AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

attēls

ESF projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" pilnveido individuālo pieeju skolās

2020-11-30

Jau trešo gadu Inčukalna pamatskola un Vangažu vidusskola piedalās Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai". Viens no projekta uzdevumiem ir pilnveidot individuālo pieeju skolās.

Klasēs mācās gan talantīgie skolēni, gan skolēni, kam ir viduvējas spējas, bet skolotājiem vajag atbalstīt katru, palīdzēt viņiem un nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, vienādas iespējas visiem, tādējādi uzlabojot izglītojamo mācību sasniegumus.

Projekta laikā novada skolās bērniem ir iespēja apmeklēt papildu konsultācijas matemātikā, dabaszinībās, latviešu valodā, angļu valodā, ķīmijā un bioloģijā, kā arī psihologa nodarbības.

Skolām ir arī iespēja nodrošināt skolotāja palīga darbu klasēs, kur ir liels skolēnu skaits. Projekta gaitā arī skolotājiem ir atbalsts. Viņiem paredzēti pedagogu tālākizglītības kursi ar mērķi pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences. 2019./2020.mācību gadā Vangažu vidusskolā tiešsaistē un Inčukalna pamatskolā klātienē tika rīkoti kursi "Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā".

Vangažu vidusskolas skolotāji piedalījās ESF organizētajos tālākizglītības kursos "Robotikas apguve sākumskolas bērniem, izmantojot "Lego WeDo 2.0" un "Mindstorms EV3"". Un šogad Vangažu vidusskolā 1.-4. klases skolēni darbojas interešu izglītības pulciņā "Robotika". "Lego WeDo" komplekti nodoti skolai kā mācību līdzekļi no ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai".

Informāciju sagatavoja:

Valentīna Čerņeja,

projekta koordinatore

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam