AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

attēls

Darba mūžs 35 gadu garumā veltīts grāmatām un Inčukalniešiem

2018-10-09

21. septembrī Inčukalna novada bibliotekāre Vija Onskule nosvinēja 35 gadu darba jubileju. Vija nu jau 35 gadus strādā Inčukalna bibliotēkā un šajā laikā ieguvusi lasītāju cieņu un mīlestību.

Vija Onskule uz dzīvi Inčukalnā pārcēlās 1983. gadā, un 1983. gada 21. septembrī uzsāka darbu pagasta bibliotēkā, pārņemot vadības grožus no mūsu visiem pazīstamās invalīdu biedrības vadītājas Valdas Pavlovičas. No necilās bibliotēkas vecajā pagastmājā Vija ir izcīnījusi jaunas telpas, kuras šodien jau atkal kļuvušas par mazām lielajam grāmatu un lasītāju skaitam.

Sākumā bibliotēkā bija tikai 300 grāmatu un 50 lasītāju. Katru gadu grāmatu krājums palielināts, arī bibliotēkas lietotāju skaits palielinās, interese par bibliotēku aug. Uz šo brīdi bibliotēkā ir 2050 lietotāju un 19000 eksemplāru liels krājums. Bibliotēkā tiek rīkoti dažādi pasākumi, tikšanās ar grāmatu autoriem, dzejniekiem, populāriem cilvēkiem, liela vērība tiek veltīta darbam ar bērniem, bibliotēka regulāri piedalās lasīšanas veicināšanas pasākumos. Pateicoties Vijas ieguldītam darbam, 2006. gadā Rīgas rajona padomē Inčukalna novada bibliotēkai pasniedza Atzinības rakstu – par ieguldījumu iedzīvotāju informatīvās apkalpošanas organizēšanā. 2009. gadā Vija Onskule saņēma titulu „Pagasta bibliotekārs-Gaismas nesējs 2009ˮ. Pateicoties bibliotēkas plašajam nozares literatūras klāstam, mūsu bibliotēku ir iecienījuši arī citu novadu lasītāji. Pateicoties Vijai , Inčukalna iedzīvotājiem tiek piedāvāti braucieni uz teātriem, operu.

Inčukalna novada bibliotēku kolektīvs

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam