AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, 7.maijā lēma Ministru kabinets,vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk. No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs.

attēls

Ir uzsākta projekta "Salu ceļa pārbūve" realizācija

2017-07-04

02.06. 2017. Lauku atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu par projekta iesnieguma Nr. 17-04-A00702-000026, „Salu ceļa pārbūve” apstiprināšanu un Inčukalna novada dome ir uzsākusi projekta realizāciju.

Inčukalna novada dome, pamatojoties uz iepirkuma „Grants autoceļa- Salu ceļš- pārbūve 0,00-1,9 km, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. IND 2017/4 rezultātiem, 2017. gada 15. jūnijā ir noslēgusi Līgumu  ar SIA „DGR serviss” par Salu ceļa pārbūves darbiem.

Projekta mērķis ir veikt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, la veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Projekta ietvaros tiks pārbūvēts Salu ceļa posms 1,9 km apjomā, kas kalpo vietējai satiksmei,  šķērso lauksaimniecībā izmantojamās zemes un tas tiek izmantots divu zemnieku saimniecību darbības nodrošināšanai. Ceļa pārbūve ir nepieciešama, jo ceļa sega veidota no mākslīgas grunts- grunts maisījuma ar oļiem un pārsvarā ir vienā līmenī ar lauku un bieži novērojams slapjums uz ceļa un pavasaros rūgšana. Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, līdz ar to esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts. Ceļa platums svārstās no 8 līdz 16 metriem. Projektā plānoti šādi risinājumi: ceļa trasei maksimāli tiks izmantota esošā ceļa zemes robeža, trase vairākās vietās tiks taisnota, lai iekļautos pašvaldības īpašumā esošajā zemes gabalā un lai samazinātu maza rādiusa līknes skaitu. Tiks nodrošināta ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība, virszemes ūdens uztveršana un aizvadīšana no ceļa klātnes un sāngrāvjiem.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam  atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Atbalsta intensitāte ir 90% no projekta attiecināmajiem izdevumiem- ilgtermiņa investīciju izmaksām, kas ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu.

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Saite uz vadlīnijām:

Kā arī mājas lapā jābūt hipersaitei:

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam