AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, 7.maijā lēma Ministru kabinets,vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk. No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs.

attēls

Latvijas Pašvaldību savienības Domes sēdē nepanāk vienošanos virknē pašvaldībām būtiskos jautājumos

2019-10-08

7.oktobrī notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Domes sēde, kurā kopā ar Ministru prezidentu Arturu Krišjāni Kariņu, finanšu ministru Jāni Reiru, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci  un satiksmes ministru Tāli Linkaitu tika apspriests LPS un Ministru kabineta 2020.gada vienošanās un domstarpību protokols. LPS Dome nobalsoja no savas puses apstiprināt protokolu un dot LPS priekšsēdim Gintam Kaminskim mandātu LPS vārdā parakstīt protokolu. 8.oktobrī šāds lēmums no savas puses jāpieņem Ministru kabinetam (MK).

2020.gada LPS un MK vienošanās un domstarpību protokola sarunu procesa gaitā LPS uzsvēra, ka valdībai ir jāievēro likums "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019., un 2020. gadam", kas nosaka, ka pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumiem kopā ar speciālo dotāciju jābūt 19,6% no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem. Proporcionalitātes principa starp valsts un pašvaldību finanšu iespējām ievērošana nodrošina pašvaldību budžetu prognozējamību un stabilitāti, kā arī nepieciešamos finanšu resursus pašvaldību funkciju veikšanai un saistību izpildei gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā. Valdības piedāvājums paredz, ka pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi kopā ar speciālo dotāciju veido 18,8% no konsolidētā kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, neieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pamatbudžetā veselības aprūpes finansēšanai, kas ir zemākais īpatsvars kopš 2007.gada.

Domstarpību sadaļā palicis arī jautājums par azartspēļu un dabas resursa nodokļa ieņēmumu pārdali no pašvaldību budžeta uz valsts budžetu. Pašvaldībām sašutumu izraisīja fakts, ka, pirmkārt,  atņemot pašvaldībām dabas resursu nodokļa ieņēmumus, pašvaldībām nebūs iespēju veikt savas autonomās funkcijas un ar normatīvajiem aktiem uzliktos pienākumus vides jomā. Otrkārt, ka no pašvaldību budžetiem izņemtie nodokļa ieņēmumi tiks novirzīti ne vides aizsardzības pasākumiem, bet lielākoties citiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Kultūras ministrijas mērķiem, kas ir pretrunā ar Dabas resursu nodokļa likuma mērķi.  

Nesaskaņots palicis arī jautājums par 1.-4.klašu bērnu ēdināšanu. LPS atkārtoti uzsvēra, ka arī valdībai ir jāievēro valstī spēkā esošie likumi, tai skaitā likums "Par pašvaldībām", kas paredz: nosakot pašvaldībām jaunu autonomu funkciju - obligāti nodrošināt brīvpusdienas minēto klašu grupas skolēniem, šīs funkcijas realizācijai arī jānosaka papildu finansēšanas avots vai arī no valsts budžeta šim mērķim jānovirza atbilstoši līdzekļi.

Tāpat nav rasts kompromiss jautājumā par pašvaldību iespējām aizņemties. LPS prasība bija 2020.gadā paredzēt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu tādā apmērā, lai nodrošinātu aizņēmumus ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības un Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansēto projektu īstenošanai ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopējo apmēru. Papildus palielināt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu saistībā ar demogrāfijas veicinošu pasākumu īstenošanu, nodrošinot aizņēmumus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošu pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai, lai mazinātu pašvaldībā reģistrēto bērnu rindu uz vietām pirmskolas izglītības iestādēs ar pašvaldības budžeta līdzfinansējumu ne mazāk kā 10% un VARAM pozitīvu atzinumu atbilstoši MK apstiprinātiem projekta atlases un vērtēšanas kritērijiem.

Nepatīkams pārsteigums bija arī satiksmes ministra T.Linkaita paziņojums LPS Domes sēdē, ka, izvērtējot nepieciešamos uzturēšanas un atjaunošanas darbus valsts autoceļu tīklā 2020.gadā, valsts vietējo autoceļu atjaunošanai nākamā gada valsts budžetā ir ieplānots finansējums tikai 10,1 miljona eiro apmērā, nevis kā tika minēts LPS un Satiksmes ministrijas sarunās un ierakstīts LPS un MK vienošanās un domstarpību protokola projektā – 16,9 miljoni eiro.

Savukārt vienošanās sadaļā iekļauti tādi jautājumi, kā nodokļu ieņēmumi pašvaldību budžetā 2020.gadā. No vienošanās izriet, ka Iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) sadalījums starp pašvaldību un valsts budžetu attiecīgi būs 80% un 20% apmērā. Pašvaldībām tiks garantēti IIN 100% apmērā no plānotās prognozes, sadalot to pa ceturkšņiem.

Tāpat vienots viedoklis panākts jautājumā par iespēju mērķdotāciju pedagogu darba samaksai izmantot pedagogu atlaišanas pabalstu izmaksai; tiks pilnveidots modelis “nauda seko skolēnam”, izvirzot nosacījumus četriem reģionālā sadalījuma skolu modeļiem, tajā skaitā – mazajām sākumskolām; u.c.

Ar pilnu LPS un MK vienošanās un domstarpību protokola tekstu varēs iepazīties pēc tā parakstīšanas.

Informāciju sagatavoja:

Latvijas Pašvaldību savienība

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam