AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, 7.maijā lēma Ministru kabinets,vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk. No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs.

attēls

SIA “Vangažu Sildspēks” ir iesniedzis jaunu siltumenerģijas ražošanas tarifu Vangažu pilsētai

0000-00-00

Informējam, ka Inčukalna novada dome un SIA “Vangažu Namsaimnieks” ir saņēmuši SIA “Vangažu Sildspēks” sagatavoto un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā 2016. gada 17. novembrī iesniegto siltumenerģijas ražošanas tarifu projektu Vangažu pilsētā. Ražošanas tarifs ir galvenā izmaksu sastāvdaļa, kas ir ietverta SIA “Vangažu Namsaimnieks” siltumenerģijas gala tarifā. Siltumenerģijas ražošanas tarifa pieauguma ietekmē gala tarifs varētu pieaugt par 15-20 %.

Lūdzam iedzīvotājus iepazīties ar SIA “Vangažu Sildspēks” iesniegto siltumenerģijas ražošanas tarifu projektu.

Ražošanas tarifa izmaiņas Vangažos ir saistītas ar koģenerācijas stacijas darbības un obligātā elektrības iepirkuma atbalsta beigām no 2017. gada 1. maija.

Pēc ražošanas tarifa apstiprināšanas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, SIA “Vangažu Namsaimnieks” iesniegs izmaksu pamatojumu siltumenerģijas gala tarifa aprēķināšanai, ko Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rūpīgi izvērtēs. Par siltumenerģijas gala tarifa izmaiņām Vangažu iedzīvotāji tiks informēti savlaicīgi.

Lai ilgtermiņā siltumenerģijas tarifs būtu zemāks,  tiek plānots būvēt biomasas katlu māju ar ES fondu finansējumu. Projekts ļaus samazināt kurināmā izmaksas, dodot samazinošu ietekmi uz siltumenerģijas tarifu.

SIA “Vangažu Namsaimnieks” veiks visu iespējamo, lai siltumenerģijas gala tarifa palielinājums būtu pēc iespējas mazāks, un lai tehnoloģiju maiņa no gāzes koģenerācijas uz biomasas apkures katliem notiktu pēc iespējas ātrāk. Veiksmīgi realizējot šo projektu, ietekme uz gala patērētāju būtu minimāla, bet ilgtermiņā, ņemot vērā dabasgāzes svārstības, siltumenerģijas izmaksas no šķeldas katlu mājas, līdzīgi kā citās pašvaldībās, būtu zemākas. 

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu lietotājs var SIA ”Vangažu Sildspēks” Smilšu iela 8, Vangažos, iepriekš sazinoties ar atbildīgo personu Inu Bērziņu-Veitu, tālrunis: 26591444, fakss: 67995862, e-pasts: vss@e-apollo.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Vangažu Sildspēks”, reģ. Nr. 40003434587, juridiskā adrese: Smilšu iela 8, Vangaži, Inčukalna novads,LV-2136, e-pasts: vss@e-apollo.lv, tālrunis: 26591444, fakss: 67995862, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasts adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Informāciju sagatavoja:
SIA “Vangažu Namsaimnieks”

vadītājs Elvijs Novickis

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam