AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

attēls

Februārī “Minkā” tiekas Pierīgas pirmskolas iestāžu metodiķi

2019-03-12

Kaut šobrīd šķiet, ka ar pavasara silto elpu nāksies nedaudz pagaidīt, jo gaišajās, vēl sniegotajās ārēs sprakšķēdams staigā sals, un ziemelis skriedams plucina kailos koku zarus, bet naktīs, mēness apspīdētas, skatāmas spocīgas koku ēnas. Jā, šķiet, ziema tik viegli neatdos savas pozīcijas. Tomēr arvien gaišākie rīti un vakari neapturami tuvina mūs atkušņiem, pirmajiem sniegpulksteņiem, upju paliem un lazdu ziedu klusajam skaistumam.

Kad aizvadīts pirmais jaunā gada mēnesis, kas daudziem šķitis itin garš, saprotam, ka tas tomēr ļāvis visiem uzkrāt spēkus turpmākam darba cēlienam – arī mums, “Minkas” un filiāles “Lapsiņa” kolektīviem. Tālab februārī varam no sirds veikt ieplānotos darbus, zinot ka spēka un enerģijas pietiks visam. Un par to būs turpmākais stāstījums.

2. februāris – Sveču diena, kad līksmo, lej sveces un pareģo laiku. Sveču dienu uzskata par pirmo ziemas un pavasara satikšanās dienu. Pēc tam šie gadalaiki satiksies vēl ik pa laikam, līdz cīņa būs pabeigta un diena būs garāka, bet saule ies savu ceļu pasaules kalnā ... Sveču dienu sagaidīja un pavadīja arī  mūsu bērnudārza bērni – tika aplūkotas, smaržotas un rociņām aptaustītas visdažādākās sveces, kā arī pārrunāts to tapšanas ceļš.

Filiālē “Lapsiņa” svētku prieks valdīja 7. februārī, ka tika svinēta filiāles 22. dzimšanas diena. Ar dziesmām, dejām, rotaļām un saldumiem šī diena bērniem šķita jo īpaši nozīmīga. Turklāt šo dienu vēl spilgtāku darīja tikšanās ar PASAM “Gauja” senioriem, kuri dāvanā saņēma ne tikai bērnu smaidus, līksmi, čalas. Vecīšu rokās iegūla bērnu pašgatavotās dāvaniņas, radot viņos saviļņojumu un milzu prieku.

14.februāris – tā bija mīļuma diena bērnudārzā – tika krāsotas sirsniņas, apdāvināti draugi. Notika arī citas sirsnīgas aktivitātes.

Un visbeidzot - ar februāra atnākšanu pie mums, “Minkā” un “Lapsiņā”, sākās dažādas aktivitātes, lai atzīmētu izcilās latviešu bērnu grāmatu ilustratores Margaritas Stārastes 105. dzimšanas dienu – tās ir mākslinieces darbu un bērnu zīmētu darbiņu izstādes pēc Stārastes grāmatu motīviem, bērnu veidotās ludziņas un nelielie uzvedumi, ar kuriem katras grupiņas audzēkņi iepriecināja lielos un mazos iestādes skatītājus, tie bija arī lasījumi un pārrunas par izlasīto. Stārastei veltītā mēneša svinīgs noslēgums iecerēts 11.martā. Šajā dienā bērnus sagaidīs jauki pārsteigumi.

Savukārt 28. februāri varam uzskatīt par lielo ciemiņu uzņemšanas dienu, jo pie mums šajā dienā viesojās pirmsskolas izglītības metodiķi no 24 Pierīgas iestādēm, lai dalītos pieredzē par paveikto un veicamo saistībā ar jauno kompetenču  izglītības saturu. Šai tikšanās reizei gatavojās visi – bērni, skolotāji, darbinieki, lai godam uzņemtu ciemiņus. Slaidu veidā ar fotogrāfijām un īsu skaidrojumu , tika sagatavota prezentācija par svarīgiem notikumiem un pasākumiem iestādē, ko izrādījām uz ekrāna. Tādā veidā, vienlaicīgi cienājoties ar rīta kafiju un brokastīm, ciemiņi varēja virtuāli iepazīties ar norisēm iestādē jau pašā tikšanās sākumā. Tālāk sekoja vadītājas Ritas Galiņas uzruna un  mūsu bērnu apsveikuma koncerts skolotājas Līgas Bērziņas vadībā. Bērnu fizioterapeite, Montesori speciāliste Elīna Valeina nolasīja lekciju “Kas jāzina par bērnu attīstības īpatnībām saistībā ar kompetenču satura ieviešanu.”

 Tikšanās otrajā daļā viesi iepazinās ar iestādi, grupu iekārtojumu, ar mācību vidi, mācību jomu centriem, februāra norisēm iestādē. Pēc ekskursijas pa iestādi Vija Tomiņa, Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenās speciāliste, sniedza jaunāko informāciju par izglītības jautājumiem, saistītiem ar kompetenču satura ieviešanu. Ar neviltotu interesi klātesošie ieklausījās mūsu “Minkas” vadītājas Ritas Galiņas stāstījumā par iestādes darbu, par obligāto pedagoģiski metodisko dokumentāciju, tās izpildi un noformējumu. Pirmsskolas metodiķe Inta Miškovska klātesošos iepazīstināja ar kompetenču satura ieviešanas plānu mūsu iestādē, bet “Kukainīšu”, “Lapsēnu”, Sienāzīšu” grupu skolotājas prezentēja savu darbu ar bērniem par kompetenču satura ieviešanu grupā, rādot videofilmas. Savukārt logopēde Inga Moškina un mūzikas skolotāja Līga Ruciņa ar piemēriem parādīja veiksmīgo sadarbību starp iestādes speciālistiem.

Noslēguma – diskusiju daļā ikvienam dalībniekam bija iespēja risināt PII “Minka” izvirzītās problēmas par kompetenču satura aprobāciju un sniegt tām savu risinājumu, aizpildot anketu. Anketas tika aizpildītas, apkopotas un to rezultāti vēlāk nosūtīti semināra dalībniekiem.

Tā kā pirmsskolu metodiķi šādos pasākumos kopā pulcējas reti, tad, viņuprāt, šāds seminārs bijis ļoti nozīmīgs, vērtīgs, jo deva iespēju redzēt reālu metodiķa darba paraugu. Vēl jo vairāk tādēļ, ka daudzās Pierīgas pirmsskolas iestādēs  metodiķiem darba pieredze ir neliela – dažam tā ir tikai pāris mēnešus ilga. Noslēgumā metodiķi izteica gandarījumu par lieliski pavadīto semināru, kas daudziem nozīmēja vērtīgu atziņu, norisēm bagātu un piesātinātu dienu.

PII “Minka” vadītāja Rita Galiņa pateicas visiem iesaistītajiem šī pasākuma organizēšanā un veiksmīgajā norisē! Paldies!

Teksts: Inese Pliena, PII “Minka” lietvede

Foto: Inta Miškovska, PII “Minka” metodiķe

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam