AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

Uzņēmējvide

Uzņēmējdarbība

Inčukalna novadā uzņēmumi galvenokārt darbojas mežizstrādes, kokapstrādes, metālapstrādes un pakalpojumu sniegšanas nozarēs. Inčukalna novada ģeogrāfiskais  novietojums tuvu reģiona lielākajām pilsētām, šosejai, dzelzceļam un Gaujas nacionālajam parkam sekmē  uzņēmējdarbības vides attīstību.

Populārākās novada uzņēmējdarbības nozares pēc darbības veida ir mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kravu pārvadājumi pa autoceļiem, zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana, automobiļu apkope un remonts, grīdu un sienu apdare, restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi, u. c. nozares.

Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu novadā ir: SIA „PATA”, SIA "RETTENMEIER BALTIC TIMBER”, SIA „STRAUJUPĪTE”, AS „INČUKALNS TIMBER” un SIA „GAUJA AB”, SIA "PLUSS 1", SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS", SIA "RĀMKALNI NORDECO, SIA “RĀMKALNI SERVISS”, SIA “GULIVER CONSTRUCTION”, SIA”RIKO”, SIA “IZITEK”, SIA “GAIDA” u.c. (Dati pēc https://www.lursoft.lv/lursoft_statistika/?&novads=100015565&id=391)

Nozīmīga loma Inčukalna novada attīstībā, atpazīstamības un pievilcīgas telpas veidošanā ir tūrisma nozarei. Nozares attīstību sekmē ģeogrāfiskais novietojums un pieejamība, dažādu tūrisma veidu piedāvājums, kultūras un vēsturiskās tradīcijas, kā arī dabas resursi. Inčukalna novads savulaik tika saukts par zaļajiem vārtiem uz Vidzemi. Šodien mūsu novads ir vārti arī uz galvaspilsētu. Inčukalna novadā ir gan iespēja atpūsties, gan aktīvi līdzdarboties gan dažādās kultūras aktivitātēs, gan novada attīstībā.

 
Informācija par LIAA Siguldas Biznesa inkubatoru

Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošinot fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.

LIAA Siguldas biznesa inkubatora darbības teritorija: Aloja, Ādaži, Carnikava, Garkalne, Inčukalns, Krimulda, Limbaži, Mālpils, Salacgrīva, Saulkrasti, Sēja, Sigulda un to novadi.

Plašāka informācija pieejama šeit > https://www.incukalns.lv/public/lat/aktualitates/4478/

Inčukalna novada un Vangažu pilsētas uzņēmumu katalogs:
Inčukalna novada uzņēmumu statistika:

Lursoft statistika | Latvijas pilsētas un novadi, skatīt šeit >

Altum atbalsts uzņēmējdarbībai:

ALTUM (www.altum.lv) ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas uzņēmējiem sniedz valsts atbalstu finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos, utml.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings utml.).

ALTUM atbalsta:

  •     Biznesa uzsācējus;
  •     Mazos un vidējos uzņēmumus;
  •     Lauksaimniekus;
  •     Iedzīvotājus.

Lai atrastu sava uzņēmuma aktuālajām vajadzībām piemērotāko programmu, aicinām izmantot Atbalsta programmu kalkulatoru šeit: https://www.altum.lv/lv/kalkulatori/atbalsta-kalkulators/

Noderīgas saites uzņēmējiem:
Saites Komentārs

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs                                         

www.ur.gov.lv

Viss par to kā un kur reģistrēt uzņēmumu Latvijā un ārvalstīs (normatīvie dokumenti, kārtība, kontaktinformācija).

Ekonomikas ministrija

www.em.gov.lv

Noderīga informācija par ekonomisko politiku un uzņēmējdarbības vidi valstī un ES programmas pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai, valsts aizdevumiem, kredītu garantijām u.c.

Finanšu ministrija

www.fm.gov.lv

Informācija par valsts finanšu (budžets, nodokļi, muita, darba samaksa) un komercdarbības atbalsta politiku.

Valsts ieņēmuma dienests

www.vid.gov.lv

Informācija par nodokļu sistēmu Latvijā un Eiropas Savienība (normatīvie akti, likmes un tarifi, muitas atļaujas u.c.).

LR Centrālā statistika pārvalde (CSP)

www.csb.lv

LR CSP datubāzes lietošanas pamācība

www.csb.gov.lv/db

Aktuālākie statistikas dati – ekonomika un finanses, demogrāfija, tirdzniecība, rūpniecība un lauksaimniecība, transports un tūrisms, reģionālā statistika.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

www.liaa.lv

Informācija par to kā uzsākt uzņēmējdarbību, valsts atbalsta programmām un finansējuma piesaistes iespējām, informācija uzņēmējiem, kuri vēlas uzsākt eksportu un meklē sadarbības partnerus ārvalstīs.

Lauku atbalsta dienests

www.lad.gov.lv

Valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par vienotu valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta politikas īstenošanu Latvijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā un pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs

www.llkc.lv

Mērķis ir  lauku uzņēmējiem, organizācijām un iedzīvotājiem sniegt nozares ražošanas procesu, grāmatvedības un biznesa plānošanas konsultācijas un pakalpojumus, kā arī veikt pētījumus, izglītošanu un informēšanu.

Atbalsta programmu pārvalde ALTUM

www.altum.lv

Atbalsta programmu pārvalde ALTUM ir Hipotēku bankas struktūrvienība, kas kreditē uzņēmējus un izsniedz paaugstināta riska aizdevumus (valsts un ES atbalsta programmu ietvaros) dzīvotspējīgiem un perspektīviem projektiem, kurus komercbankas nefinansē nepietiekama ķīlas nodrošinājuma un citu projekta risku dēļ.

SAISTĪTIE JAUNUMI