AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

Pirmsskolas izglītības iestāde “Minka” Inčukalnā ar filiāli “Lapsiņa” Gaujā

Vadītāja: Rita Galiņa
Tālrunis: 26164322, 67977395

Izglītības metodiķis: Inta Miškovska
Medmāsa: Olga Ķirse
Logopēde:
Dagnija Ivanova

Adrese: Zvaigžņu iela 6, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141
E-pasts: minka.pii@incukalns.lv
Mājaslapa: www.pii-minka.lv


Filiāle “Lapsiņa” Gaujā

Tālrunis: 67977950
Logopēde: Vivita Batānova

Adrese: Gaujaslīču iela 5, Gauja, Inčukalna novads, LV-2140
E-pasts: minka.pii@incukalns.lv
Mājaslapa: www.pii-minka.lv


Par mums

Moto: “Uzdrīksties sapņot par varavīksni, nebaidies samirkt lietū!”

 • PII „Minka” apmeklē bērni, sākot no pusotra gada vecuma. Te bērni rotaļājas, dzied, sporto, eksperimentē, līmē, krāso, mācās mācīties, draudzējas un apgūst vēl virkni dzīvē noderīgas iemaņas
Bērnu sadalījums pēc dzimšanas gadiem uz 01.09.2020.

Līdz 2 gadiem

3 gadi

 4 gadi

5 gadi

6 gadi

Kopā

34

26

41

53

2

156

Kopā iestādē – 55 piecgadīgie un sešgadīgie bērni.

Pedagoģiskais sastāvs

PII "Minka"

 • Grupa “Taurenīši” - 2018.un 2019.gadā dzimušie bērni.
  Skolotājas: Inese Andže, Aija Pusķeire. Skolotāja palīgs: Ieva Garklāva
 • Grupa “Rūķīši” - 2017. un 2018.gadā dzimušie bērni.
  Skolotājas: Līga Zambare, Lāsma Ozola – Ozoliņa. Skolotāja palīgs: Agnese Kiršteine
 • Grupa “Ezīši”  - 2015. un 2016.gadā dzimušie bērni.
  Skolotājas:Aelita Kandavniece, Guna Rozīte, Dzintra Šteinberga. Skolotāja palīgs: Inga Suta- Pranča
 • Grupa “Sprīdīši” - 2015., 2016. un 2017. gadā dzimušie bērni.
  Skolotājas: Vita Segliņa, Gianeja Paņkiva. Skolotāja palīgs: Zaiga Karavica
   
 • Grupa “Kukainīši” - 2013., 2014. un 2015.gada dzimušie bērni.
  Skolotājas: Ausma Kronberga, Alda Ločmele. Skolotāja palīgs: Santa Jakovicka

Filiāle "Lapsiņa"

 • Grupa “Sienāzīši” - 2017., 2018. un 2019.gadā dzimušie bērni. Skolotāja: Olita Gailīte, Skolotāja palīgi: Dzintra Laganovska, Snežana Kalniņa, Inta Bodagovska
 • Grupa “Lapsēni” - 2014., 2015. un 2016.gadā dzimušie bērni.
  Skolotājas: Zane Amoliņa, Svetlana Ošiņa, Skolotāja palīgs: Liene Kavtaskina.
PII „Minka” mācību gada galvenie pedagoģiskā darba uzdevumi

PII ”Minka”ar filiāli “Lapsiņa” galvenie 2020. /2021. mācību gada  darba uzdevumi skatīt šeit.

Papildus ikdienas rotaļnodarbībām, bērni pēcpusdienās var nodarboties dejošanas un robotikas pulciņos (maksas pakalpojumi).

 • Mācību gads PII „Minka” aizsākas ar dziesmām, smaidiem un jaukiem pārsteigumiem. Jau no 7.00 rītā pats galvenais Minka sagaida ikvienu bērnu, aprunājas un samīļo.
 • „Minkas” darbinieki pārtop visdažādākajos tēlos un priecē visus „Minkas” bērnus.

Sporta nodarbības brīvā dabā. Gan rudenī, gan ziemā, pavasarī lielākie „Minkas” bērni kopā ar sporta skolotāju un audzinātājām raitā solī dodas uz mežu skriet, vingrot, sveicināt sauli un iepazīt dabu.

Rūķu darbnīcās ik decembri „Minka” burbuļo kā pilns katliņš. Pie viena galda sanāk bērni, vecāki, vecvecāki, krustvecāki, brāļi un māsas, lai kopā uzburtu Ziemassvētku brīnumus. Un izdodas!

Kad jau gana baudīti ziemas prieki, lielie un mazie „Minkas” iemītnieki skandēdami, dziedādami un jautri smiedami Meteņdienā dodas pagalmā, lai aizdzītu ziemu un rādītu ceļu saulei un pavasarim.

Pavasaros „Minkā” ne tikai krāso un ripina Lieldienolas, sēj un vēro kā palodzes dārziņos aug dažādi dēsti, bet arī uzpoš dārziņu ikgadējai „Minkas” jubilejai!

PII”Minkas” mazie iemītnieki labprāt brauc mācību ekskursijās, lai iepazītu un apskatītu dažādus muzejus, lauku sētas, parkus un zili zaļus brīnumus. Lielie, savukārt, uzņem ciemiņus no citiem Pierīgas bērnudārziem, lai dalītos pieredzē.

Mācību gads noslēdzas ar krāsainiem un dzīvespriecīgiem izlaidumiem. Filiālē aizsākusies jauna tradīcija – bērni, kuri atstāj bērnudārzu, lai turpinātu mācības skolā, atstāj savus plaukstu nospiedumus kopējā „Lapsiņas” pļavā.

PII „Minka” un filiālē „Lapsiņa”ik dienu notiek kaut kas jauns, aizraujošs un interesants.

SAISTĪTIE JAUNUMI