AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

attēls

Novembris - svētku mēnesis mūzikas un mākslas skolā

0000-00-00

Novembris ir latviskās pašapziņas un patriotisma apzināšanās mēnesis. Mēs, skolotāji un vecāki, šajā laikā cenšamies īpaši izcelt mūsu unikālās vērtības- valodu, kultūru, vēsturisko mantojumu. Tāpēc mūzikas un mākslas skolas un novada pasākumos skan latviešu komponistu mūzika  to sagatavojuši itin visi audzēkņi. Šogad svētki ir īpaši tiek svinēta arī Vangažu pilsētas jubileja.

Pirmo no koncertiem bija sagatavojuši pianisti Latviešu klaviermūzikas koncerts Vangažos notika 10. novembra vakarā. Audzēkņi kopā ar skatītājiem baudīja dažādu paaudžu komponistu darbus  sākot no Arvīda Žilinska un beidzot ar Selgu Menci. Latvisko noskaņu pastiprināja video projekcijas ar dzimtās zemes dabas ainavām un ievērojamākajām vietām.

Ikgadējais Lāčplēša dienas koncerts 11. novembrī Vangažos tika veidots sadarbojoties mūzikas un mākslas skolai ar vidusskolu, bet Inčukalnā sadarbojoties ar Inčukalna pamatskolu. Instrumentālie skaņdarbi, dzeja, pūtēju orķestris un kora mūzika visiem sniedza svinīgu svētku sajūtu un piederības apziņu. Pēc pasākuma iedegtās svecītes un lāpu gājiens izgaismoja tumšo novembra vakaru un vēl ilgi sildīs mūsu sirdis arī turpmākos aukstos mēnešus.

Svētku dievkalpojumu par godu Vangažu pilsētas 25. gadskārtai Vangažu luterāņu baznīcā 13. novembrī papildināja vijoļu, flautu un saksofona izpildītie skaņdarbi. Jaukā atmosfēra un siltā tēja ar cienastu bērniem radīja patiesi pozitīvas sajūtas. Tajā pašā laikā Inčukalna novada pūtēju orķestris piedalījās koncertā "Rudens dabā, mūzikā, Siguldā" kopā ar vēl pieciem pūtēju orķestriem no Siguldas, Līgatnes un Salaspils. Siguldas 1. pamatskolas zālē valdīja pacilājoša svētku atmosfēra un skaļi klausītāju aplausi, apliecinot savu patikšanu.

14. novembra rīts gaidīja mazos ciemiņus no bērnudārza "Minka" un "Sprīdīšiem" Inčukalnā. Mūzikas skolas mazie pianisti un akordeonisti bija sagatavojuši savu muzikālo dāvanu Latvijai dzimšanas dienā. Arī "Minkas" un "Sprīdīšu" bērni dziedāja skaistas latviešu dziesmas un skaitīja tautas dziesmas par Tēvzemi.

Novembra koncertcikla noslēdzošā diena bija 16. novembris, kad Vangažu mūzikas nodaļas audzēkņi apciemoja sociālās aprūpes centru "Gauja" un kopā ar PII "Lapsiņa" bērniem sveica visus klātesošos ar jaukiem, sirsnīgiem priekšnesumiem. Savukārt, Inčukalna pamatskolā skanēja latviešu komponistu sacerētā mūzika klavieru, vijoļu, pūšaminstrumentu, akordeona un pūtēju orķestra izpildījumā.

Šie svētku koncerti kārtējo reizi apliecināja mūsu bērnu milzīgo vēlēšanos darboties, sevi parādīt, pierādīt sev un citiem savu varēšanu un aktīvo līdzdarbošanos mūsu valsts, mūsu novada labā. Milzīgs paldies mūsu skolotājiem par ieguldīto darbu bērnu attīstībā un savu radošo spēju pilnveidē! Mums priekšā vēl lieli darbi un daudz skaistu koncertu!

Lai visiem labi izdodas!

Rakstu sagatavoja:
Mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Kikuste
un direktores vietniece mācību darbā Līga Cera

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam