AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, 7.maijā lēma Ministru kabinets,vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk. No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs.

attēls

Atskats uz Inčukalna novada domes padarītajiem darbiem oktobrī

0000-00-00

Cienījamie, Inčukalna novada iedzīvotāji! Esiet sveicināti novembrī! Ir pienācis veļu laiks, tuvojas gada noslēgums un vairāk kā jebkad, tieši šajā gada posmā, mēs katrs pārskatām savus padarītos darbus un arī es atskatīšos uz Inčukalna novada domes paveikto oktobrī.

Gaujas ciematā – latviskākais ūdenstornis Latvijā
Gaujas ciematā esam rekonstruējuši ūdenstorni Ūdenstornis savu remontu gaidīja jau labu laiku, jo bija amortizējies. Tornis pagājušajā gadā pārstāja veikt savu funkciju un “Vangažu avota” valde pieņēma lēmumu to rekonstruēt, lai tas darbotos un pilnvērtīgi veiktu savu funkciju. Pērn ūdenstornim tika nomainītas un sakārtotas ūdens pievades caurules, šogad pabeigti torņa ārdarbi un iekšdarbi – tika tīrīta rūsa un iekšpuse apstrādāta ar šķidro plastmasu, lai ūdenstornis darbotos un atbilstu visām sanitārajām normām. Rekonstrukcijas rezultatā iedzīvotāji ir ieguvuši kvalitatīvāku ūdeni, vienmērīgāku ūdens spiedienu un nepieciešamo ūdens daudzumu.

Darbu laikā īpaši piedomājām pie ūdenstorņa vizuālā noformējuma, lai tas ne tikai pildītu savu pamatfunkciju, bet arī, lai katru dienu priecētu novada iedzīvotāju un garāmbraucēju acis. Ūdenstornis ir rotāts ar latvju zīmēm un novembra pasākumā “Staro Inčukalna novads”, šis būs viens no izgaismotajiem objektiem, reizē sasaucoties ar pasākuma motīvu “Rakstu raksti”. Visi laipni aicināti 11. novembrī no plkst. 18.30 līdz 22.30 apmeklēt pasākumu un apskatīt izgaismoto Latvijas latviskāko ūdenstorni. Paldies “Vangažu avotam” par veiksmīgo sadarbību un padarīto darbu!

Vangažu kultūras nams ir gatavs uzņemt viesus
Ir pabeigti pēdējie Vangažu kultūras nama remontdarbi un siltināšanas darbi. Bija radušās nelielas problēmas ar spiedienu ugunsdzēsības maģistrālajā ūdensvadā, bet tās ir novērstas. Pašlaik visa dokumentācija ir nodota Būvniecības valsts kontroles birojam.

Sakārtots un noasfaltēts Gaujaslīču ielas posms
Veicot ceļa remonta darbus, ir noasfaltēts Gaujaslīču ielas posms. Ceļa posmam noņemta virskārta un notīrīti apaugumi ceļa malās. Sakārtojot šo ceļa posmu, esam atbrīvojušies no iesēdumiem, kuros veidojās peļķes un uzlabojuši ceļa stāvokli. Esam sakārtojuši ceļa posmu apmēram 410 m garumā.

Gaujas ciematā bērni atkal varēs slidot un spēlēt hokeju
Sakārtots stāvlaukums Gaujā, kur agrāk bērniem bija hokeja laukums. Šajā laukumā bija bojāts asfalts un bija neiespējami kvalitatīvi uzliet ledu, esam šo zonu saveduši kārtībā un ceram, ka šoziem problēmas ar ūdens uzliešanu vairs neradīsies un bērni atkal varēs slidot un spēlēt hokeju.

Gaujā pie 39. mājas sakārtots piebraucamais ceļš
Pēc iedzīvotāju lūguma Gaujā pie 39. mājas ir sakārtots piebraucamais ceļš, kur iepriekš bija nepievilcīga vide.

Uzsākts darbs pie 2017. gada budžeta izstrādes
Inčukalna novada dome uzsākusi darbu pie 2017. gada budžeta izstrādes. Iestāžu vadītāji ir iesnieguši savas vēlmes un Inčukalna novada domē šobrīd noris intensīvs darbs, lai līdz decembra beigām deputāti varētu izskatīt un apstiprināt budžetu, un visas iesaistītās iestādes varētu sākt plānot savus nākamā gada darbus.

VARAM seminārs Vangažos
Inčukalna novada domes darbinieki Vangažos organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas semināru pašvaldību darbiniekiem. Tika uzņemti viesi no kaimiņu pašvaldībām - Siguldas, Mālpils, Babītes un Ādažiem. Seminārā tika apskatītas vairākas tēmas - pašvaldību saistošo noteikumu izstrāde nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos, palīdzība speciālista nodrošināšanā ar dzīvojamo telpu, pašvaldību saistošo noteikumu par budžetu kvalitātes uzlabošana, u. c. Paldies visiem, kuri varēja ierasties un papildināt savas zināšanas, esmu pārliecināts, ka darbiniekiem tās būs noderīgas veicot ikdienas pienākumus!

Pierīgas pašvaldību vadītāji tikās ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem un pārrunāja 2017. gada valsts budžeta projektu, ko valdība iecerējusi apstiprināt novembrī
Finanšu ministrijas pārstāvji informēja Pierīgas pašvaldības par nākamā gada budžeta līdzekļiem visām valsts nozarēm, kā arī tā ietekmi uz pašvaldībām. Tikšanās laikā izvērsās diskusijas par dažādiem jautājumiem – aizņēmumu procentu likmēm pašvaldību kredītiem dažādu projektu īstenošanai, jauno pedagogu atalgojuma modeli, skolu tīkla optimizāciju, ēnu ekonomikas ierobežošanu, pašvaldības kapitālsabiedrību aizņēmumiem u. c.

Vangažu vidusskola un Inčukalna pamatskola dāvinājumā saņēmušas badmintona inventāru
Inčukalnā norisinājās jau astotās badmintona (Yonex LABL) sezonas 1. posms. Šo gadu laikā turnīrs no mazām amatieru sacensībām kļuvis par lielāko daudzposmu turnīru Latvijā, kurā piedalījušies vairāk nekā 200 dalībnieku no Igaunijas, Polijas, Krievijas, Zviedrijas, Lietuvas, Latvijas un citām valstīm.

Posma noslēgumā Vangažu vidusskola un Inčukalna pamatskola saņēma katra pa badmintona inventāra komplektam, tos mācību iestādes turpmāk varēs izmantot sporta pulciņos un šo sporta veidu iekļaut mācību programmā. Paldies Latvijas badmintona federācijai par bērniem tik vērtīgajām dāvanām!

Opozīcijas deputāti kavē pašvaldības darbu, tērējot darbinieku administratīvo resursu
Inčukalna novada opozīcijas deputātu pārstāvji ir iesnieguši KNAB dokumentus ar lūgumu pārbaudīt Atpūtas ielas asfaltēšanas darbus un PII “Minka” ēdamzāles piebūves darbus.

Ir ļoti žēl, ka opozīcijas deputāti kavē pašvaldības darbu, tērējot darbinieku administratīvo resursus, novēršot viņus no galvenajiem darba pienākumiem. Opozīcijas deputātu pārstāvis ir Iepirkumu komisijas loceklis un pats balsoja par  iepirkumu procedūras apstiprināšanu un rezultātiem. Tāpat opozīcijas deputāti objektu izbūves laikā, vienmēr var sekot līdzi visiem notiekošajiem darbiem un iebilst vai sniegt priekšlikumus uzreiz, nevis tad, kad darbi ir pabeigti – piesaistīt trešās personas un kavēt tālākos plānotos darbus novadā.

Uzskatu, ka ielas asfaltēšana un bērnu ēdamzāles piebūve ir pietiekoši nozīmīgi objekti novada iedzīvotāju ērtībai un labsajūtai, un šie abi projekti ir izdevušies ļoti veiksmīgi.

"Goda donors" – mūsu novadnieks Uldis Zurģis
Siguldā, Latvijas Sarkanā Krusta un Valsts asinsdonoru centra kopīgi rīkotajā pasakumā tika godināti “Goda donori”. Mūsu novadnieks Uldis Zurģis brīvprātīgi ir nodevis asinis 28 reizes, glābjot daudzu cilvēku dzīvības. Svinīgajā pasākumā Inčukalna novada dome Uldi Zurģi sveica dāvinot ziedus, dāvanu karti, un teica pateicības vārdus, godinot mūsu novadnieku. Esmu lepns, ka mūsu vidū dzīvo šādi cilvēki!

Ināra Lucāne saņem Labklājības ministrijas atzinības rakstu
Atzīmējot Latvijas bāriņtiesu izveidošanas 20 gadu jubileju, Rīgā notika svinīgs pasākums, kura laikā sumināja labākos bāriņtiesu darbiniekus. Varam lepoties, jo starp labākajiem tika godināta arī mūsu Inčukalna novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ināra Lucāne – par ilggadīgu un pašaizliedzīgu amata pienākumu pildīšanu, godprātīgu un profesionālu darbu bāriņtiesā. Paldies par ieguldīto mīlestību savā darbā! Lai arī turpmāk izdodas viss iecerētais un panākumi liks sevi manīt!

Noslēgumā, aicinu novadniekus novembrī apmeklēt un baudīt skaistos valsts svētku pasākumus un Vangažu pilsētas 25. dzimšanas dienas plašo svētku programmu, lai atpūstos no saspringtā ikdienas darba.

Novēlu visiem veiksmi un izdošanos!

Ar cieņu
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs
Aivars Nalivaiko

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam