AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka saslimšana ar Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu Nr.103, izdots Rīgā 2020.gada 12.martā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, pašvaldību iestādes, izvērtējot situāciju, iespēju robežās nodrošinās klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Labklājības ministrija: Spēkā stājušās normas iedzīvotāju atbalstam Covid-19 slimības izplatības laikā. Inčukalna novada pašvaldība, laikā, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija saistībā ar vīrusa COVID 19 izplatību, aicina iedzīvotājus būt atbildīgus un ievērot rekomendētos noteikumus, lai mazinātu un ierobežotu vīrusa izplatību. XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus pārceļ uz 2021.gadu

attēls

Izsolē ar augšupejošu soli tiek nodots nomā Inčukalna novada domei piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Parka ielā 2

2019-01-28

Mutiskā pirmā izsolē ar augšupejošu soli par euro tiek nodots nomā Inčukalna novada domei piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos Parka ielā 2, telpu grupa 002-6, ar nomājamo telpas platību 10,00 m² un koplietošanas telpu platību 1,7 m², kopējā nomas platība 11,7 m², būves kadastra apzīmējums 80170030501001.

Ēkas galvenais lietošanas veids ir ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka, kods 1264.

Nomas objekta nosacītā nomas maksas sākumcena ir EUR 17,55 + PVN mēnesī, papildus nomas maksai maksājami visi normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, nodevas un komunālie maksājumi. Izsoles solis ir EUR 2,00.

Iznomāšanas termiņš ir trīs gadi, nosakot, ka nomniekam ir tiesības nodot telpas apakšnomā, saskaņojot ar Inčukalna novada domi.

Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2019. gada 15.februārim plkst. 14:00, vai Inčukalna novada domes mājas lapā.

  • Īpašuma apskate iespējama, iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna novada domes Vangažu pārvaldes vadītāju Juri Jakubovski, tel.nr. 28608445.
  • Nodrošinājums EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi) apmērā un izsoles dalības maksa EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi) iemaksājama līdz izsoles sludinājumā norādītajam datumam Inčukalna novada domes vai Inčukalna novada domes Vangažu pilsētas pārvaldes kasē vai ar pārskaitījumu.
  • Izsole notiks 2019. gada 15.februārī plkst. 14:00, Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā.
  • Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Parka ielā 2, telpas Nr.002-6, nomas tiesību izsoles noteikumi
Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam