AKTUĀLI

Ārkārtējā situācija Latvijā pagarināta līdz 6.aprīlim. Sportojot ārā, jāatceras par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu! Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

14. un 17.janvārī Inčukalna novada pašvaldība aicina uz diskusiju jauniešus, kuri vēlas aktīvi iesaistīties novada attīstībā

2019-01-14

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros
********************************

Jaunieti!

Ja esi jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem un vēlies iesaistīties jaunatnes politikas veidošanā, kā arī padarīt savu un vienaudžu dzīvi aizraujošāku, piesakies dalībai jauniešu iniciatīvu grupā. Tā nodrošinās Inčukalna jauniešu interešu pārstāvniecību vietējā un nacionālā līmenī, dos iespēju jauniešu iniciatīvām, piedāvās problēmu risinājumus no jauniešu skatupunkta, sagatavojot priekšlikumus un iniciatīvas Inčukalna novada domei. Satiksies ar jauniešiem no citiem novadiem, lai stāstītu par sevi un uzklausītu citu pieredzi. Palīdzēsi gatavot informāciju mājas lapai www.incukalns.lv.

Tavi  galvenie personīgie ieguvumi līdzdarbojoties:

  • Pašvērtējums un ticība sev;
  • Prasmes strādāt un darboties kopā ar citiem;
  • Jaunas prasmes un iemaņas;
  • Sagatavošanās “lielajai dzīvei”;
  • Būt uzklausītam;
  • Atbildība par savu rīcību un lēmumiem;
  • Pašapliecināšanās un sabiedriskais labums;
  • “FAN” un jauni draugi.

Piesakies: margita.lice@incukalns.lv,  tālrunis 29486755 (Margita Līce)

Nāc uz tikšanos:

  • 14.01.2019., plkst. 15:00, Vangažu pilsētas pārvaldes telpās.
  • 17.01.2019., plkst. 17:00, Inčukalna novada domes telpās.

* Inčukalna novada pašvaldība laika posmā no 01.09.2018. līdz 30.04.2019.  realizēs projektu  “Jauniešu līdzdalības veicināšana Inčukalna novadā”.
Projekta mērķis: Uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicināt līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskās dzīves organizēšanā Inčukalna novadā. Veicināt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sadarbību jautājumos, kas attiecas uz jauniešiem. Inčukalna pašvaldības mājas lapā izveidot sadaļu, kas veltīta jaunatnes lietām.
Valsts programmā noteikto prioritāšu sasniegšana tiks nodrošināta tādējādi, ka tiks organizēta ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošana vietējā līmenī un tiks  veicināta jaunatnes organizāciju darbības attīstība, tostarp sadarbība ar pašvaldību.

                                                                                                                            

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam