AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> No 2020.gada janvāra visa būvniecības dokumentācijas aprite notiks elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas paziņojumu no 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”.

attēls

Apstiprinātas Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu uzturēšanas izmaksas

2019-03-01

Inčukalna novada domes deputāti apstiprinājuši Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) uzturēšanas izmaksas, kā arī apstiprinājuši pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu pirmskolas izglītības programmas (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) izmaksas privātai izglītības iestādei 2019.gadam.

Apstiprinātie noteikumi par Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) uzturēšanas izmaksām skatāmi šeit.

Pielikums ar tabulu "Inčukalna novada izglītības iestāžu izdevumi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2019.gadam".

Ar 2019.gada 1.janvāri Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas uz vienu bērnu (audzēkni) 2019.gadā privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs noteiktas šādā apmērā:

  1. atbilstoši MK noteikumu Nr.709 7⁴ punktam, viena audzēkņa pirmskolas izglītības programmas (no 1,5 līdz 4 gada vecumam) izmaksas – EUR 223,14 (divi simti divdesmit trīs euro 14 centi)
  2. atbilstoši MK noteikumu Nr.709 7 punktam viena audzēkņa obligātās sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai pirmskolas izglītības programmas (vecumā no 5 – 6 gadiem) izmaksas – EUR 155,70 (viens simts piecdesmit pieci euro 70 centi).

Apstiprinātie noteikumi skatāmi šeit.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam