AKTUĀLI

Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem, no 9. novembra līdz 6. decembrim Latvijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot stingrus veselības drošības pasākumus, vienlaicīgi garantējot iedzīvotāju pamattiesību ievērošanu un piekļuvi pakalpojumiem pamatvajadzību nodrošināšanai. Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Pagarināts vides pārskata un lokālplānojuma redakcijas nekustamajam īpašumam "Jauda-2" publiskās apspriešanas laiks. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 18.maijā

2020-05-11

Vides pārskata un Lokālplānojuma redakcijas nekustamajam īpašumam “Jauda-2” publiskās apspriešanas laiks bija noteikts no 2020.gada 3.marta līdz 2020.gada 2.aprīlim. Sakarā ar MK pieņemto rīkojumu par ārkārtējo  situāciju publiskās apspriešanas laiks tiek pagarināts līdz 20.05. 2020.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto  Vides pārskatu un lokālplānojuma redakciju bija jāiesniedz līdz 02.04.2020. (pasta zīmogs). Tagad tos var iesniegt līdz 20.05.2020 (pasta zīmogs). Tie sūtāmi pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: dome@incukalns.lv Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīves  vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā https://geolatvija.lv

Publiskās apspriešanas papildus klātienes sanāksme notiks 2020.gada 18.maijā, plkst.17:30 Atmodas ielā 1a, Tautas namā, Inčukalnā, ievērojot ārkārtējās situācijas laikā noteiktos ierobežojumus.

  • Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu izstrādā SIA “Grupa 93”, tālrunis 29545377. 
  • Lokālplānojumu izstrādā SIA „Knokk Knokk”, tālrunis 26435952.  Saziņai ar Inčukalna novada būvvaldi tālrunis 62007232.
  • Publiskās apspriešanas laikā ar vides pārskata un lokālplānojuma redakcijas materiāliem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  https://geolatvija.lv
  • Jautājumu vai priekšlikumu gadījumā aicinām sazināties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju Maiju Bērziņu, mob. Tālrunis 27343232 , e-pasts maija.berzina@incukalns.lv
Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam