AKTUĀLI

Laipni lūgti Siguldas novadā! Visu informāciju iespējams atrast tīmekļa vietnē www.sigulda.lv!

attēls

Pievērs uzmanību! Par nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu saistībā ar Covid-19 izplatību

2020-04-22

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
2020.gada 15.aprīlī
Inčukalna novadā Vangažos                                   
Nr.6

Par nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu saistībā ar Covid-19 izplatību

Pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13. pantu, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem. Minētā likuma 29.pants paredz, ka, piešķirot šā likuma 13. un 14. pantā minēto komercdarbības atbalstu, kā arī īstenojot citus šajā likumā minētos pasākumus, kuri atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantā noteiktajām pazīmēm, tiek ievērotas komercdarbības atbalsta kontroles regulējuma prasības.

Ministru kabinets 2020.gada 2.aprīlī pieņēma noteikumus Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāks – Noteikumi), kas nosaka kārtību, kādā uz likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" darbības laiku krīzes skarto nozaru komersantam piemēro publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot maksājumus par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Noteikumu 7.punktā paredzēts, ka iznomātājs šo noteikumu 6. punktā minēto iesniegumu (nomnieka iesniegumu par Noteikumos noteikto atbalstu) izskata un lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem piecu darbdienu laikā. Par pieņemto lēmumu iznomātājs informē komersantu (nomnieku).

Ņemot vērā minēto, lai nodrošinātu, ka Inčukalna novada pašvaldība kā iznomātājs spēj operatīvi sniegt Noteikumos noteikto atbalstu komersantiem, kā arī, ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, kas noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu,

A.Nalivaiko lūdz balsot.

Atklāti balsojot:PAR „11” balsis  I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, A.Nalivaiko, S.Rozīte,  L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav, balsojumā nepiedalās J.Sergejevs

Dome nolemj:

  1. Komersantiem, kuri Inčukalna novada pašvaldībā iesnieguši iesniegumu par nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu par Inčukalna novada pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošo nekustamo īpašumu un kustamās mantas nomu, sākot ar 2020. gada 12. martu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību",  neveicot grozījumus nomas līgumā, piemērot:
    1. nomas maksas atbrīvojumu, ja komersants (nomnieks) noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā;
    2. nomas maksas samazinājumu atbilstoši komersanta (nomnieka) ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas maksas.
  2. Lēmums attiecas uz komersantiem, kas atbilst Ministru kabineta noteikumos par kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību noteiktajiem kritērijiem;
  3. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai sadarbībā ar Finanšu un grāmatvedības daļu Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā publicēt to krīzes skarto komersantu sarakstu, kuri saņēmuši šajā lēmumā noteiktos atbalsta pasākumus;
  4. Atbildīgais par šī Lēmuma izpildi ir Inčukalna novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa.

Domes priekšsēdētājs A.NALIVAIKO

Inčukalna novada domes Sekretāre L.Sīka

Inčukalnā, 2020.gada 22.aprīlī

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam

×

Lai šī tīmekļa vietne darbotos, mēs izmantojam tehniskās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē, interneta vietnes apmeklējuma analīzei un lietošanas pieredzes uzlabošanai var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Vairāk informācijas