AKTUĀLI

Ārkārtējā situācija Latvijā pagarināta līdz 6.aprīlim. Sportojot ārā, jāatceras par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu! Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Sanāciet, sadziediet Inčukalna novadā!

Inčukalna novada domes finansētā projektu konkursa „Novadnieki novadam” ietvaros 27.10.2017. Vangažu kultūras namā notika pirmsskolas vecuma bērnu sadziedāšanās festivāls "Sanāciet, sadziediet Inčukalna novadā!" Tā organizatore Līga Cera par dalībniekiem līdztekus novada trīs pirmsskolas izglītības iestādēm ciemos pieaicināja arī kaimiņus no Garkalnes un Salaspils novadiem.

Festivāla dalībniekiem - Vangažu PII "Jancis", Inčukalna PII "Minka" filiāle "Lapsiņa", Inčukalna pamatskolas pirmsskolas sagatavošanas grupa "Sprīdīši", Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas pirmsskola, Salaspils bērnu vokālais ansamblis "Mazputniņi"- bija katram jāsagatavo viena dziesma un viena deja. Pēc kopīgi izpildītās fināla dziesmas bērni gāja rotaļās ar Mašu un Lāci līdz pat vēlam vakaram.

Katrs ansamblis saņēma piemiņas balvu, aizvedot mājās Inčukalna novada vārdu un pretī atstājot solījumu turpināt iesākto festivālu citu gadu jau citā vietā. Pozitīvā gaisotne, iespēja bērniem uzstāties uz lielās skatuves, dalībnieku pieredzes kuplināšana- šie ieguvumi ir nenovērtējami. Paldies Inčukalna novada pašvaldībai un Vangažu kultūras namam par atbalstu!

Līga Cera

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam