AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Novads. Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļas atskaite par 2013.gada jūliju

2013-08-28

Reģionālā pašvaldības policija Inčukalna novada nodaļa saņēmusi 95 izsaukumus, no tiem:

1. Sadzīves konflikti, kas saistīti ar ģimeni vai kaimiņiem – 18
2. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana citu iestāžu dabā (NMP, Sociālais dienests, UGD u.t.t)- 1
3. Palīdzības sniegšana Valsts policijai- 1
4. Sabiedriskās kārtības pārkāpumi (kautiņi, guļošie, alkohola lietošana, trokšņošana)- 31
5. Cita informācija-21
6. Personu nogādāšana mājās/patversmē - 3
7. Personu nogādāšana ārstnieciskā iestādē- 0
8. Personas nogādāšana uz Valsts policiju- 2
9. Personas nodošana Valsts policijai Ceļu policijai- 4
10. Par dzīvnieku apdraudējumu- 6
11. Par Noziedzīga nodarījuma izdarīšanu- 6
12. Par suicīda mēģinājumu - 2

RPP INN reģistrējusi kopā 9 iesniegumus, no tiem:
1. no Inčukalna novada iedzīvotājiem- 9
2. no Juridiskām personām-0

RPP INN uzsākusi 23 lietvedības, no tām:
1. izbeigta lietvedība/ pārkāpums novērsts pēc RPP darbinieku aizrādījuma- 4
2. sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols- 3
3. izbeigta lietvedība- 2
4. administratīvā lietvedība turpinās - 14

RPP INN sastādījusi 26 administratīvā pārkāpuma protokolus pēc Inčukalna novada Saistošiem noteikumiem un 24 administratīvā pārkāpuma protokolu pēc LAPK. Kopā 50 administratīvā pārkāpuma protokolus, no tiem:
1. Par alkohola lietošanu vai atrašanos alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā- 14
2. par dzīvošanu LR teritorijā bez deklarētas dzīvesvietas- 2
3. par dzīvošanu LR teritorijā bez derīga personu apliecinoša dokumenta- 2
4. par sīko huligānismu- 1
5. par nepamatotu policijas darbinieku izsaukumu-1
6. par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu- 1
7. par pārkāpumiem Ceļu satiksmē- 6
8. par Valsts karoga pacelšanas kārtības pārkāpumiem - 4
9. par citiem pārkāpumiem - 19

RPP INN sastādījusi 35 Administratīvā pārkāpuma protokolus – paziņojumus par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.

Dzīvnieku patversmē „Mežvairogi” nogādāts 1 dzīvnieks.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam