AKTUĀLI

Līdz 12.novembrim vietnē www.vietagimenei.lv var balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību No 19.oktobra mainīta klientu apkalpošanas kārtība Inčukalna novada pašvaldībā un Vangažu pilsētas pārvaldē. Šāda kartība Inčukalna novada pašvaldībā un Vangažu pilsētas pārvaldē ir paredzēta līdz 2020.gada 6.novembrim. Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Aicina pieteikt Ropažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus 2021. gada pašvaldību vēlēšanu sagatavošanai un organizēšanai

2020-10-16

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Ropažu novadā apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulces 2020. gada 15. oktobra lēmumiem, Ropažu novadā apvienojamās pašvaldības (Ropaži, Inčukalns, Stopiņi un Garkalne) aicina pieteikt Ropažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus 2021. gada pašvaldību vēlēšanu sagatavošanai un organizēšanai un izsludina pieteikšanos uz Ropažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas septiņām komisijas locekļu vietām.

Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikumus var iesniegt līdz 2020.gada 8.novembrim Stopiņu, Garkalnes, Ropažu un Inčukalna novada domēs, adresējot Stopiņu novada domei (klātienē un elektroniski, ja pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu).

Pieteikumos jānorāda kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar likuma prasībām. Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Inčukalna novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja L.Sīka

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam