AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

attēls

Izsolē ar augšupejošu soli tiek izīrēts Inčukalna novada pašvaldībai valdījumā esošais dzīvoklis Nr.11, kas atrodas Siguldas ielā 2, Vangažos

2019-08-02

SLUDINĀJUMS

Mutiskā, pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiek izīrēts Inčukalna novada pašvaldībai valdījumā esošais dzīvoklis Nr.11, kas atrodas Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā.

Īres tiesību termiņš ir 5 (pieci) gadi no līguma parakstīšanas brīža. Īrniekam nav tiesības nodot nekustamo īpašumu apakšīrē.

             Dzīvoklis atrodas mājas 1.stāvā, vienistabas dzīvoklis, kopējā platība 41,5 kv.m. 

            Dzīvoklis ir labiekārtots dzīvoklis, kuram nepieciešams kapitālais remonts. Dzīvoklis ir nodrošināts ar: ūdensapgādi: centralizētais ūdensvada tīkls; kanalizāciju: centralizētais kanalizācijas tīkls; centrālo apkuri; elektroapgādi;

Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv sadaļā “Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var arī Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, domes darba laikā, no sludinājuma publicēšanas brīža līdz 2019.gada 2.augustam plkst.14:00.

Īpašuma apskati var veikt, iepriekš saskaņojot laiku ar Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnieku Māri Onskuli pa tālruni 26374223.

Dzīvokļa nosacītās īres maksas apmērs ir EUR 1,17 par 1 m2, kas sastāv no īres maksas EUR 0,17 kv.m. mēnesī un īres tiesību maksas EUR 1,00 kv.m. mēnesī un kas kopā ir EUR 48,56 mēnesī. Papildus maksājami visi likumā noteiktie nodokļi un īres līgumā noteiktie maksājumi.

  • Izsoles solis ir EUR 2,43.
  • Pretendentu pieteikšanās termiņš – no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2019.gada 2.augustam plkst.14:00, Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads;
  • Izsole notiks 2019.gada 2.augustā plkst.14:00 Inčukalna novadā, Inčukalnā, Atmodas ielā 4.
  • Izsoles noteikumi atrodami šeit

Vienreizējā īres tiesību maksa EUR 200,00 un izsoles dalības maksa EUR 50,00 iemaksājama līdz sludinājumā norādītajam izsoles norises laikam Inčukalna novada domes kontā: AS “SEB banka”, norēķinu konta Nr. LV90UNLA0027800130800, Kods UNLALV2X, Reģ.nr. 90000068337, vai iemaksājot Inčukalna novada domes kasē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novads vai Vangažu pilsētas pārvaldes kasē, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā (kases darba laikā) ar norādi “Izsoles Siguldas 2-11 dalības maksa un vienreizējā īres tiesību maksa” līdz 2019.gada 2.augustam plkst.14:00.

Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska persona, kurai saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir tiesības īrēt nekustamo īpašumu, kura noteiktajā termiņā iesniegusi pieteikumu uz šo izsoli un izpildījusi visus izsoles priekšnoteikumus, tajā skaitā –iemaksājusi noteikumu 15.punktā vienreizējo īres tiesību maksu un dalības maksu, un ja:

  • izsoles dalībniekam nav jebkāda veida nenokārtotu parādsaistību pret Inčukalna novada domi;
  • Inčukalna novada dome pēdējā gada laikā nav lauzusi līgumu ar izsoles dalībnieku tā rīcības dēļ vai stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts ar Inčukalna novada domi vai SIA “Vangažu namsaimnieks” noslēgts līgums par īpašuma lietošanu pretendenta rīcības dēļ;
  • Par pretendentu pēdējā gada laikā nav sastādīts akts par līgumu un īrnieka pienākumu nepildīšanu

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam