AKTUĀLI

Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Pie Vangažu Kultūras nama divu bīstamo koku vietā tiks iestādīti trīs dižskābarži

2021-04-12

Pagājušā gada septembrī Vangažu Kultūras nama darbinieki un Inčukalna novada domes vadība piedalījās “Laimes koki” akcijā, iestādot pie Vangažu Kultūras nama trīs dižskābaržus “Purpurea Pendula”. Kustība "Lielā talka" Latvijas iedzīvotājus aicina iesaistīties Pasaules talkā, kas Latvijā tiek īstenota ar koku sēšanas un stādīšanas akciju "Laimes koki". Akcija "Laimes koki" Pasaules talkas laikā tiek rīkota ik gadu ar vairākiem mērķiem. Pirmkārt, veidot bērnos un jauniešos atbildības sajūtu par dabas saglabāšanu - veidot dziļāku izpratni par dabas procesiem, uzņemoties rūpes par kāda konkrēta koka izaudzēšanu. Otrkārt, stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas valsts starptautisko tēlu. Treškārt, veicināt aktīvāku sabiedrības iesaisti vides jautājumu risināšanā vietējā un globālā mērogā.

Šogad turpināsim Vangažu pilsētas apzaļumošanu – papildināsim esošās puķu dobes ar rožu stādiem un hortenzijām. Divu bīstamo koku vietā tiks iestādīti vēl trīs dižskābarži “Purpurea Pendula” veidojot skaistu aleju pie kultūras nama ieejas.

2021.gada 12.aprīlī tika saņemts Inčukalna novada pašvaldības Koku ciršanas komisijas 2021.gada 8.aprīļa sēdes izraksts, kurā tika nolemts atļaut nozāģēt  2 bīstamos kokus. Apstādījumi tiks atjaunoti ar 3 jauniem kokiem. MK Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 20.punktā noteikts - Pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam, tāpēc koki tiks zāģēti 14.aprīlī, bet vietā tiks iestādīti maijā.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam