AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Vangaži. Aktivitātes Vangažu bibliotēkā februārī

0000-00-00

Sveču diena Vangažu pilsētas bibliotēkā

Sve­ču die­nu uz­ska­ta par pir­mo zie­mas un pa­va­sa­ra sa­tik­ša­nās die­nu. Pēc tam šie ga­da­lai­ki sa­tik­sies vēl ik pa lai­kam, līdz cī­ņa būs pa­beig­ta un die­na kļūs garāka. 

Vangažu pilsētas bibliotēkā, ceturtdien 2. februārī plkst. 13.00 tiks rīkota sveču dienas izzinoša darbnīca. Pasākumā, izzināsim sveču dienas tradīcijas, minēsim mīklas, uzzināsim par sveču krāsu nozīmi, darbosimies praktiski veidojot katrs savu sveci.

Drošāka interneta dienā Vangažu pilsētas bibliotēkā

Jau 14 gadus 7. februārī tiks atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena, šā gada sauklis "Kopā par labāku internetu!". Katru gadu visā pasaulē un tostarp Latvijā tiek organizēti izglītojoši informatīvi pasākumi, kas aktualizē drošības jautājumus internetā. Arī Vangažu pilsētas bibliotēka rīko informatīvi izglītojošu pasākumu, kurā par drošību internetā pastāstīs Inčukalna novada IT speciālists Pēteris Caics. Pasākuma noslēgumā noskatīsimies filmiņas par drošību un riskiem interneta vidē.

Vangažu pilsētas bibliotēka aicina lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016” ekspertus uz noslēguma pasākumu.

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un īstenota lasīšanas veicināšana programma. Bērni un jaunieši, kuri iesaistās žūrijas darbā, kļūst par literatūras ekspertiem.

Vangažu pilsētas bibliotēkas bibliotekāres saka lielu paldies visiem kuri iesaistījās lasīšanas veicināšanas programmā, un kļuva par lasīšanas ekspertiem. Aicinām visus lasīšanas ekspertus 28. februārī plkst. 15.30 uz gada noslēguma pasākumu. Pasākuma ietvaros pārrunāsim izlasītās grāmatas, dalīsimies iespaidos, darbosimies radoši. Uz tikšanos bibliotēkā!

Paziņojums Vangažu bibliotēkas apmeklētājiem!

Sakarā ar plānotiem remontdarbiem Vangažu bibliotēkā no 1. marta, aicinām lasītājus visu februārī atgriezt bibliotēkas grāmatas (kavējuma nauda nebūs jāmaksā).

Tiem, kuri vēlas nodrošināties ar grāmatām un žurnāliem, aicinām paņemt tos bez daudzuma ierobežojuma uz ilgāku laika periodu.

Vangažu pilsētas bibliotēkas vadītāja Vineta Bordāne

Vangažu pilsētas bibliotēkas bibliotekāre Jeļena Ozoliņa

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam