AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

attēls

Sabiedrībā balstītie pakalpojumi kļuvuši pieejamāki cilvēkiem ar invaliditāti

2021-09-29

Arī mūsu pašvaldība piedalās nozīmīgā deinstitucionalizācijas projekta īsteošanā. Nesen stājušās spēkā vairākas izmaiņas, kas ļāvušas sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem lielā projekta ietvaros kļūt pieejamākiem cilvēkiem ar invaliditāti.

Kā vienu no piemēriem var minēt, ka ir atcelti vairāki ierobežojumi pakalpojumu saņemšanā, tostarp arī apmaksas kompensācijas par konsultācijām atļauts segt atbilstoši to faktiskajām izmaksām. Tāpat palielināts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas reižu skaits bērniem un to likumiskajiem pārstāvjiem.

Turpmāk cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir atcelti divu gadu ierobežojumi pakalpojumu saņemšanai un atcelti arī laika ierobežojumu sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšanai. Izmaksas par citu speciālistu (izņemot psihologa) konsultācijām tiks kompensētas atbilstoši faktiskajām izmaksām, nevis vienas vienības izmaksu metodikai.

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem palielināts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas reižu skaits. Bērniem vecumā no 5 līdz 17 gadiem (ieskaitot) no 10 stundām nedēļā līdz 80 stundām mēnesī, palielināts arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas reižu skaitu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem no 20 uz 40 pakalpojuma reizēm.

No 1. jūlija spēkā stājies vēl viens jaunums – turpmāk invaliditātes apliecības tiks izgatavotas bez fotogrāfijas. Izmantojot ar invaliditāti saistītos atvieglojumus, jaunā parauga apliecības jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu – elektroniskās identitātes karti vai pasi. Turpmāk invaliditātes apliecībā tiks norādīts nevis derīguma termiņš, bet gan periods, uz kādu noteikta invaliditāte. Šobrīd tiem, kam invaliditāte piemērota uz mūžu, apliecība ik pēc 10 gadiem jāatjauno. Nu to vairs nevajag darīt! Apliecības, kas izsniegtas līdz šī gada 30. jūnijam, būs derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

Līdz 2023.gadam pieci plānošanas reģioni Latvijā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finanšu atbalstu īstenos Labklājības ministrijas uzsākto deinstitucionalizācijas procesu. Projektu Rīgas plānošanas reģionā virza un koordinē Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar tā agrāk teritorijā esošajā pašvaldībām – Ādažu, Jūrmalas, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas un Tukuma pašvaldību. Rīgas plānošanas reģionā projekts tiek īstenots ar devīzi “Sirdsdomas jaunai dzīvei”.

Rīgas plānošanas reģions īsteno ESF projektu Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam