AKTUĀLI

Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem, no 9. novembra līdz 6. decembrim Latvijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot stingrus veselības drošības pasākumus, vienlaicīgi garantējot iedzīvotāju pamattiesību ievērošanu un piekļuvi pakalpojumiem pamatvajadzību nodrošināšanai. Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Pašvaldības un novada iestāžu darbība ārkārtas situācijā no 13.marta līdz 14.aprīlim

2020-03-13

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka saslimšana ar Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu Nr.103, izdots Rīgā 2020.gada 12.martā (prot.Nr. 11 1. §) “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, pašvaldību iestādes, izvērtējot situāciju, iespēju robežās nodrošinās klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti, Inčukalna novada pašvaldība nosaka, ka:

  • no 2020.gada 13.marta tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē, visās vispārējās izglītības iestādēs, nodrošinot mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi;
  • ja vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu, lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 13.martā, un vēlākos datumos, ja apmeklējums tiek uzsākts pēc 13.03.2020., ierodoties pirmsskolas izglītības iestādē ir jāaizpilda rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Iestādes vadītājiem jāveic vecāku aptaujas par apmeklējumu ārkārtas situācijas periodā. Izglītības iestāžu vadītājiem jāorganizē darbs, atbilstoši apmeklējumam. Medicīnas personālam jāveic bērnu veselības stāvokļa novērošana;
  • no 13.03.2020. tiek pārtrakti visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesa norisi (treniņi, sacensības un mēģinājumi un tml.);
  • ar 13.03.2020. tiek atcelta un aizliegta visu publisko pasākumu, sapulču, gājienu un piketu, virs 200 cilvēkiem, norise;
  • Kultūras iestāžu vadība izvērtē mazāk skaitlisko publisko pasākumu rīkošanas lietderību, sazinoties ar pakalpojumu sniedzējiem, iespēju robežās rast risinājumus pasākumu pārcelšanai uz periodu pēc ārkārtējās situācijas;
  • Bibliotēka pakalpojumus nodrošina pēc iespējas attālināti.;
  • Inčukalna novada Sporta komplekss no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. ir slēgts;
  • Inčukalna novada pašvaldības administrācija pakalpojumu sniegšanu nodrošina pēc iespējas attālināti, izvairoties no tieša kontakta;.
  • Inčukalna novada pašvaldības aģentūrā “Sociālās aprūpes māja “Gauja”” ierobežo apmeklētāju vizītes.
 

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem piesardzības pasākumiem. Aicinām iedzīvotājus izsludinātajā ārkārtas situācijā izturēties atbildīgi! Savukārt par aktuālo informāciju par pašvaldības pakalpojumu pieejamību informēsim Jūs tīmekļvietnē www.incukalns.lv un sociālajās platformās.

Gadījumos, ja nav nepieciešama steidzama un tūlītēja pašvaldības palīdzība, aicinām iespēju robežās dokumentus iesniegt elektroniski vai izmantot elektronisku saziņu, izvairoties no tiešas vizītes klātienē. Kontakti:

 
   KANCELEJAS KONTAKTI INČUKALNĀ:    KANCELEJAS KONTAKTI VANGAŽOS:
 

Jau iepriekš pateicamies iedzīvotājiem par izpratni!

Inčukalna novada pašvaldība

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam