AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Inčukalna novada Sociālā dienesta informācija

2018-12-14

Inčukalna novada Sociālais dienests informē, ka 2019. gadā saistībā ar projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” stratēģiskā plāna ieviešanu tiks reorganizēts dienas centrs “Sarma”.

Minētā projekta ietvaros tiks izveidots moderns fizioterapijas kabinets, kurā pakalpojumus saņems ne tikai bērni ar invaliditāti, bet sniegtos pakalpojumus būs iespēja izmantot ikvienam Inčukalna novada iedzīvotājam. Fizioterapija ir ļoti nozīmīgs fiziskās funkcionēšanas uzlabošanas pasākumu kopums, kas nepieciešams arī pilnvērtīgas sociālās funkcionēšanas uzlabošanai.

Novadā diena centra pakalpojumus turpinās sniegt dienas centrs “Gauja” un dienas centrs “Vangaži”. Minētie dienas centri turpinās sniegt iesāktās brīvā laika pavadīšanas iespējas un dažādus sociālos pakalpojumus, kā arī dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus.

Savukārt Inčukalna iedzīvotājiem dažādus pakalpojumus turpmāk nodrošinās biedrība “Inčukalna Invalīdu Biedrība” ar kuru Sociālais dienests noslēgs līgumu par atbalsta sniegšanu iedzīvotājiem:

  • nodarbības Sociālā dienesta redzeslokā esošām personām ar invaliditāti un pensijas vecuma personām, lai veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un novērstu sociālās izolācijas draudus;
  • dušas pakalpojums trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām personām, kā arī personām, kurām šis pakalpojums ir nepieciešams. Par pakalpojuma saņemšanu un iespējām to saņemt, aicinām cilvēkus vērsties Sociālajā dienestā Inčukalnā, Atmodas ielā 2A;
  • veļas mazgāšanas pakalpojums trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām personām, kā arī personām, kurām šis pakalpojums ir nepieciešams. Par pakalpojuma saņemšanu un iespējām to saņemt, aicinām cilvēkus vērsties Sociālajā dienestā Inčukalnā, Atmodas ielā 2A.

Sociālais dienests arī aicina novada iedzīvotājus izmantot Invalīdu Biedrības piedāvātās iespējas un atbalstīt biedrību tās radošajās darbībās.

Inčukalna novada Sociālais dienests

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam