AKTUĀLI

Ārkārtējā situācija Latvijā pagarināta līdz 6.aprīlim. Sportojot ārā, jāatceras par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu! Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Novads. Inčukalna novada dome realizē projektu „Sporta inventāra iegāde Inčukalna novada izglītības iestādēs”, kurš tiek līdzfinansēts no valsts budžeta līdzekļiem

0000-00-00

Projekta mērķis: Sporta inventāra iegāde 3 novada izglītības iestādēs, attiecīgā vispārējā izglītības posma prasībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvei, lai veicinātu izglītojamo izpratni  par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību.

Kopējais bērnu skaits, kas gūs labumu no šī projekta ir 784, tie ir pirmsskolas izglītības iestādes „Jancis”, Vangažu vidusskolas un Inčukalna pamatskolas audzēkņi. Vajadzību sarakstu veidoja katras iestādes atbildīgās personas, līdz ar to tiks iegādāts tas inventārs, kas katrai iestādei ir visnepieciešamākais.

Rezultātā tiks iegādās sporta aprīkojums un inventārs par kopējo summu EUR 5731,82, no kuriem 50 % tiks segti no valsts budžeta līdzekļiem un 50% no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Margita Līce, Inčukalna novada domes projektu vadītāja 

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam