AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, 7.maijā lēma Ministru kabinets,vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk. No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs.

attēls

Inčukalna novada dome nosūtījusi atklātu vēstuli Valsts prezidentam un Saeimas frakcijām

2019-10-09

Ministru kabinets 2019. gada 17. septembra sēdē atbalstīja konceptuālo ziņojumu “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu” un uzdeva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un līdz 2019. gada 21. novembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par administratīvi teritoriālo iedalījumu. Saskaņā ar administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli paredzēts Latvijā izveidot administratīvi teritoriālo iedalījumu ar 36 pašvaldībām. Administratīvi teritoriālā iedalījuma modelī ir piedāvāts Vangažu pilsētu iekļaut jaunveidojamā Ulbrokas novadā, tādejādi Vangažu pilsētu administratīvi sasaistot ar Pierīgu.

Visu vēstules tekstu iespējams lasīt šeit >

Inčukalna novada pašvaldība, izvērtējot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvāto reformas modeli, vērš uzmanību uz vairākiem būtiskiem aspektiem, kuru neievērošana var draudēt ar demokrātiskas valsts principu pārkāpšanu, kurā ietilpst arī pašvaldības princips.

Vēršam uzmanību, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādāto administratīvo teritoriālo reformas priekšlikumu pamato ar Inčukalna novada pašvaldības viedokli, kas esot ņemts vērā, izstrādājot esošo teritoriālo reformu (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 24.09.2019. vēstule Nr.1-132/8991).
Inčukalna novada pašvaldība 2019.gada 9.augustā saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 1-132/7546, kurā tā informēja, ka viens no administratīvās teritoriālās reformas priekšlikumiem ir jautājums par Vangažu pilsētas atdalīšanu no Inčukalna novada pašvaldības un pievienošanu Garkalnes novada pašvaldības administratīvajai teritorijai. Vēstulē tika lūgts sniegt Inčukalna novada domes deputātu viedokli par saņemto ierosinājumu - Vangažu pilsētas atdalīšanu no Inčukalna novada pašvaldības un pievienošanu Garkalnes novada pašvaldības administratīvajai teritorijai.

Inčukalna novada dome, atbildot uz augstāk minēto vēstuli, 2019.gada 27.augustā nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai starpatbildi Nr.ND/3-4/19/NJ-647, kurā aizrādīja, ka jau 2019.gada 13.augustā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publiskā paziņojuma viņu uzdotais jautājums nebija aktuāls, tā kā publiski ministrija paziņoja par Vangažu pilsētas nodalīšanu no Inčukalna novada un tās pievienošanu jaunizveidotajam Ulbrokas novadam. Inčukalna novada dome, atbildot uz iesniegumu, 2019.gada 27.augustā informēja, ka Inčukalna novada domes deputāti š.g. 21.augusta domes sēdē ar protokollēmumu Nr.12-41.§. nolēma sniegt starpatbildi, ka deputātu viedoklis tiks sniegts pēc iedzīvotāju aptaujas par reģionālām reformām veikšanas un rezultātu apkopošanas un pēc rezultātu apkopošanas un apstiprināšanas domes sēdē par pieņemto lēmumu pašvaldība informēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Papildus tam 2019.gada 4.septembrī Inčukalna novada domes deputātu vairākums (astoņi deputāti) nosūtīja vēstuli Nr.ND/3-4/19/NJ-673 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ar lūgumu atlikt administratīvi teritoriālās reformas ietvaros jautājuma par Vangažu pilsētas nodalīšanu no Inčukalna novada administratīvās teritorijas izskatīšanu līdz š.g. 18.septembrim, kad tiks pabeigta iedzīvotāju aptaujas norise un Inčukalna novada dome apstiprinās aptaujas rezultātus. Minētais tika pamatots ar to, ka izteiktais priekšlikums ir sasteigts, neizsvērts un neizskatīts Inčukalna novada domes sēdē.

Līdz ar to Inčukalna novada pašvaldība un Inčukalna novada dome vēl līdz šim brīdim nebija sniegusi savu viedokli par administratīvi teritoriālo reformas iedalījuma modeli, tai skaitā, Vangažu pilsētas nodalīšanu no Inčukalna novada, pievienojot to jaunizveidojamajam Ulbrokas novadam. Tāpat Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nebija ņēmusi vērā Inčukalna novada pašvaldības lūgumu atlikt jautājumu par administratīvās teritorijas reformas izstrādi līdz iedzīvotāju aptaujas norises beigām. Tādējādi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nepamatoti atsaucas un pamatojas uz Inčukalna novada pašvaldības viedokļa uzklausīšanu, izstrādājot administratīvo teritoriālo reformas modeli. Vēršam uzmanību, ka līdz šim brīdim Inčukalna novada pašvaldība vai Inčukalna novada domes deputātu vairākums nav atbalstījis Inčukalna novada pievienošanu citam novadam un vēl jo vairāk nav atbalstījis Vangažu pilsētas nodalīšanu no Inčukalna novada, pievienojot to Ulbrokas novadam.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam