AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Informatīvā izdevuma "Novada Vēstis" 2020.gada aprīļa numura domes priekšsēdētāja komentārs

2020-04-27

Informatīvā izdevuma "Novada Vēstis" 2020.gada aprīļa numura domes priekšsēdētāja komentārs

Cienījamie Inčukalna novada iedzīvotāji!

Esam nonākuši situācijā, kad esam spiesti dzīvot mums neierastos apstākļos. Šis ir laiks, kurā mums no jauna ir jāiemācās pielāgoties dažādām neierastām vai vismaz citādām sadzīves situācijām.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ ar mērķi ierobežot vīrusa COVID-19 izplatību līdz 12. maijam Inčukalna novadā ir slēgtas visas kultūras un sporta iestādes kā arī dienas centri, skolas un bibliotēkas strādā attālināti, bet pirmsskolas izglītības iestādēs darbs notiek dežūrgrupās. Atcelti visi publiskie pasākumi un sporta sacensības. Lai maksimāli ierobežotu vīrusa izplatību novada teritorijā, pašvaldībā ir ieviesti vairāki pasākumi. Visās pašvaldības iestādēs iedzīvotājiem ir pieejama attālināta apkalpošana, kā arī sagatavoti un izvietoti informatīvie plakāti apdzīvotās, sabiedriskās vietās ar informāciju iedzīvotājiem par to, kur un pie kā vērsties, lai saņemtu nepieciešamo pakalpojumu vai palīdzību, kā rīkoties, lai pasargātu sevi un savus tuviniekus, un kur meklēt palīdzību, ja ir aizdomas par saslimšanu. Šobrīd pašvaldībā notiek visi atbilstoši budžetam plānotie darbi, protams, nedaudz citādi nekā līdz šim. Ikdienā pašvaldībai nākas saskarties ar vairākām nestandarta problēmām, kam nepieciešami operatīvi un tiesiski risinājumi.

Par aktuālajiem darbiem: 15. aprīļa domes sēdē tika pieņemti lēmumi par atbalstu krīzes skartajiem iedzīvotājiem, viņu ģimenēm, kā arī uzņēmējiem. Kā pirmo vēlos uzsvērt pieņemto lēmumu piešķirt 80 eiro pabalstu pamatvajadzību nodrošināšanai Inčukalna novadā deklarētām personām, kuras tieši skārusi krīze. Piemēram, persona zaudējusi ienākumus ārkārtējā situācijā, atrodoties bezalgas atvaļinājumā, personai piešķirts bezdarbnieka statuss, bet tā vēl nav saņēmusi bezdarbnieka pabalstu. Plašāk par šo pašvaldības sniegto atbalstu un pieteikšanās kārtību ir iespējams lasīt šī izdevuma 6. un 7. lappusē.

Ņemot vērā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumus, kas stājās spēkā sestdien, 18. aprīlī, ģimenēm, kuras ārkārtējā situācijā saņem pašvaldības krīzes pabalstu, papildus tiks piešķirti 50 eiro mēnesī par katru aprūpē esošu bērnu.

Par atbalstu skolniekiem un viņu ģimenēm – jau kopš 7. aprīļa Inčukalna novada pašvaldība nodrošināja pārtikas paku piegādi maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās no 1. līdz 9. klasei Inčukalna pamatskolā, Vangažu vidusskolā vai citviet ārpus novada, bet ir deklarēti Inčukalna novadā. No 21. aprīļa brīvpusdienu pārtikas pakas varēs saņemt visi Inčukalna novadā deklarētie skolēni, kuri mācās no 1. līdz 9. klasei neatkarīgi no izglītības iestādes atrašanās vietas. Plašāk par šiem un citiem pašvaldības sniegtajiem atbalsta veidiem krīzes laikā ir iespējams uzzināt pašvaldības tīmekļa vietnē www.incukalns.lv vai sazinoties ar novada Sociālo dienestu.

Ņemot vērā ārkārtas situāciju, dome ir lēmusi pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa atmaksas termiņu – tas ir pārcelts uz 15. augustu. Komersantiem arī ir iespēja saņemt nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu par Inčukalna novada pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošo nekustamo īpašumu, izpildot nepieciešamos noteikumus un iestājoties noteiktiem kritērijiem.

Es vēlētos izteikt pateicību visiem Inčukalna novada mācību iestāžu pedagogiem un pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, kuri veic savu darbu šajā krīzes laikā. Jāņem vērā, ka pirmsskolas izglītības iestādēs līdz 12. maijam darbs notiek dežūrgrupās, kā tas paredzēts ārkārtas situācijās, tādēļ atkārtoti aicinām katra audzēkņa vecākus izvērtēt nepieciešamību vest bērnu uz bērnudārzu. Ārkārtas situācijā bērnu uz dežūrgrupu vest drīkst tikai tad, ja nav citu pieskatīšanas iespēju.

Runājot par vīrusa izplatību Latvijā, varam secināt, ka valstī ieviestie stingrie personu fiziskās distancēšanās noteikumi būs spēkā arī pēc 12. maija neatkarīgi no tā, vai ārkārtējā situācija tiks pagarināta vai ne. Būtiski, ka pēc Slimību profilakses un kontroles centra sniegtās informācijas, Inčukalna novadā līdz 23. aprīlim nav konstatēti COVID-19 saslimšanas gadījumi. Es aicinu visus iedzīvotājus būt atbildīgiem un arī siltajā laikā turpināt ievērot visus speciālistu ieteiktos profilakses pasākumus. Lai Inčukalna novadā operatīvāk risinātu jautājumus par COVID-19 izplatīšanos un tā ierobežošanu, pēc rīkojuma ir izveidota un aktīvi strādā Inčukalna novada krīzes vadības grupa, kura veic ārkārtas situācijas uzraudzību un koordināciju. Krīzes vadības grupā ir pārstāvji no pašvaldības vadības, Sociālā dienesta, Bāriņtiesas, pašvaldības policijas, Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības, kā arī mediķis. Vēlos vērst vecāku uzmanību par skolas vecuma bērnu brīvā laika pavadīšanas ieradumiem un uzvedību sabiedriskās vietās, kuri, pēc pašvaldības policijas pārstāvju teiktā, bieži pārkāpj sociālās distancēšanās noteikumus. Aicinu vecākus un vecvecākus pārrunāt arī šos visai sabiedrībai aktuālos jautājumus ar jauno paaudzi. Ar jūsu palīdzību un atbalstu, ar jūsu atbildīgo un apzinīgo attieksmi šajos neparastajos apstākļos sabiedrība kopumā spēs sevi daudz vairāk pasargāt.

Pavasaris ir laiks, kas mudina mūs aizvien vairāk uzturēties ārpus telpām svaigā gaisā. Cienījamie iedzīvotāji, es aicinu ikvienu, protams, ievērojot noteiktās distancēšanās normas, iespējami rūpēties par sava privātīpašuma, pagalma un apkārtējas vides uzkopšanu, sakārtošanu, zāles nopļaušanu un citiem darbiem, lai mēs visi varētu dzīvot skaistā un tīrā novadā. Atcerēsimies, ka no 24. aprīļa visā valstī ir noteikts meža ugunsnedrošais laikposms.

Es aicinu ikvienu rūpēties par sabiedrības veselības veicināšanu. Būsim solidāri un izturēsimies ar cieņu pret apkārtējiem! Kopīgiem spēkiem mums izdosies pārvarēt šo krīzi. Būsim atbildīgi, saudzēsim sevi un apkārtējos!

Ar cieņu
Aivars Nalivaiko,
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam