AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, 7.maijā lēma Ministru kabinets,vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk. No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs.

attēls

Akceptē paredzētās darbības - derīgā izrakteņa smilts ieguvi atradnē "Varapuikas"

2019-10-18

Izskatot AS "Latvijas valsts meži" iesniegumu, Inčukalna novada dome 2019.gada 16.oktobra domes sēdē akceptēja paredzēto darbību – derīgā izrakteņa smilts ieguvi atradnē "Varapuikas", Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8064 005 0124, aptuveno 10.26 ha platībā.

"Latvijas valsts meži" informē, ka karjeru plāno izmantot "Real Baltic" trases būvniecībā, jo trase atrodas tiešā karjeras tuvumā, līdz ar to smilts tiks transportēta uz "Real Baltic" trasi, neizmantojot meža ceļu un ceļa pieslēgumu pie A2, lieki nenoslogojot satiksmi. Kā otrs variants smilts transportēšanai ir plānots izmantot "Latvijas valsts meži" ceļu un par pieslēguma posmu pie A2 šosejas ir noslēgts ceļa servitūta līgums un servitūta tiesības ierakstītas Zemesgrāmatā. Paralēli tiek kārtots jautājums par šī ceļa pārņemšanu "Latvijas valsts meži" pārraudzībā.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2019.gada 8.maijā ir sagatavojusi "Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr.RII9510069", kurā norada, ka minētajai darbībai nav paredzama būtiska negatīva ietekme uz vidi un būtiskākās iespējamās ietekmes ir identificētas uz vidi sākotnējā izvērtējuma ietvaros. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2019.gada 8.maija sagatavotajā izvērtējumā "Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr. N19SI0069" 6.daļā secinājusi, ka paredzētās darbības normālos apstākļos neradīs būtisku negatīvu ietekmi uz vidi, ja iesniedzējs ievēros ietekmi uz vidi mazinošos pasākumus.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam