AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> No 2020.gada janvāra visa būvniecības dokumentācijas aprite notiks elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā 8.martā Vangažu Kultūras namā notiks koncerts "Paņem savas krāsas, mani uzglezno..." Inčukalna Tautas namā 14.martā viesosies Guntars Račs!

attēls

Publiskai apspriešanai nodota RPR deinstitucionalizācijas plāna pirmā redakcija

2018-04-09

Līdz šī gada 18. aprīlim publiskai apspriešanai nodota Rīga plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam pirmā redakcija. To izstrādāja Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO". Vienlaikus notiks sabiedriskās apspriedes sanāksmes Limbažos, Tukumā, Ķekavā un Siguldā.

Izstrādātais ir attīstības plānošanas dokuments, kura mērķis ir radīt priekšnosacījumus noteiktām cilvēku grupām - bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem ārpus ģimenes aprūpē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem - saņemt nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot to iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. Tā galvenais uzdevums ir plānot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un izvietojumu Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībās, lai nodrošinātu mērķa grupas personām nepieciešamos atbalsta, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai un novērstu nonākšanu institūcijās.

Annele Tetere, Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas projekta vadītāja: "Šī plāna viena no priekšrocībām ir tā, ka to izstrādāja ekspertu grupa, kas ikdienā pārstāv tās sabiedrības grupas, kuras vistiešāk skar deinstitucionalizācija. Līdz ar to plānā sniegtais redzējums ir svarīgs ieguldījums deinstitucionalizācijas procesa virzīšanai. Pievēršot uzmanību plānā paustajam, ne tikai speciālistiem, bet arī plašākai sabiedrībai ir iespēja saklausīt to līdzcilvēku balsis, kuriem ļoti svarīga ir mūsu sapratne un atbalsts. Jāmin, ka deinstitucionalizācijas plāns, kā arī  projekts kopumā paver plašākas iespējas pieaugušajām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem, kuriem projekta ietvaros ir veikts individuālu vajadzību izvērtējums, saņemt atbilstošus sociālus pakalpojumus."

Māris Grāvis, "SUSTENTO" pārstāvis: "Plāna apspriešanā aicinām piedalīties pašvaldību pārstāvjus, sociālo un vispārējo pakalpojumu sniedzējus, nevalstiskās organizācijas, institūcijas un ikvienu iedzīvotāju, lai paustu savu viedokli un sniegtu priekšlikumus, ja tādi radušies. Pēc sabiedriskās apspriešanas plāns tiks pilnveidots un nodots īstenošanai. Šis ir svarīgs posms, jo, balstoties uz to, reģiona pašvaldības lems par konkrētu sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu savā teritorijā."

Ar deinstitucionalizācijas plāna materiāliem elektroniski iespējams iepazīties Rīgas plānošanas reģiona tīmekļa vietnē www.rpr.gov.lv (http://rpr.gov.lv/publiskai-apspriesanai-tiek-nodota-rigas-planosanas-regiona-deinstitucionalizacijas-plana-2017-2020-gadam-pirma-redakcija/) vai arī klātienē Rīgas plānošanas reģiona telpās, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18 (3.stāvā), Rīgā katru darba dienu no plkst.9:00 – 12:00 un no 13.00 – 18.00.

Sabiedriskās apspriedes sēdes notiks:

  • Limbažos - 04.04.2018 plkst. 15:00, Limbažu novada Domē, Rīgas ielā 16;
  • Tukumā - 06.04.2018 plkst. 13:00, Tukuma Bibliotēkā, Šēseles ielā 3;
  • Ķekavā  - 09.04.2018 plkst. 10:00  - Ķekavas Kultūras namā, Gaismas iela 17;
  • Siguldā - 10.04. plkst.11:00 Siguldas Kultūras namā, Zinātnes ielā 7B.

Līdz 2023.gadam pieci plānošanas reģioni Latvijā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finanšu atbalstu īstenos Labklājības ministrijas uzsākto deinstitucionalizācijas procesu. Projektu Rīgas plānošanas reģionā virza un koordinē Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar tā teritorijā esošajā pašvaldībām. Alojas, Ādažu, Baldones, Babītes, Carnikavas, Engures, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpils, Jūrmalas, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mālpils, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Stopiņu un Tukuma pašvaldības. Rīga ir vienīgā Rīgas plānošanas reģiona pašvaldība, kas nav noslēgusi sadarbības līgumu. Rīgas plānošanas reģionā projekts tiek īstenots ar devīzi “Sirdsdomas jaunai dzīvei”.

Rīgas plānošanas reģions īsteno ESF projektu Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”.

Papildu informācijai:
Inese Ozoliņa
Mob. 20280568
inese.ozolina@rpr.gov.lv

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam