AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

attēls

Inčukalna novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli pašvaldības kustamai mantai – automašīnai Opel Meriva, reģ.Nr. FA 8632

2021-03-19

Inčukalna novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli pašvaldības kustamai mantai – automašīnai Opel Meriva, reģ.Nr. FA 8632

1. Mantas apraksts

1.1. automašīna OPEL MERIVA (turpmāk tekstā – “Automašīna”);

1.2. pirmais reģistrācijas datums – 2004. gada 28.janvāris;

1.3. reģistrācijas apliecība – AD 0717578;

1.4. degviela – benzīns;

1.5. motora tilpums – 1598 cm3;

1.6. veids - vieglais pasažieru;

1.7. krāsa – gaiši pelēka;

1.8. reģistrācijas Nr. FA 8632;

1.9. šasijas Nr. WOLOXCE7544147101;

1.10. nobraukums – 369363 km;

1.11. tehniskā apskate – līdz 19.10.2021.;

1.12. pilna masa – 1830 kg;

1.13. sēdvietas – 5;

1.14. izmantošanas varianti – pēc vajadzības.

Izsoles veids - elektroniska izsole ar augšupejošu soli, kas norisināsies https://izsoles.ta.gov.lv.

Maksāšanas līdzekļi - 100% euro.

Izsoles sākuma cena (nosacītā cena): 509,55 euro (pieci simti deviņi eiro 55 centi) bez PVN.

Izsoles solis noteikts 30,00 euro (trīsdesmit euro un 00 centi) bez PVN.

Izsoles nodrošinājums – 50,95euro (piecdesmit euro 95 centi) bez PVN (10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas). Nodrošinājums pretendentu reģistrācijas laikā izsoles dalībniekam jāpārskaita Inčukalna novada domes kontā: AS “SEB banka”, norēķinu konta Nr. LV90UNLA0027800130800, Kods UNLALV2X, Reģ.nr. 90000068337, ar norādi "Automašīnas Opel Meriva  izsoles nodrošinājums".

Samaksa par pirkumu, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis, likumā noteiktā apmērā – jāpārskaita 1 (vienas) nedēļas laikā no izsoles noslēguma dienas pilnā apmērā Inčukalna novada pašvaldības norādītajā bankas norēķinu kontā.

Nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma maksā uzvarējušajam dalībniekam.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Inčukalna novada pašvaldības mājaslapā www.incukalns.lv. un https://izsoles.ta.gov.lv

Pretendentu reģistrācija notiek no 26.03.2021. plkst.13:00 līdz 05.04.2021. plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.

Izsole sākas 26.03.2021. plkst.13:00 un noslēdzas 15.04.2021. plkst. 13:00.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam