AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, 7.maijā lēma Ministru kabinets,vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk. No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs.

attēls

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa likmēm un atvieglojumu piemērošanu 2018.gadā

2018-02-20

Inčukalna novada dome ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 7/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Inčukalna novadā” un veikusi grozījumus Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos 17/2009 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”. No vienas puses, sākot ar 01.01.2018., tiek piemērota paaugstinātā likme mājoklim 1,5% apmērā dzīvokļiem un mājām, kur nav deklarēta neviena persona. No otras puses, ir iespēja dzīvokļa vai mājas īpašniekam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā vienīgajā mājoklī, ja viņam nav nekustamā īpašuma nodokļa parādi uz 01.01.2018, saņemt atlaidi 50% apmērā par vienīgo mājokli.

Februārī nekustamā īpašuma īpašnieki, tiesiskie valdītāji un nomnieki saņems NĪN maksāšanas paziņojumus, kuros jau būs piemērotas iespējamās NĪN atlaides. Vēlreiz atgādināšu par to, kā tiks veikti pārrēķini NĪN par ēkām, ja tiks mainīta deklarētās personas dzīvesvieta.

2018. gadā ēkām īpašumos, kur nebūs deklarēta neviena persona uz 01.01.2018., NĪN likme būs 1,5% no ēkas kadastrālās vērtības. Ja īpašumā tiks deklarēta persona pēc 01.01.2018., tad tiks veikts pārrēķins ar nākamo mēnesi, pielietojot likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās likmes (0,2%, 0,4%, 0,6%). Ja īpašniekam nebūs NĪN parādu uz 01.01.2018. un īpašnieks iesniegs iesniegumu par atlaidi, tad ar nākamo mēnesi tiks piešķirta atlaide 50% apmērā par vienu mājokli. Ja vienīgā īpašumā deklarētā persona izdeklarēsies no īpašuma, tad īpašnieks ar nākamo mēnesi zaudēs arī NĪN atlaidi 50% apmērā par vienu mājokli. Ja šajā mājoklī vairs nebūs deklarēta neviena persona, tad tiks veikts pārrēķins ar nākamo mēnesi, pielietojot 1,5% likmi (iepriekšējā likme mājoklim – 0,2%, 0,4%, 0,6%). Pamats – PID iesniegtā informācija par īpašumā deklarētajām personām.
Ja īpašniekam laika gaitā ir mainīta īpašuma adrese, tad īpašniekam ir jāveic deklarācija aktuālajā adresē, lai saņemtu nodokļu atvieglojumus.

Cilvēkam var piederēt vairāki nekustamie īpašumi, bet 50% atlaide tiks piemērota par mājokli, kurā viņš kā īpašnieks būs deklarējis savu dzīvesvietu par attiecīgo periodu. Minētā atlaide netiks piemērota ēkas daļai, kura tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai. Ņemiet vērā, ka NĪN atvieglojumi uz vienu īpašumu netiek summēti, bet tiek piemērota lielākā no atlaidēm.

Neaizmirstiet iesniegt iesniegumus par pārējām NĪN atlaidēm 2018. gadam, kas noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Inčukalna novadā” un paliek spēkā kā līdz šim:

1., 2. grupas invalīdiem, ja deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā – 70% (pamats –invalīda apliecības kopija);
īpašnieka laulātajam 1., 2. grupas invalīdam vai bērniem invalīdiem, ja deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā – 50% (pamats – invalīda apliecības kopija un dzimšanas vai laulības apliecības kopija);
maznodrošinātām personām, ja deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā – 50% (pamats – izziņa par maznodrošinātās personas statusu).

I. Zvirbule, Inčukalna novada nodokļu administratore,

tālr. 67977108, 67995840

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam