AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Saturīgi aizvadītas ikgadējās tikšanās ar novada iedzīvotājiem

2019-04-25

Saturīgi aizvadītas tikšanās ar novada iedzīvotājiem

Kā katru gadu, arī šogad pavasarī Inčukalna novada iedzīvotāji tika aicināti uz tikšanos ar novada domes, SIA “Vangažu namsaimnieks” , PSIA “Vangažu avots” un pašvaldības policijas pārstāvjiem. Aprīlī šādas tikšanās aizvadītas Vangažos, Gaujā un Inčukalnā. Atsaucība no iedzīvotāju puses bija gana liela un kopīgi tika izrunātas lietas, kas šobrīd iedzīvotājiem ir aktuālas. Lai arī vairāki aktuālie jautājumi sakrita, bija atsevišķas lietas, kas īpaši satrauc konkrētās vietas iedzīvotājus.

Aktualizējies jautājums par skuteru un motorolleru vadītāju atbildību

Iestājoties siltam laikam, jaunieši naski sākuši braukt ar skuteriem un motorolleriem, taču nereti tiek aizmirsts par apkārtējo un arī savu drošību. Iedzīvotāji vērsa uzmanību uz to, ka jaunieši ar skuteriem un motorolleriem pa novada teritoriju brauc pārāk ātri un neievēro drošību, tādejādi rodas iespaids, ka jaunieši neizjūt nekādu atbildību ne pret sevi, ne apkārtējiem. Pašvaldība no savas puses aicinās pašvaldības policijai pievērst pastiprinātu uzmanību šai aktualitātei, taču vecākus mudinām ar savām atvasēm pārrunāt un skaidrot jauniešu atbildību, braucot ar skuteriem. Tāpat, redzot, ka notiek pārkāpumi, iedzīvotāji aicināti par to ziņot, zvanot uz pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļas dežūrdaļas diennakts tālruni 67937102.

Atsaucoties iedzīvotāju izteiktajiem ierosinājumiem, pašvaldība  meklēs arī iespējas un risinājumus, lai Inčukalna bērnu laukums tiktu izmantots tam paredzētiem mērķiem, nevis to kā īsāko ceļu izmanto ātri braucoši velosipēdisti, skrituļotāji, vai skutera vadītāji, tādejādi apdraudot mazo novadnieku dzīvību. 

Par siltumu

SIA “Vangažu namsaimnieks” vadītājs Māris Keišs skaidroja, lai arī apkures sezona faktiski ir beigusies, siltums trasē vēl būs, jo vēl tiek apsildīti bērnudārzi un skolas. Viņš pieļāva, ka nākamgad, iespējams, saistībā ar šķeldas cenu izmaiņām varētu tikt pārskatīts siltumu tarifs. Pozitīvais fakts ir tajā, ka šā brīža situācija sliecas par labu tam, ka siltuma tarifam nevajadzētu kļūt augstākam. Bez tam iedzīvotāji tiek aicināti domāt par sava īpašuma sakārtošanu, īstenojot energoefektivitātes pasākumus, tādejādi arī samazinot izmaksas par apkuri. Kā pozitīvu novērojumu M.Keišs minēja, ka ir mazinājies parādnieku skaits par sniegtajiem pakalpojumiem.

  

Par ūdensapgādi un kanalizāciju

PSIA “Vangažu avota”  valdes priekšsēdētājs Kārlis Spravņiks informēja iedzīvotājus par aktuālajiem un plānotajiem darbiem saistībā ar ūdenssaimniecības jautājumiem. Tika sniegta informācija par paredzētajiem darbiem kanalizācijas sistēmas izveidei Inčukalnā aiz dzelzceļa sliedēm.

Aktualitātes, kas satrauc iedzīvotājus

“Pēdējo gadu laikā, tiekoties ar iedzīvotājiem, ir mainījušies jautājumi, kas jau precīzāk atspoguļo ikdienas dzīvi novadā. Runājot par apkures tarifiem, vēlos uzsvērt, ka pašvaldības interesēs nav celt apkures cenu. Ir jāsaprot, ka pašvaldības funkcija ir organizēt pakalpojumu iedzīvotajiem par atbilstošu cenu un nelielā peļņa tiek novirzīta uzņēmuma “Vangažu namsaimnieks” attīstībai,” akcentēja Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko.

Inčukalnā problēma ar kanalizāciju

Savukārt, atbildot uz klātesošo jautājumu par kanalizācijas problēmām Inčukalnā, Nākotnes ielā, A.Nalivaiko sacīja: “Šis ir sāpīgs jautājums un arī mani nepamierina šī jautājuma virzība. Risinājums jāmeklē pēc fakta, tomēr jāņem vērā arī “Vangažu avots”  kapacitāte. Līdz rudenim ar šo problēmu ir jātiek galā.”. Tāpat iedzīvotāji tika informēti, ka līdz jūlijam visas bedrītes uz ielām Inčukalnā tiks aizpildītas.

  

Vangažos nebeidzamā cīņa ar bezatbildīgiem suņu saimniekiem

Vangažos iedzīvotāji kā vienu no problēmām saskata bezatbildīgo suņu saimnieku atstātos suņu ekskrementus. Ministru kabineta noteikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņu apmācībai” 52.3 punkts paredz, ka mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekam vai turētājam ir pienākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas dzīvnieka ekskrementus. Arī paši pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti būt modri un, redzot, ka suņu saimnieks neizpilda savu pienākumu, aicināt savākt aiz sava suņa, kā arī par to var ziņot pašvaldības policijai.

Gaujā aktuāls vides jautājums

Tajā pašā laikā Gaujā iedzīvotājiem aktuāli ir ar vides sakārtošanu saistīti jautājumi, kuri ir pašvaldības pārziņā. Pēc iedzīvotāju uzklausīšanas, A.Nalivaiko prognozēja, ka tuvākajā laikā šī problēma tiks atrisināta.

Gatavojamies Lielai talkai un atceramies par ugunsnedrošo periodu

Iedzīvotāji īpaši aicināti šajā uguns nedrošajā sausajā periodā nededzināt lapas vai ko citu, jo neprognozējamā vēja virziena dēļ, uguns var kļūt nekontrolējama, nodarot lielu postu.

Jau sestdien, 27.aprīlī, notiks Lielā talka, kurā var piedalīties ikviens iedzīvotājs. A.Nalivaiko aicina iedzīvotājus piedalīties talkā un apzināties talkas pamatideju. Iedzīvotāju sašutumu par to, ka šogad talkas laikā nebūs pieejami lielgabarīta konteineri, domes priekšsēdētājs kliedēja, izskaidrojot gan tā izmaksas, gan esošo situāciju. “Aicinu iedzīvotājus apzināties Lielās talkas pamatideju. Pagājušajā gadā par lielajiem konteineriem pašvaldība samaksāja vairāk nekā 45 000 eiro. Šogad, ņemot vērā cenas, izmaksas būtu vēl augstākas. Šīs izmaksas tiek segtas no visu mūsu novada nodokļu maksātāju naudas, taču šos konteinerus izmanto tikai noteiks loks cilvēku. Par šo naudu tiks izveidots atkritumu pieņemšanas laukums, kas būs pašvaldības pārziņā, nevis kāda privāta uzņēmuma īpašumā. Patlaban tiek izskatīta iespēja, kā arī tiek gaidīta atbilde no Valsts vides dienesta, lai šādu laukumu varētu izveidot Inčukalnā, Plānupes ielā,”  sacīja A.Nalivaiko.

Atgādinām, ka šogad talkas laikā Inčukalna novada teritorijā netiks izvietoti lielgabarīta atkritumu konteineri, tomēr Inčukalna novada pašvaldība sadarbībā ar vides pakalpojumu uzņēmumu SIA „Clean R” ir radusi iespēju Lielās talkas dienā un vienu dienu pirms un pēc tās nodrošināt ilgstošu šķiroto un bīstamo atkritumu pieņemšanas punktu darbību. Inčukalna novadā ir divi šādi punkti – Inčukalnā, Miera ielā 1, un Vangažos „Viļņos” (atrodas starp daudzdzīvokļu māju Vidzemes ielā 12 un automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvu “Vangažu moto”). Piektdien, 26. aprīlī, šie punkti iedzīvotājiem būs atvērti no plkst. 17.00 līdz 20.00, Lielās talkas dienā, sestdien, 27.aprīlī, – no plkst.8.00 līdz 18.00, bet svētdien, 28.aprīlī, – no plkst.8.00 līdz 12.00.

Tikšanās noslēgumā A.Nalivaiko aicināja iedzīvotājus izmantot iespēju un pašvaldības mājaslapas www.incukalns.lv sadaļā “Aptauja” izteikt savu viedokli par Administratīvi teritoriālo reformu.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam