AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, 7.maijā lēma Ministru kabinets,vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk. No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs.

attēls

Informācija par izmaiņām klientu apkalpošanā un pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbā Inčukalna novadā

2020-04-27

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu par vīrusa COVID-19 pandēmiju un Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", lai samazinātu COVID-19 izplatību, Inčukalna novada pašvaldība lēmusi par izmaiņām klientu apkalpošanā un ierobežojumiem pašvaldības struktūrvienību un iestāžu darbā.

Inčukalna novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs

Līdz 12. maijam Inčukalna novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs neapkalpo klientus klātienē. Pašvaldības administrācija un tās struktūrvienības apmeklētāju iesniegumus pieņem mutiski (Inčukalnā pa tālruni 65505888, Vangažos pa tālruni 67995650), elektroniski (rakstot uz e-pastu Inčukalnā incukalns@pakalpojumucentri.lv vai Vangažos parvalde@incukalns.lv) un papīra formātā, nosūtītus pa pastu vai ar kurjeru. Līdz 12. maijam kase norēķiniem pašvaldībā uz vietas slēgta. Iedzīvotājus aicinām maksājumus veikt ar pārskaitījumu internetbankā vai pasta bankā.

Inčukalna novada Sociālais dienests un Bāriņtiesa

Līdz 12. maijam Inčukalna novada Sociālā dienesta un Bāriņtiesas klienti tiks apkalpoti attālināti (pa tālruni un elektroniski). Nepieciešamības gadījumā par klātienes tikšanos lūdzam vienoties telefoniski.

Inčukalna novada Sociālais dienests:

Bāriņtiesa:

Dienas centri Vangažos un Gaujā

Līdz 12. maijam apmeklētājiem slēgti visi dienas centri Inčukalna novadā. Dienas centros interešu nodarbības nenotiek.

Dzimtsarakstu nodaļa

Apmeklētāji tiks pieņemti pēc iepriekšējas pieteikšanās, zvanot (pieņemšanas dienās – pirmdienās un ceturtdienās) pa tālruni 29994556 vai 67995650.

PA "Sociālās aprūpes māja – Gauja"

Sociālās aprūpes institūcijās ir noteikta karantīna ar apmeklējumu aizliegumu un liegumu klientiem atstāt institūciju. Nepieciešamības gadījumā pienesumus saviem piederīgajiem ir iespēja atstāt pie aprūpes personāla, norādot klienta vārdu, uzvārdu (aizliegta pārtikas produktu piegāde, preces tikai pilnā iepakojumā, piegādātā prece tiks dezinficēta). PA "Sociālās aprūpes māja – Gauja" aprūpes personāla tālrunis – 25683190. Jautājumu gadījumā vērsties darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 pie sociālā darbinieka vai medicīnas darbinieka.

Inčukalna pamatskola un Vangažu vidusskola

Līdz 12. maijam Inčukalna novada mācību iestādēs tiek pārtrauktas mācības klātienē bērniem no 1. līdz 12. klasei. Skolēniem ir jāuzturas mājās un jāievēro rekomendācijas COVID-19 profilaksei. Mācības notiek attālināti. Atcelti visi skolas rīkotie pasākumi un skolēnu dalība visos konkursos, olimpiādēs, projektos, treniņos, sacensībās skolā un ārpus skolas.

Inčukalna novada Mākslas un mūzikas skola

Mācības nenotiek klātienē, bet gan attālināti.

Pirmsskolas izglītības iestādes "Minka" un "Jancis"

Inčukalna novada PII "Minka" ar filiāli "Lapsiņa" Gaujā un "Jancis" Vangažu pilsētā darbu turpina dežūrgrupas. Saskaņā ar valdības rīkojumu vecākiem katru nedēļu ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši COVID-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijuši kontaktā ar COVID-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Aicinām vecākus izvērtēt iespēju bērnam līdz ārkārtas situācijas beigām neapmeklēt pirmsskolas izglītības iestādes.

Inčukalna novada bibliotēka un Vangažu filiālbibliotēka

Līdz 12. maijam bibliotēkas apmeklētājiem ir slēgtas. Atcelti ie­stādes plānotie pasākumi. Iedzīvotājiem tiek sniegti atsevišķi pakalpojumi – uzziņas; attālinātā lasītāju reģistrēšana; grāmatu rezervēšana. Lai vienotos par nepieciešamo grāmatu un preses izdevumu saņemšanu lasīšanai, lūdzam zvanīt Inčukalna novada bibliotēkai pa tālruni 67977473 un Vangažu filiālbibliotēkai pa tālruni 67995502 vai rakstīt uz bibliotēkas e-pastu biblioteka@incukalns.lv vai biblio@vangazi.lv (lasītājs vienojas ar bibliotekāru, kad un kā šīs grāmatas vai preses izdevumus būs iespējams saņemt).

Inčukalna Sporta komplekss

Līdz 12. maijam Inčukalna Sporta komplekss apmeklētājiem ir slēgts. Atceltas treniņnodarbības un sporta sacensības. Apmeklētājiem slēgts arī baseins.

Inčukalna Tautas nams un Vangažu Kultūras centrs

Līdz 12. maijam slēgti Inčukalna Tautas nams un Vangažu Kultūras centrs, kā arī atcelti visi kultūras pasākumi. Nenotiek interešu izglītības nodarbības bērniem un pieaugušajiem.

Inčukalna novada Būvvalde

Līdz 12. maijam pārtraukta klientu pieņemšana un apkalpošana klātienē. Iesniegumus lūdzam iesniegt elektroniski mājaslapā bis.gov.lv vai sūtīt uz e-pastu būvvalde@incukalns.lv. Saziņai un konsultācijām ar Inčukalna novada būvvaldi lūdzam zvanīt pieņemšanas dienās – pirmdienās un ceturtdienās pa tālruni 67977232.

PSIA "Vangažu Avots"

Līdz 12. maijam PSIA "Vangažu avots" apmeklētāji klātienē netiek apkalpoti. Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties pa tālruni 67995378 vai rakstīt uz e-pastu info@vangazuavots.lv. Ja neizdodas nodot skaitītāju rādījumus mājaslapā www.vangazuavots.lv, lūdzam autorizēties mājaslapā www.e-nams.lv ar savu e-pasta adresi un paroli.

SIA "Vangažu Namsaimnieks"

Līdz 12. maijam SIA "Vangažu Namsaimnieks" pakalpojumi apmeklētājiem klātienē nav pieejami. Aicinām sazināties, rakstot uz e-pastu info@vnams.lv. Dežūrtālrunis bojājumu pieteikšanai – 67995261 vai 2770730. Informācijai par rēķiniem aicinām izmantot tālruni 66917910.

Pašvaldības policija

Vietējā policija turpina ikdienas darbu parastajā režīmā, pievēršot pastiprinātu uzmanību, lai iedzīvotāji mūsu novada sabiedriskajās vietās ievērotu visus noteiktos pulcēšanās ierobežojumus.

Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku kontakti

Visu Inčukalna novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieki, ievērojot sociālās izolācijas principu, savu darbu pēc iespējas organizē attālināti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai iestāžu neatliekamo pienākumu izpildes kārtībai un termiņiem.

Inčukalna novada pašvaldības darbinieki ir pieejami, zvanot pa tālruņiem un rakstot uz e-pastiem, kuri norādīti pašvaldības tīmekļa vietnes www.incukalns.lv sadaļā "Kontakti".

Būsim atbildīgi, saudzēsim sevi un apkārtējos!

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam