AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

attēls

Karjeras atbalsts skolēniem attālināto mācību laikā

2020-11-27

2020./2021.mācību gads ir noslēdzošais Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs". Šogad projekta mērķauditorija ir 7.–12.klašu skolēni, plānotās aktivitātes ir virzītas uz to, lai mudinātu skolēnus mērķtiecīgai un savlaicīgai karjeras lēmuma pieņemšanai: ekskursijas un nodarbības interesentu grupām, vecāku izglītošana, individuālās karjeras konsultācijas.

Septembrī un oktobrī karjeras konsultants un klašu audzinātāji organizēja tematiskas nodarbības, lai nostiprinātu izpratni par galvenajiem nosacījumiem veiksmīgas karjeras izvēlē pēc skolas absolvēšanas. Ar skolēniem diskutējām par to, kas nosaka cilvēka karjeras lēmumu, cik lielā mērā to ietekmē apkārtējā pasaule un mēs paši. Nodarbības noslēgumā skolēniem tika aktualizētas tās iespējas, kuras ir pieejamas gan skolā, gan tīmekļvietnēs, kuras palīdzētu un rosinātu pieņemt apzinātu, pārdomātu karjeras lēmumu.

Arī attālināto mācību laikā skola meklē dažādas iespējas tam, lai karjeras atbalsts būtu pieejams ikvienam skolēnam. Liels izaicinājums bija Karjeras nedēļas organizēšana, jo bija jānodrošina informācijas pieejamība ikvienam: skolēniem, skolotājiem, vecākiem. 1.-6. klases, kas mācījās klātienē, klases un mācību priekšmetu stundās kopā ar skolotājiem pētīja dažādas profesijas, domāja un sprieda par zināšanām, prasmēm un iemaņām, kādas nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem. Par šo profesiju ikdienu, riskiem, par to, kā kļūt par profesionāļiem. Paldies vecākiem, kuri, ievērojot visus drošības noteikumus, rada iespēju piedalīties klases stundā, vadot radošu meistarklasi vai domnīcu "Kā kļūt par profesionāli?".

7.-9. klasēm bija sagatavoti rosinoši video "Sadzirdi un liec aiz auss!". Klašu audzinātāji aicināja skolēnus izteikt viedokli par problēmjautājumiem, kas saistīti ar profesijas izvēli un lēmuma pieņemšanu. Tāpat arī vidusskolēni, skolotāji un vecāki tika aicināti piedalīties tiešsaistes diskusijās ar jomas speciālistiem un profesionāļiem, domājot par karjeras izvēles jautājumiem.

Gan klātienes, gan attālināto mācību norises laikā 7.-12. klašu skolēniem Vangažu vidusskolā un Inčukalna pamatskolā tiek piedāvāta iespēja apmeklēt individuālās karjeras konsultācijas pēc iepriekšējas pieteikšanās skolas tīmekļvietnē.

Aicinu ikvienu skolas absolventu pieņemt pārdomātu, savlaicīgu karjeras lēmumu, kā arī izmantot atbalstu, ko sniedz vecāki un skola.

Informāciju sagatavoja:

Solvita Runce,

pedagoģe karjeras konsultante

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam