
Lai padarītu labos darbus redzamākus, noteikti pastāsti par saviem labajiem darbiem mums un iedvesmo citus! 

Kad labais darbs padarīts, informē par to pārējos, ievietojot aprakstu un fotogrāfijas!

Ja zini, kam noderētu palīdzība, droši raksti par to uz: info@palidzesim.lv, un visi kopā mēs varēsim palīdzēt!
Iedvesmojies! Šeit apskatāmi pagājušajā gadā reģistrētie labie darbi.

Jaunumi no Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2019

Ikšķiles un Olaines novads izsludina Jauniešu galvaspilsētas 2019 vasaras pasākumu datumus un publicē divus video.

29.06. Jauniešu sporta festivāls Jaunolainē
09.08.-10.08. Starptautiskā Jaunatnes diena
09.08.-10.08. JSPA Vasaras festivāls “Projektu nakts” Ikšķilē
10.08. Festivāls Zilajos kalnos un Jauniešu galvaspilsēta 2020
31.08. Olaines novada Jauniešu diena

Informācija par pasākumiem tiks atjaunota un ar to varēs iepazīties  ej.uz/JGvasara

Jaunatnes darbinieki no 10 dažādām valstīm dalīsies pieredzē, kā darbā ar jaunatni stiprināt iecietību kā nozīmīgu šodienas sabiedrības vērtību visā Eiropā

Lasi plašāk šeit >

Seminārs “Maini dzīvi, domā plašāk!” Iecavā 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus un jaunatnes darbā iesaistītos piedalīties bezmaksas informatīvā seminārā “Maini dzīvi, domā plašāk!”, kas norisināsies š.g. 10. jūnijā no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:00 Iecavas Mūzikas un mākslas skolā (Grāfa laukumā 1, Iecavā).

Semināram var pieteikties tiešsaistē: https://ej.uz/Iedvesmaspersona_Iecava

Latvijā Eiropas Komisijas izstrādāto iniciatīvu jauniešiem īsteno JSPA. Informācija par plānotajiem pasākumiem un to norises vietām būs pieejama www.jaunatne.gov.lv.

 

Eiropas iespēju darbnīcas, Eiropas pikniki un randiņi, pieredzes apmaiņas pasākumi, filmu vakari, un kā “must have” pasākums visiem jaunatnes jomā strādājošajiem – izglītojoša konference “Nākamais solis darbā ar jaunatni: nākotnes jaunietis un inovatīvas līdzdarbības formas”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina apmeklēt Eiropas Jaunatnes nedēļas pasākumus arī Latvijā.

Plašāka informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/latvija-notiks-verienigi-eiropas-jaunatnes-nedelas-2019-pasakumi

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina ikvienu Latvijas jaunieti, kuram 1. jūlijā būs pilni 18 gadi, izmantot Eiropas Savienības (ES) iniciatīvu DiscoverEU. Tā ļaus aptuveni 20 000 jauniešiem visā Eiropā saņemt ceļošanas pasi un apceļot Eiropu jau šogad, laika posmā no 1. augusta līdz nākamā gada 31. janvārim.
Plašāka informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/lidz-16-maijam-18-gadigi-jauniesi-var-pieteikties-bezmaksas-celojumiem-pa-eiropu

                                                                                                                                                            

Inčukalna novada dome izsludina projektu konkursu „Novadnieki novadam". Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu kultūras un sporta pasākumu organizēšanā Inčukalna novada teritorijā. Projektu konkurss tiek izsludināts 2 kārtās. Projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņi:

  • I kārtai -2019.gada 22.maijs plkst. 16:00;
  • II kārtai -2019.gada 19.septembris plkst.16:00.22.

Iesniegtos projektu pieteikumus un tajos iekļautos dokumentus Konkursa organizētājs atpakaļ neizsniedz. Plašāka informācija pieejama šeit <