AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, 7.maijā lēma Ministru kabinets,vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk. No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs.

attēls

Nolikums par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā

2020-01-24

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Inčukalnā 2019.gada 18.decembra Nr.17/2019 (protokols Nr.21-12.§.) Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu:

1.Apstiprināt Inčukalna novada domes saistošos noteikumus “Nolikums par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”(pielikumā).

2.Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta licencētā makšķerēšana Inčukalna novada administratīvajā teritorijā esošajā Gaujā.

3.Licencētā makšķerēšana Gaujā tiek organizēta saskaņā ar biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, reģistrācijas Nr.50008235771,Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņoto Nolikumu par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā.

4.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Inčukalna novada pašvaldības informatīvajā izdevumā ”Novada Vēstis” un ir spēkā trīs gadus.

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs: A.Nalivaiko

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam