AKTUĀLI

Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem, no 9. novembra līdz 6. decembrim Latvijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot stingrus veselības drošības pasākumus, vienlaicīgi garantējot iedzīvotāju pamattiesību ievērošanu un piekļuvi pakalpojumiem pamatvajadzību nodrošināšanai. Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Aicina pieteikt vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un locekļu kandidātus

2020-10-09

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulces 2020. gada 8. oktobra lēmumiem, Siguldas novadā apvienojamās pašvaldības (Sigulda, Inčukalns, Krimulda un Mālpils) aicina pieteikt Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un locekļu kandidātus 2021. gada pašvaldību vēlēšanu sagatavošanai un organizēšanai un izsludina pieteikšanos uz:

  • vienu Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietu;
  • septiņām Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu vietām.

Pieteikumi jāiesniedz no 9. oktobra līdz 30. oktobrim klātienē Siguldas novada pašvaldības administrācijā Pils ielā 16, Siguldā, pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00 (pusdienu pārtraukums, izņemot piektdienās, no plkst. 13.00 līdz 14.00) vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv (ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz elektroniskā dokumenta juridisko spēku).

Pieteikumos jānorāda kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar likuma prasībām. Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju, vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram no Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību (Sigulda, Inčukalns, Krimulda, Mālpils) domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem. Pieteikto kandidātu skaits no viena pieteicēja nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu (viens priekšsēdētājs, septiņi locekļi).

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai loceklis nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts.

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas norādēm Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisijā drīkst pieteikt par kandidātiem esošo pašvaldību (Siguldas, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils) vēlēšanu komisiju locekļus.

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētāji, sekretāri un komisiju locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.

Pieteikumu veidlapa pieejama šeit.

Informāciju sagatavoja:
Siguldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
Tatjana Krūmiņa

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam