AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, 7.maijā lēma Ministru kabinets,vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk. No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs.

attēls

Novads. Priekšsēdētājs: 2018.gada budžetu varam saukt par attīstības budžetu

2018-01-23

Vēlos vēlreiz apveikt visus Inčukalna novada iedzīvotājos ar jauno 2018. gadu! Pagājušā gada nogale tika aizvadīta saspringtā darba procesā, esam apkopojuši 2017. gadā paveikto un izvērtējuši rezultātus, kurus ņēmām vērā, izstrādājot jauno 2018. gada budžetu. Paldies visiem pašvaldības darbiniekiem un domes deputātiem par ieguldīto darbu, pieņemot jauno budžetu. 2018. gada budžeta kopējo izdevumu daļa ir vairāk nekā 12 miljonu eiro. Salīdzinot ar citiem gadiem, kad tekošais budžets tika plānots pārsvarā pašvaldības pamatfunkciju izpildei, šogad Inčukalna novada dome ir sagatavojusi budžeta dokumentu paketi, kura ietver ne tikai Eiropas projektu finansējumu, bet arī Valsts kases aizdevumu.

Ir pienācis laiks realizēt nozīmīgus projektus, kuri jau sen ir bijuši nepieciešami mūsu novadam, tomēr līdz šim dažādu iemeslu dēļ nav īstenoti. Tie ir konkrēti projekti, kuri ir vērsti uz nākotni gan kā atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai, gan infrastruktūras sakārtošanai. Ņemot vērā šogad izvirzītās iniciatīvas, uzskatu, ka 2018. gada budžetu varam saukt par attīstības budžetu.

Turpinot par budžetā plānoto pamatfunkciju veikšanu – piesaistot Eiropas struktūrfondu naudu, plānojam veikt Vangažu pilsētas Gaujas ielas infrastruktūras sakārtošanu un asfalta seguma izbūvi teju 3 km garumā. Šai iecerei pērn tika veikta tehniskā projekta izstrāde, darbs ar šo projektu turpinās, notiek iepirkuma procedūra. Minētais projekts iever arī Inčukalna novada teritorijā esošās Silziedu ielas posma rekonstrukciju 253 m garumā.

Otrs svarīgs projekts ir Inčukalna sporta laukuma pārbūve, kuram tehniskā projekta izstrāde tika veikta jau 2017. gadā. Sporta laukuma pārbūve notiks, izmantojot trīs gadu laikā uzkrātos finanšu līdzekļus 680 000 eiro apmērā. Paralēli vērtējam iespējas līdzīgu projektu realizēt Vangažos – sakārtojot vidusskolas sporta laukumu. Tuvākajā laikā tiks izstrādāts tehniskais projekts, vēlamies arī Vangažu iedzīvotājiem sniegt iespēju sportot un rīkot dažādus publiskus pasākumus mūsdienu prasībām atbilstošā sporta laukumā.

Joprojām aktuāls ir jautājums par pirmsskolas izglītības iestāžu rindu mazināšanu, lai bērnudārzu sniegtie pakalpojumi būtu pieejami visiem Inčukalna novada iedzīvotājiem. Lai šo jautājumu risinātu, apsveram domu radīt jaunu bērnudārzu infrastruktūru. Ir jāsaprot, ka laiks, kas būtu nepieciešams projekta izstrādei un izveidei no ieceres līdz realizācijai, var prasīt trīs līdz četrus gadus, un tas šodienas apstākļos nav pieņemami. Tomēr esam raduši risinājumu un, strādājot pie jaunā budžeta, esam paredzējuši radīt papildu vietas pirmsskolas izglītības iestādēs uz esošās infrastruktūras bāzes. Kopumā jau šogad vēlamies radīt 50 jaunu vietu novada pirmsskolas vecuma bērniem. No šī gada 1. septembra Vangažu vidusskolā tiks izveidota latviešu sešgadīgo bērnu sagatavošanas grupiņa, arī PII „Minka” un tās filiālē „Lapsiņa” iespēju robežās tiks radītas papildu vietas bērniem. Neapstājoties pie tā, esam uzsākuši sarunas par iespējām dubultot vietu skaitu privātajā PII „Gregucis”.

Tāpat saistībā ar izglītību joprojām aktuāls ir Vangažu vidusskolas jautājums, turpināsim strādāt pie tā, lai stiprinātu mūsu novada vispārējās izglītības iestādes, celtu to kapacitāti un vēl vairāk uzlabotu mācību vidi tajās. Esam apņēmušies darīt visu iespējamo, lai saglabātu Vangažu vidusskolu.

Atbalstot jaunās ģimenes, arī šogad esam raduši iespēju un budžetā ieplānojuši paaugstināt jaundzimušo pabalstus par 20 eiro. Jāpiebilst, ka pavisam drīz gaidām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprinātās izmaiņas saistošajos noteikumos, pēc kuru stāšanās spēkā jaundzimušo pabalsts būs 260 eiro.

Papildus jau visam minētajam vēlos īsumā pastāstīt par citiem svarīgiem darbiem. Pašlaik strādājam pie Mednieku pils rekonstrukcijas jautājuma. Šogad ar pils esošo nomnieku un Eiropas fondu atbalstu tiks realizēts kopīgs projekts, kas ietver jaunas atpūtas takas izveidi. Nākotnē vēlamies attīstīt Mednieku pils apkārtni kā mūsdienīgu un tūristiem saistošu objektu. Budžeta iespēju robežās esam iecerējuši uzlabot infrastruktūru Egļupē, sākot ar ceļa apauguma noņemšanu un bērnu un jauniešu atpūtas iekārtu (līsteku) uzstādīšanu. Arī turpmāk, vērtējot un ņemot vērā ieņēmums no nekustamā īpašuma nodokļa apmēriem, meklēsim iespējas sakārtot un uzlabot infrastruktūru apdzīvotajās novada vietās.

Ar VAS „Latvijas dzelzceļš” esam uzsākuši sarunas, lai kopīgiem spēkiem sakārtotu laukumu Inčukalnā, Atmodas ielā pie stacijas. Paralēli plānojam sakārtot arī stacijas ēku un peronu. Inčukalnā plānojam risināt jautājumus, kuri skar bijušo pasta ēku. Budžetā esam paredzējuši līdzekļus šīs ēkas jumta remontam. Pēc iedzīvotāju izteiktā priekšlikuma, bijušās pasta ēkas telpās varētu izveidot Inčukalna Novadpētniecības muzeju.

Sadarbībā ar kapitālsabiedrību „Vangažu avots”, papildus piesaistot Valsts kases finanšu līdzekļus, plānojam notekūdeņu infrastruktūras izbūvi Inčukalnā, otrpus dzelzceļam. Pašlaik tiek veikti sagatavošanās darbi, par pamatu ņemot pērn izstrādāto tehnisko projektu. Kopīgi ar „Vangažu avotu” strādājam pie tehniskā risinājuma jautājumiem saistībā ar ūdens attīrīšanas iekārtu uzlabošanu un pilnveidošanu Gaujas ciematā un Inčukalnā. Savukārt, runājot par Vangažu pilsētu, kopā ar kapitālsabiedrību „Vangažu namsaimnieks” un uzņēmumu SIA „Vangažu sildspēks” risinām jautājumus, kas saistīti ar ieceri celt jaunu katlumāju.

Citi pašreizējie darbi paredz ielu segumu un trotuāru uzlabošanu, par to plašāk aicinu lasīt budžeta aprakstošajā daļā pašvaldības informatīvā izdevuma „Novada Vēstis” janvāra numurā.

Darbu ir daudz, pieņemtais budžets ir izaicinošs, un pašvaldības darbu apjoms ir pieaudzis, tāpēc mums visiem būs krietni jāstrādā, lai varam plānotās ieceres īstenot lietderīgi, pareizi un ekonomiski izdevīgi. Vēlu visiem iedzīvotājiem veiksmi savās ikdienas gaitās un ticu, ka mums visiem kopā izdosies veidot Inčukalna novadu mūsdienīgu, sakoptu un skaistu.

Ar cieņu,
Aivars Nalivaiko
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam