AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Vangažu vidusskolas skolotāji aktīvi piedalās „eTwinning” projektos

2019-02-24

2018. gada augustā Vangažu vidusskolā viesojās pieredzējušās „eTwinning” vēstnieces Inese Zvaigznone (Dobeles 1. vidusskola) un Iveta Milta (Dundagas vidusskola), kuras dalījās pieredzē, deva iespēju izstrādāt kopīgas projektu idejas un analizēt dažādu projektu pieredzi un iedrošināja mūsu skolas kolēģus iesaistīties reālos projektos.

Izglītošanās procesā satikās Vangažu pilsētas dažādu izglītības iestāžu pedagogi (PII „Jancis”, Vangažu vidusskolas priekšmetu skolotāji), kā arī ciemiņi no citām Latvijas pilsētām – Madonas novada, Jēkabpils Mākslas skolas –, lai veiksmīgi īstenotu „eTwinning” skolu sadarbības projektus, apgūtu jaunas mācību metodes, iepazītu „eTwinning” platformas, IKT digitālos rīkus, tāpat uzzinājām par tālākizglītības iespējām: vebināriem, starptautiskiem semināriem, konferencēm.

Vārds „projekts” pirmo reizi tika izmantots apmēram 16. gadsimtā, un tas nāk no latīņu vārda „projicere” (‘mest uz priekšu’). Latīņu vārda sakne liek domāt par kustību, trajektoriju, noteiktām attiecībām telpā un laikā. Vienkāršā skaidrojumā: projekts ir problēma ar plānotu risinājumu.

Izglītojoties par projektu metodi Vangažu vidusskolā, ikviens dalībnieks nonāca pie secinājuma, ka projektu izstrāde un īstenošana prasa ievērojamu intelektuālo un organizatorisko piepūli. Projekts ir komandas darbs, tāpēc bez labas komandas nevar sasniegt optimālus rezultātus. Dalībniekiem jābūt kompetentiem, atbildīgiem par veikto darbu un uzņēmīgiem, savu darbu darot kvalitatīvi. Arī skolēniem, piedaloties šajos projektos, pilnveidosies prasmes: saskarsmes un sadarbības spējas, kritiskā domāšana, vēlme eksperimentēt, atvērtība pārmaiņām, darbošanās ar tehnoloģijām (digitālajiem tiešsaistes rīkiem). Labākais, ko varam dot tehnoloģiju paaudzei, ir iespēja apzināt sevi, savu potenciālu un vērtības, neapjukt daudzajās iespējās.

Komentāri

Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam